Ajankohtaiset tiedotteet

Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen on siirtynyt Iisalmen kaupungille 1.1.2023 alkaen

Iisalmi ilmakuva kirkko.jpg
10.1.2023 9.00
0

Iisalmen ja Kiuruveden kaupunkien, Sonkajärven ja Vieremän kuntien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu on siirtynyt 1.1.2023 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymältä Iisalmen kaupungille kuntalain vastuukuntamallin mukaisesti. Lisäksi Pielaveden kunnan ympäristönsuojelun palveluista vastaa Iisalmen kaupunki erillisen sopimuksen mukaisesti.

Ympäristönterveydenhuoltoon sisältyvät mm. alueelle tärkeät eläinlääkintähuollon palvelut. Asiakkuuksiin ei muutos juurikaan vaikuta, ja esimerkiksi puhelinnumerot säilyvät ennallaan. Näkyvimpänä muutoksena on kuitenkin klinikka-, leikkaussali-, kuvantamis-, avustaja- ja laboratoriomaksujen käyttöönoton laajentuminen Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän vastaanotoille. Kiuruveden osalta maksut otetaan käyttöön, kun Hingunniemeen valmistuu uudet eläinlääkintähuollon toimitilat alkuvuonna 2023.

Kunnat ovat solmineet erillisen sopimuksen em. palveluiden järjestämisestä. Sopimuksen tavoitteena on järjestää nämä palvelut koko yhteistoiminta-alueella palvelujen tarve huomioon ottaen tasaisesti ja laadullisesti samantasoisina voimassa olevan lainsäädännön sekä ylempien viranomaisten ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Sopijaosapuolten yhteisenä toimielimenä toimii Ylä-Savon ympäristölautakunta. Lautakunta vastaa tässä sopimuksessa sovittujen tehtävien hoitamisesta. Lautakunnassa on seitsemän jäsentä. Vastuukunta valitsee lautakuntaan kolme jäsentä, Kiuruvesi kaksi jäsentä, Sonkajärvi yhden ja Vieremä yhden jäsenen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän palveluksessa työskennellyt ao. henkilöstö on siirtynyt Iisalmen kaupungin palvelukseen 1.1.2023 alkaen. Iisalmen kaupunki on perustanut tätä toimintaa varten virat ja työsuhteiset tehtävät. Henkilöstön siirrossa Iisalmen kaupungin palvelukseen noudatetaan lakia työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoiminnasta kunnasta ja hyvinvointialueilla. Henkilöstön siirtymisestä on tehty erillinen siirtosopimus Iisalmen kaupungin ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän välillä. Siirto koskee yhteensä 30 virkaa ja työsuhdetta.

Ympäristönsuojelun ja terveysvalvonnan kustannukset jaetaan asukaslukuperusteisesti. Eläinlääkintähuollon kustannukset jaetaan niin, että 50 % kustannuksista jaetaan asukaslukuperusteisesti ja 50 % maidontuotantotilojen lukumäärän perusteella. Jakoperusteena käytetään uusinta saatavissa olevaa tilastoa. Laskenta-ajankohta on edellisen vuoden viimeinen päivä. Kustannustenjaon perusteita arvioidaan uudestaan viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä. Kustannukset ovat ensi vuonna noin 2,7 miljoonaa euroa, joista henkilöstökustannukset ovat suurimmat yhteensä 2,1 miljoona euroa.

Ympäristölautakunta päättää toimialallaan perittävistä asiakasmaksuista. Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä luovuttaa toiminnan käytössä olevan kalustuksen ja varusteet Iisalmen kaupungille korvauksetta.

Iisalmen kaupunki vuokraa tarvittavat yleiset toimitilat. Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä vastaavat eläinlääkintähuollon tilakustannuksista ja tiloihin kuuluvista kiinteistä laitteista oman kuntansa osalta.

Toiminnan kehittämissuunnitelmissa ja merkittävistä palvelutuotannon muutoksista pyydetään sopijakuntien lausunnot ennen päätöksentekoa.
Ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon palvelut ovat vuoden 2023 alusta alkaen osa kaupungin teknistä toimialaa omina vastuualueinaan. Toimialan nimi muuttuu samalla tekniseksi ja ympäristötoimialaksi. Toimialaa johtaa toimialajohtaja Kari Nissinen. Ympäristönsuojelun vastuualuetta johtaa ympäristöjohtaja Martti Veteli ja ympäristöterveydenhuollon vastuualuetta johtaa ympäristöterveydenhuollon päällikkö Aili Heikkinen.