Ajankohtaiset tiedotteet

Yrityspalveluille hyvät arvosanat asiakastyytyväisyystutkimuksesta

25.1.2023 13.42
0

Yritysneuvonta sai palvelunkäyttäjiltä arvosanaksi 9,3. Suuret kiitokset kaikille palautteen antajille!

Yrityspalvelujen käyttäjät ovat varsin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Näin voisi ainakin päätellä TK-Eval Oy:n toteuttamasta kaupungin yrityspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista. Kyselyssä selvitettiin palveluita käyttäneiltä yrittäjiltä ja yrittäjäksi suunnittelevilta henkilöiltä, kuinka hyvin he saivat apua toimintansa käynnistämiseen tai kehittämiseen ja olisivatko he valmiita suosittelemaan palveluita myös muille. 80 % vastaajista suosittelisi todennäköisesti tai erittäin todennäköisesti palvelua myös muille. Kouluarvosanaksi yritysneuvonta sai 9,3, yrityspalveluiden toteuttamat hankkeet arvosanoja 8,4-9,2 välillä ja Iisalmen Teollisuuskylän toimitila-asiat 7,6.  

"Elinvoimapalveluissa seuraamme aktiivisesti toimintamme tuloksia ja asiakaspalautetta, haluamme tarjota parasta mahdollista palvelua asiakkaillemme. Viime vuoden asiakaskyselystä saimme pääosin hyvää palautetta: kaikkien yrityspalvelujen yleisarvosana 8,8 on hyvällä tasolla. Kiitos kuuluu tietysti aktiiviselle yrityspalveluiden tiimille sekä teille asiakkaille, yhdessä tätäkin työtä tehdään. Toimintaa on viety oikeaan suuntaan ja myös rakentavaa palautetta kehitettävistä asioista saimme mukavasti. Erityisesti toimitilatarjonnassa vaikuttaisi olevan parannettavaa, mutta toki tiloja on hyvin saatavilla eri yksityisiltä toimijoilta, joiden kanssa teemmekin aktiivisesti yhteistyötä. Toki pyrimme koko ajan myös parantamaan omaa toimitilatarjontaamme, ja valmiudet olla mukana isoissakin toimitilahankkeissa ovat Teollisuuskylän osalta hyvät. Tästä on hyvä jatkaa vuoden 2023 haasteisiin!", sanoo elinkeinojohtaja Terho Savolainen. 

Palveluiden pariin tullaan yleisimmin joko kehittämishanke- ja avustusasioiden tai yrityksen perustamisasioiden parissa (yht. 72 % vastaajista). Yli 70 % asiakkaista oli asioinut yritysneuvojan kanssa henkilökohtaisessa tapaamisessa, lisäksi puhelimitse tai sähköpostitse asiointeja oli yli puolella vastaajista. Yrityspalveluiden järjestämään tilaisuuteen oli osallistunut vajaa kolmannes vastanneista. Yli 70 % vastanneista oli asioinut yrityspalveluiden kanssa useammalla kuin yhdellä tavalla.
 
Elinvoimapalveluiden asiakastyytyväisyystutkimus toteutettiin 26.11.–16.12.2021 internetpohjaisena kyselynä kaikille palveluita vuoden 2022 aikana käyttäneille. Kyselyllä tavoitettiin 264 henkilöä, joista 64 (24 %) vastasi kyselyyn. Vastanneiden joukossa oli sekä aloittavia yrittäjiä että jo pidempään yrittäjänä toimineita henkilöitä kuten myös joitakin työnantajien ja yhdistysten edustajia.

Tästä on hyvä jatkaa, kehitämme toimintaamme saamamme palautteen pohjalta eteenpäin. Olemme apunasi ja tukenasi kaikissa yritystoiminnan vaiheissa, joten otathan yhteyttä yritysasiantuntijoihimme, kun haluat kehittää yrityksesi toimintaa!

Lisätietoja:
Terho Savolainen, elinkeinojohtaja
Puh. 040 630 5328, terho.savolainen@iisalmi.fi