Tervetuloa Iisalmeen ja Ylä-Savoon!


Ylä-Savo koostuu seitsemästä kunnasta: Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi ja Vieremä. Ylä-Savossa asuu 720 ulkomaan kansalaista eli 1,3 % väestöstä (2013). Ulkomaalaisilla on parikymmentä eri kansalaisuutta. Ylä-Savossa on eniten Viron kansalaisia (200 henkilöä), seuraavaksi eniten on Venäjän kansalaisia (190 henkilöä) ja Afganistanin kansalaisia (88 henkilöä). Iisalmi on Ylä-Savon suurin kaupunki. Iisalmessa asuu 365 maahanmuuttanutta (1,7% väestöstä v. 2014).

Maahanmuuttaneet tulevat Ylä-Savoon eri syistä. Tärkeimpiä muuttosyitä ovat työ, perheside ja humanitääriset syyt.

Monikulttuurisuus on Ylä-Savolle voimavara, jota halutaan kehittää. Ulkomailta tullut työvoima nähdään Ylä-Savossa erittäin tärkeänä. Maahanmuuttajien kotoutumista tuetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja Ylä-Savossa toimii maahanmuuttoasioiden neuvottelukunta.

Iisalmessa/Ylä-Savossa toimii Iisalmen kaupungin maahanmuuttoneuvonta ja pakolaistyö, lisätietoja kohdassa Yhteystiedot.

Ylä-Savon kunnat ovat laatineet kuntien yhteisen kotouttamisohjelman. Ohjelman löydät tämän sivun oikealta liitteenä.
Lisätietoja ja materiaaleja vasemmalta palkista kohdan ”Tietoa maahanmuuttajille” alta ja oikealta palkista kohdasta ”Maahanmuuttajaoppaat”.
Katso myös www.infopankki.fi, josta löydät tietoa Suomesta 15 kielellä mm. suomen kielen opiskelusta.

Tervetuloa!
Welcome to Iisalmi and Upper Savo!

Upper-Savo consists of seven municipalities: Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi and Vieremä. There are 720 foreign citizens residing in Upper Savo which is 1,3% of the region population (2013). This group of foreigners consists of roughly twenty different nationalities. The three largest groups of nationalities are: Estonians (200), Russians (190) and Afghans (88 people). Iisalmi is the largest city in Ylä-Savo and there are 310 immigrants in Iisalmi, which totals 1,4% of the inhabitants of the city of Iisalmi. 

Immigrants arrive in Iisalmi for various reasons, the most important ones being work, family connections and humanitarian reasons.

Multiculturalism is a resource for Upper Savo, which the region wants to further develop. Foreign sources of workforce are seen as very important resource in the region. Immigrants’ acculturation is supported together with different operators and there is an active Advisory Board for Ethnic Relations in Upper Savo. 

The immigration and refugee counseling of the city of Iisalmi operates in the city but also in the rest of Upper Savo area. Their contact information can be found on the right, under "Yhteystiedot"

The municipalities of Ylä-Savo have written out a common acculturation program, the program can be found on the right, below the contact information as an attachment
More information on the bar on the left from below “Tietoa maahanmuuttajille” and on the right side of the page under “Maahanmuuttajaoppaita”. Take also a look at www.infopankki.fi, which provides information about Finland on 15 different languages and about studying the Finnish language amongst other things. 

Welcome! 
Добро пожаловать в Иисалми и Верхнее Саво!

Верхнее Саво состоит из семи муниципалитетов: Иисалми, Кейтеле, Киурувеси, Лапинлахти, Пиелавеси, Сонкаярви и Виеремя. Верхнее-Саво является домом для 720 иностранных граждан, что составляет 1,3% населения (2013 г.). Это представители около двадцати различных национальностей. В Верхнем Саво проживают граждане Эстонии (200 человек), за которыми следуют россияне (190 человек) и на третьем месте выходцы из Афганистана (88 человек).
Иисалми является крупнейшим городом Верхнего Саво. В нём живет 310 иммигрантов , что составляет 1,4% населения.

Переезжают в Верхнее Саво по разным поводам. Основными мотивами миграции являются работа, семейные связи и гуманитарные причины.

Мультикультурность в Верхнем Саво считают полезным ресурсом, который необходимо развивать. Рабочая сила прибывающая из-за рубежа является очень важной для региона. Помощь в интеграции в финское общество, содействие в сотрудничестве с различными организациями осуществляет консультативный совет для иммигрантов Верхнего Саво.

В Иисалми и в Верхнем Саво работают консультанты для иммигрантов и беженцев , к которым вы можете обратиться . 

Контакты: 
Муниципалитеты Верхнего Саво разработали совместную программу интеграции для иммигрантов. Программу можно посмотреть пройдя по ссылке прикрепленной в правой части страницы. 

Для получения дополнительной информации и материалов пройдите по ссылке ”Tietoa maahanmuuttajille” / «Информация для иммигрантов» или «Справочники для иммигрантов»/ ”Maahanmuuttajaoppaat”. Смотрите также сайт www.infopankki.fi, где вы можете найти информацию о Финляндии на 15 различных языках. 

Добро пожаловать! 
Yhteystiedot

Eskelinen Elisa

pakolaisohjaaja/SOTE
Pohjolankatu 9B
040 631 5223
elisa.eskelinen@ylasavonsote.fi

Haaksluoto Anne

pakolaisohjaaja
Pohjolankatu 9B
040 661 9448
anne.haaksluoto@iisalmi.fi

Herd Nina

Maahanmuuttotyön koordinaattori / projektipäällikkö Voima-hanke
Pohjolankatu 9B
040 653 0021
nina.herd@iisalmi.fi

Lankinen-Hiekkala Anna

maahanmuuttotyönasiantuntija
Pohjolankatu 9B
040 674 0179
anna.lankinen-hiekkala@iisalmi.fi

Malmivaara Elina

VOIMA -yhteistyöstä voimaa kotouttamiseen-hankkeen järjestökoordinaattori
Pohjolankatu 9B
040 635 8339
elina.malmivaara@iisalmi.fi