Iisalmen kaupunkistrategiaa päivitetään 

Iisalmen kaupungin strategian päivittäminen on käynnistynyt, parhaillaan arvioidaan vuosien 2013-16 toteutunutta kehitystä ja tehdään pohjatyötä uudelle valtuustokaudelle 2017-2021. Tammi-helmikuun aikana tehtävä taustatyö käsitellään maaliskuun valtuustoseminaarissa nykyisten valtuutettujen toimesta ja uusi valtuusto pääsee ottamaan kantaa strategian laadintaan ensi töikseen kesäkuun aikana. Lopullinen strategia tulee käsittelyyn syyskauden aikana.

Tuleva kaupunkistrategia 2030 päämäärineen ja painopisteineen tulee ohjaamaan  toiminta- ja taloussuunnittelua valtuustokaudella 2017–2021, mutta lisäksi monet linjaukset vaikuttavat myös pitkällä aikavälillä yli valtuustokauden vuoteen 2030 saakka. Samaan aikaan käynnistyvä kaupungin strategisen yleiskaavan uudistus etenee rinta rinnan strategiatyön kanssa, samoin kuin yksityiskohtaisempien elinkeino-ohjelman, palvelustrategian ja hyvinvointikertomuksen laadinta ja päivittäminen. Tavoitteena on, että vuoden 2017 loppuun mennessä kaupungin toimintaa ohjaa uusi strategia ja siihen liittyvät toimenpideohjelmat. Vuoden 2018 talousarvio laaditaan jo uuden strategian pohjalta.

Strategian laatimiseen kutsutaan mukaan kaupunginvaltuusto ja -hallitus, lautakuntien puheenjohtajat, johtoryhmä, henkilöstö, elinkeinoelämän ja muiden  sidosryhmien edustajat sekä kuntalaiset. Esimerkkinä kuntalaisten ja muiden sidosryhmien osallistamisesta on alkuvuodesta toteutettu kysely, jonka kautta keräsimme kuntalaisten ja sidosryhmien ajatuksia, näkökulmia ja mielipiteitä tulevaisuuden Iisalmesta.  Näillä sivuilla voit seurata prosessin etenemistä.

 

 

Iisalmen kaupungin toiminta-ajatus on edistää asukkaiden hyvinvointia sekä Iisalmen ja koko Ylä-Savon kilpailukykyä ja vetovoimaa tekemällä laajasti yhteistyötä menestyvän elinkeinoelämän edellytysten luomiseksi, laadukkaiden palvelujen turvaamiseksi ja kuntatalouden tasapainottamiseksi.
Lue lisää