Iisalmen kaupunkistrategiaa päivitetään

Iisalmen kaupungin strategian päivittäminen on käynnistynyt, parhaillaan arvioidaan vuosien 2013-16 toteutunutta kehitystä ja tehdään pohjatyötä uudelle valtuustokaudelle 2017-2021. Tammi-helmikuun aikana tehtävä taustatyö käsitellään maaliskuun valtuustoseminaarissa nykyisten valtuutettujen toimesta ja uusi valtuusto pääsee ottamaan kantaa strategian laadintaan ensi töikseen kesäkuun aikana. Lopullinen strategia tulee käsittelyyn syyskauden aikana.

Tuleva kaupunkistrategia 2030 päämäärineen ja painopisteineen tulee ohjaamaan  toiminta- ja taloussuunnittelua valtuustokaudella 2017–2021, mutta lisäksi monet linjaukset vaikuttavat myös pitkällä aikavälillä yli valtuustokauden vuoteen 2030 saakka. Samaan aikaan käynnistyvä kaupungin strategisen yleiskaavan uudistus etenee rinta rinnan strategiatyön kanssa, samoin kuin yksityiskohtaisempien elinkeino-ohjelman, palvelustrategian ja hyvinvointikertomuksen laadinta ja päivittäminen. Tavoitteena on, että vuoden 2017 loppuun mennessä kaupungin toimintaa ohjaa uusi strategia ja siihen liittyvät toimenpideohjelmat. Vuoden 2018 talousarvio laaditaan jo uuden strategian pohjalta.

Strategian laatimiseen kutsutaan mukaan kaupunginvaltuusto ja -hallitus, lautakuntien puheenjohtajat, johtoryhmä, henkilöstö, elinkeinoelämän ja muiden  sidosryhmien edustajat sekä kuntalaiset. Esimerkkinä kuntalaisten ja muiden sidosryhmien osallistamisesta on alkuvuodesta toteutettu kysely, jonka kautta keräsimme kuntalaisten ja sidosryhmien ajatuksia, näkökulmia ja mielipiteitä tulevaisuuden Iisalmesta.  Näillä sivuilla voit seurata prosessin etenemistä.

Iisalmen kaupunkistrategian päivitysprosessi 2017

Kaupungissa on oltava kaupunkistrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kaupunkistrategiassa tulee ottaa huomioon:

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen
2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;
3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
4) omistajapolitiikka;
5) henkilöstöpolitiikka;
6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;
7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Kaupunkistrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Kaupunkistrategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Iisalmen kaupunki on parhaillaan päivittämässä kaupunkistrategiaansa ja alla on kuvattuna uuden kaupunkistrategian 2030 päivitysprosessi:

Tammikuu
Kaupunginhallitus päätti strategian päivityksen käynnistämisestä
Ohjausryhmän asettaminen
Strategiakysely kuntalaisille, sidosryhmille ja henkilöstölle
Johtoryhmän strategiakokous

Helmikuu
Ohjausryhmän kokous
Strategiakyselyn tulokset
Timo Aro: Iisalmen ja Ylä-Savon elinvoima-analyysi 

Maaliskuu
Ohjausryhmän kokous

Huhtikuu
Valtuustoseminaari 3.4.2017, edellisen kauden arviointi ja keskustelua tulevista linjauksista
Yhteinen seminaari uudet ja vanhat valtuutetut 19.4.2017
Ohjausryhmän kokous 

Toukokuu
Strategialuonnoksen valmistelua 

Kesäkuu
Uusi valtuusto aloitti toimintansa
Valtuustoseminaari 27.6.2017
Strategialuonnos 1 valmistui
KH asetti uuden ohjausryhmän

Elokuu
Strategisten ohjelmien valmistelua
Ohjausryhmän kokous 

Syyskuu
8.-9.9. valtuustoseminaari
Strategisten ohjelmien viimeistely

Lokakuu 
Kansalaisten ja sidosryhmien osallistaminen, lausuntokierros.

Marraskuu - joulukuu

Strategian hyväksyminen

Liitteet
Kaupunkistrategia 2030_KV04122017.pdf (5,83 MB) 30.11.2017 13:57
Kaupunkistrategia 2030_KV04122017_Lyhyt.pdf (3,81 MB) 30.11.2017 13:57
Strategialuonnos LAUSUNTOVERSIO.pdf (3,11 MB) 13.10.2017 9:08
Iisalmi 2030 strategiakysely.pdf (600,4 kB) 10.8.2017 12:16
Iisalmen kaupungin ja Ylä-Savon seudun elinvoima-analyysi.pdf (2,17 MB) 10.8.2017 11:57
Iisalmen Strategiaprosessi 2017.pdf (379 kB) 10.8.2017 11:53
Iisalmen kaupungin toiminta-ajatus on edistää asukkaiden hyvinvointia sekä Iisalmen ja koko Ylä-Savon kilpailukykyä ja vetovoimaa tekemällä laajasti yhteistyötä menestyvän elinkeinoelämän edellytysten luomiseksi, laadukkaiden palvelujen turvaamiseksi ja kuntatalouden tasapainottamiseksi.
Lue lisää