Matkailun ajankohtaiset

Yli 500 hengen yleisötilaisuuksien kieltäminen: STM on lähettänyt toimenpideohjeet aluehallintovirastoille

Valtioneuvosto.jpeg
13.3.2020 8:00

Valtioneuvosto teki 12.3.2020 periaatepäätöksen, jonka mukaan yli 500 hengen yleisötilaisuudet suositellaan kiellettäväksi uuden koronaviruksen aiheuttaman infektion (covid-19) leviämisen ehkäisemiseksi. Suositus perustuu tartuntatautilakiin.

Yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä alueellaan päättää aluehallintovirasto.

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt aluehallintovirastoille kirjeen, jossa se kehottaa niitä viipymättä valmistautumaan tartuntatautilain mukaisten päätösten tekoon alueillaan.

Lisätietoa:
https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/yleisotilaisuuksien-kieltaminen-stm-on-lahettanyt-toimenpideohjeet-aluehallintovirastoille