Hankkeiden uutiset

Ylä-Savon matkailun markkinoinnin ja myynnin organisointimallit -selvitystyö

Iisalmijatienoot logo.jpgIisalmi ja tienoot
1.7.2021 10.00

Ylä-Savon alueella toteutettiin selvitystyö koskien seudullista matkailun organisoitumista tulevaisuudessa. Selvityksessä kuntien johto sekä matkailuyritysten ja -toimijoiden edustajat kertoivat tämän hetken näkemyksensä Iisalmi ja tienoot toiminnasta sekä millaisena nähdään seudun matkailun tulevaisuus että millaista yhteistyötä toivotaan ja halutaan. Selvityksen toteutti ulkopuolinen toimija, Nordic Marketing Finland Oy.

Selvitystyön yhtenä toimenpiteenä oli nykytila-analyysin laatiminen seudun matkailusta ja sen tunnistetuista haasteista. Nykytilaa tarkasteltiin mm. kotimaan ja kansainvälisen matkailun osalta, matkailun kehittämisen, myynnin ja markkinoinnin sekä yhteistyön ja organisoitumisen osalta.  Selvitystyössä tausta-aineistona hyödynnettiin seudun matkailun  suunnitelmia, ohjelmia, tunnuslukuja ja tilastoja sekä henkilökohtaisten haastatteluiden tuloksia. Haastatteluihin osallistui seudun ja maakunnan tason toimijoita ja sidosryhmiä sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. 

Iisalmi ja tienoot matkailumarkkinointiyhteistyössä on tällä hetkellä 35 yritystä ja toimijaa Iisalmen, Kiuruveden, Lapinlahden, Sonkajärven ja Vieremän alueelta sekä nämä kunnat ovat yhteisesti sopineet sitoutumisestaan matkailun kehittämiseen ja rahoitukseen vuosille 2019-2023. Selvitystyössä tuli esille seudun matkailun haasteita, kehityskohteita, onnistumisia sekä vaihtoehtoja kuinka organisoitumista seudullisesti olisi järkevää kehittää.

Ylä-Savon matkailutuotteet kestävälle kehityspolulle -hanke on Työ- ja elinkeinoministeriön ja Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittama, jonka toteutusaika on 1.12.2020–31.12.2021. Hankkeelle on määritelty neljä (4) tavoitetta ja toimenpidettä. Yksi näistä neljästä toimenpiteestä on selvitys seudullisen matkailuorganisaation toiminnan vahvistamisesta ja toimintamallista tulevaisuudessa. Tämän toimenpiteen tueksi toteutettiin tämä selvitystyö, jossa haettiin tarkasteltavaksi erilaisia toimintamalli-vaihtoehtoja seudun matkailun organisoimiseksi. Rahoitus: Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet 80 % ja Ylä-Savon seuturaha 20 %.

Kirsi Piirainen

Projektipäällikkö

Elinvoimapalvelut/ Ylä-Savon matkailutuotteet kestävälle kehityspolulle –hanke

Iisalmen kaupunki

Pohjolankatu 14/PL 10, 74101  Iisalmi

Puh. 040 6289 910, myös WA

Netistä: Ylä-Savon matkailutuotteet kestävälle kehityspolulle -hanke - Iisalmi internet

Tiedostot