Ylä-Savon lomituspalvelut

Asiakaspalvelu

PL 10/Luuniemenkatu 3 B, 74101 IISALMI, aukioloaika on maanantaista-perjantaihin klo 9-15. Hallintohenkilöstö työskentelee toimistolla klo 8-15.30.

Lomatoimen asiakaspäivystys on päättynyt 31.8.2016.

Maatalousyrittäjien lomituspalveluiden tarkoitus on turvata maatalousyrityksen keskeytyksetön toiminta maatalousyrittäjän vuosiloman ja sijaisavun ajaksi. Maatalousyrittäjälle luodaan edellytykset vapaa-ajan pitämiseen ja mahdollisuus riittävään lepoon ja toipumiseen sairaus- ym. tilanteissa. Iisalmen kaupunki on hallinnoinut 1.1.2011 alkaen Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien ja Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän kuntien lomituspalvelut.

Toiminnan laajuus:

  • lomaan oikeutetut maatalousyrittäjät 1066 (2015), 1017 (2016)
  • maatilat 689 (2015), 656 (2016)
  • lomitetut päivät v. 2015 yht. 53.995 pv (v. 2015 yht. 56.617 pv)
  • vakituisia maatalouslomittajia 170
  • määräaikaisia maatalouslomittajia n. 30 (sijaisia)
  • tuntipalkkaisia maatalouslomittajia (eripituisia työsuhteita)

Asioi sähköisesti lomitusnetissä:

Maatalousyrittäjillä on mahdollisuus hoitaa lomitusasioita myös sähköisesti Lomitusnetissä. Kirjautuminen Lomitusnettiin tapahtuu henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla osoitteessa: www.lomitus.fi.

Lomitusnetin palvelut maatalousyrittäjille:

- maatalousyrittäjien lomaseuranta- toteutuneiden lomitusten seuranta
- lomituspyynnön tekeminen
- vuosilomahakemuksen tekeminen
- sijaisapuhakemuksen tekeminen
- maatilaa koskevien tietojen päivittäminen

Melan laatima lomitusopas

(lomituspalvelulain tulkinnat) löytyy Melan nettisivuilta www.mela.fi

Lomituspalveluiden johdosta, ohjauksesta sekä valvonnasta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Valtakunnallisesti lomituksen toimeenpanovastuu on Melalla. Maatalousyrittäjien lomituspalvelut rahoitetaan valtion varoista. Maatalousyrittäjät osallistuvat kustannuksiin lähinnä sijaisapu- ja maksullisen lomituksen maksuin.

Yhteistoimintaryhmä

Lomituspalvelujen järjestämisen parantamisesta tai niihin liittyvistä puutteista on hyvä ottaa yhteyttä lomituspalvelujen yhteistyöryhmään. Valitus lomituspalvelujen järjestämiseen liittyvistä asioista tehdään paikallisyksikköä hallinnoivan kunnan- tai kaupunginhallitukselle. Lue lisää

**********************************************************************

Lomatoimen lukolliset postilaatikot ovat Kiuruveden kaupungintalolla, Lapinlahden kunnantalolla, Vieremän kunnantalolla ja Iisalmessa lomatoimistolla.

*********************************************************************   

Ajankohtaista
2.1.2016
0

Sijaisapuhakemus tulee tehdä kirjallisesti (lomitusnetti, sähköposti, paperihakemus tai tekstiviesti) ennen kuin lomitustyö aloitetaan. Muista myös toimittaa Melan/Kelan päivärahapäätöksen mahdollisimman pian. Kalenterivuodessa sairauden vuoksi on sijaisapuoikeus 20 päivää, jos hakija ei saa Melan/Kelan pv.rahaa.

1.1.2016
0

* lomituspalveluyritys tai ammatinharjoittaja enintään 26,50 e/tunti

Kaikki uutiset
Henkilöstön yhteystiedot

Eskelinen Pirkko

lomatoimenjohtaja
Luuniemenkatu 3 B
0405434910
pirkko.eskelinen@iisalmi.fi

Forss Eeva

lomatoimensihteeri
Luuniemenkatu 3 B
0405272569
eeva.forss@iisalmi.fi

Katainen Maritta

lomatoimen talousvastaava (talous- ja palkka-asiat)
Luuniemenkatu 3 B
0405272476
maritta.katainen@iisalmi.fi

Kokkonen Anja

lomitustyönohjaaja (Iisalmi, Lapinlahti ja Sonkajärvi)
Luuniemenkatu 3 B
0408302634
anja.kokkonen@iisalmi.fi

Kämäräinen Martti

lomitustyönohjaaja (Iisalmi, Lapinlahti ja Sonkajärvi)
Luuniemenkatu 3 B
0404883053
martti.kamarainen@iisalmi.fi

Martikainen Raija

lomitustyön päällikkö (palvelujen koordinointi, henkilöstöasiat ja koulutukset)
Luuniemenkatu 3 B
0400389009
raija.martikainen@iisalmi.fi

Meriläinen Merja

lomitustyönohjaaja (Iisalmi, Lapinlahti ja Sonkajärvi)
Luuniemenkatu 3 B
0404883057
merja.merilainen@iisalmi.fi

Niskanen Jarmo

lomitustyönohjaaja (Kiuruvesi ja Vieremä)
Luuniemenkatu 3 B
0405272742
jarmo.niskanen@iisalmi.fi

Raatikainen Arja

lomitustyönohjaaja (Kiuruvesi ja Vieremä +lomitusrenkaat ja -tiimit koko alueella)
Luuniemenkatu 3 B
0405272755
arja.raatikainen@iisalmi.fi

Sutinen Pirjo-Riitta

lomitustyönohjaaja (Kiuruvesi ja Vieremä +lomitusrenkaat ja -tiimit koko alueella)
Luuniemenkatu 3 B
0403502850
pirjo-riitta. sutinen@iisalmi.fi