Ajankohtaiset tiedotteet

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän purku: Iisalmen kaupunki lunastaa sairaalakiinteistöt - Ylä-Savon kuntien välinen yhteistyö seudun asukkaiden hyväksi jatkuu edelleen

Kaupassa Iisalmen kaupungille siirtyi mm. Vire-sairaalarakennus investointihankkeineen - rakennuksen peruskorjaus on parhaillaan käynnissä..jpgKaupassa Iisalmen kaupungille siirtyi mm. Vire-sairaalarakennus investointihankkeineen - rakennuksen peruskorjaus on parhaillaan käynnissä.
17.2.2023 13.00
1

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä on tuottanut Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut vuodesta 2010 saakka. Omistajakunnat ovat tehneet tiivistä ja hyvää yhteistyötä seudun asukkaiden sote-palveluiden järjestämisessä viimeiset 12 vuotta. Kuntayhtymän toiminnan voidaankin todeta olevan erinomainen esimerkki kuntien välisestä vapaaehtoisesta yhteistyöstä, jolla on saavutettu sekä toiminnallisia että taloudellisia hyötyjä. Hyvinvointialueuudistuksen myötä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän operatiivinen toiminta on päättynyt 31.12.2022 ja omistajakunnat ovat yhteisesti päättäneet, että Iisalmen kaupunki lunastaa kuntayhtymän omistuksessa olevat sairaalakiinteistöt itselleen ja että kuntayhtymä puretaan.

Historiallisen muutoksen, hyvinvointialueuudistuksen, johdosta Ylä-Savossa on nyt aika pistää käytäntöön kuntayhtymän purkamisjärjestelyjä: Yhtymävaltuuston 15.11.2022 ja Iisalmen kaupunginvaltuuston 14.11.2022 tekemän päätöksen mukainen kiinteistökauppa toteutui tänään ja Iisalmen kaupunki lunasti kuntayhtymän omistuksessa olleet sairaalakiinteistöt itselleen luovutushetken tasearvolla. Samalla Iisalmi otti vastattavakseen kiinteistöihin kohdistuvat lainat. Kaupantekohetkellä maksettavaksi kauppahinnaksi muodostui 22,1 M€.

Kauppa koskee Iisalmen kaupungin alueella sijaitsevan kiinteistön 140-1-36-1 maapohjaa sekä sillä sijaitsevia Vire- ja Pulssi-sairaalarakennuksia. Sairaalakiinteistöllä on myös keskeneräisinä investointeina pysäköintiratkaisu ja Vire-rakennuksen peruskorjaus - nämä investointihankkeet kaikkine oikeuksineen, velvollisuuksineen ja sopimuksineen sisältyvät kauppaan. Lisäksi Iisalmen kaupungin omistukseen siirtyi eläinklinikkana toimiva vuokratontilla sijaitseva rakennus osoitteessa Haukisaarentie 3. Tontin omistaa Savonia Ammattikorkeakoulu Oy. Eläinklinikan osalta kyseessä on siis rakennuksen ja vuokraoikeuden kauppa.

”Päätös lunastaa kiinteistöt tukee Iisalmen visiota olla Suomen houkuttelevin seutukaupunki, joka tarjoaa toimivat seudulliset palvelut. Kiinteistöt lunastamalla edesautamme toimivan, saavutettavan sote-palveluverkon toteutumista alueellamme.”, toteaa Iisalmen kaupungin talousjohtaja Eeva Suomalainen.

”Kiinteistöjen omistajavaihdoksella ei ole vaikutuksia kuntalaisten palveluihin. Hyvinvointialueuudistuksen myötä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymällä aiemmin ollut alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantovastuu siirtyi Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Hyvinvointialue tarjoaa yläsavolaisille sote-palveluja näissä nyt Iisalmen kaupungin omistamissa kiinteistöissä entiseen malliin.” kertoo Suomalainen.

”Ylä-Savon kuntien välinen hyvä yhteistyö alueen asukkaiden palvelujen eteen jatkuu edelleen, vaikka kuntayhtymä nyt puretaankin. Esimerkkeinä yhteistyö vesihuollossa, ympäristönsuojelussa, ympäristöterveydenhuollon palvelujen järjestämisessä ja yleisessä seutumme edunvalvonnassa.”, muistuttaa Suomalainen.

Tiedotustilaisuudessa paikalla olivat Mika Suomalainen, Juha-Pekka Rusanen, Simo Mäkinen, Leila Pekkanen ja Jarmo Ronkainen..jpg

Iisalmen kaupunki järjesti 17.2. klo 9.00 tiedotustilaisuuden, jossa medialla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä kuntien väliseen yhteistyöhön liittyen. Tilaisuudessa olivat paikalla Vieremän kunnanjohtaja Mika Suomalainen,  Kiuruveden kaupunginjohtaja Juha-Pekka Rusanen, Sonkajärven kunnanjohtaja Simo Mäkinen, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän toimitusjohtaja Leila Pekkanen sekä Iisalmen kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen.