Uutisarkisto

Ylä-Savon SOTE hakee palveluntuottajia palvelusetelitoimintaan

29.11.2018 15.27
0

SOPIEN-hankkeen yrityskehittäjänä Iisalmen kaupungilla on aloittanut 5.11.-18 lukien Hannele Turunen.

Yrityksiä hankkeessa on parhaillaan mukana noin 100 ympäri Pohjois,-ja Etelä-Savoa. Mukaan haetaan edelleen lisää yrityksiä, jotka näkevät tarpeelliseksi kehittää toimintaansa kohti maakuntauudistusta. Hanke on liki puolessa välissä, kuitenkin uudet koulutuskokonaisuudet starttaavat keväällä ja syksyllä -19, joten mukaan pääsee vielä mainiosti. Kokonaisuudessaan hankkeen saama palaute pienyrittäjien tukena on ollut myönteistä.

Sopien-hankkeen Tupaillassa Golden Domessa 14.11.-18 kävimme keskustelua mm. yrittäjien ja julkisten palvelujen yhteistyöstä kotiin vietävien palveluiden osalta. Tällöin esille tuli kotihoidon päällikön Päivi Eskelisen puheenvuorossa mm. uusien palveluntuottajien tarve palvelusetelitoimintaan Ylä Savon-Sote alueella.

Ylä-Savon Sote kuntayhtymällä on tällä hetkellä käytössä seuraavat palvelusetelit:

  • tilapäinen kotihoito
  • tilapäinen kotisairaanhoito
  • omaishoitajan lakisääteisiin vapaapäiviin
  • sotainvalidien tukipalveluihin
  • rintamaveteraanien kotiin vietäviin avopalveluihin.
  • suunterveydenhuollon palveluseteli

AIKAISINTAAN 1.9.2018 ja viimeistään vuonna 2019 palveluseteli laajenee seuraaviin toimintoihin:

  • lapsiperheiden kotipalvelu
  • säännöllinen kotihoito
  • tehostettu palveluasuminen

Lisätietoa www.ylasavonsote.fi/palveluseteli

 

SOPIEN – Sosiaali,-ja terveysalan pienten yritysten kehittymisen tukeminen Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa

SOPIEN on maakunnallinen Ely-keskuksen rahoittama kehittämishanke, jonka päätoteuttajana on Navitas Kehitys Oy. Osatoteuttajina ovat Iisalmen kaupunki, Kehitysyhtiö SavoGrow Oy sekä Savonia Ammattikorkeakoulu Oy.

Hankkeen keskeisin tavoite on edistää sosiaali- ja terveysalan palvelumarkkinoiden kehittymistä, yritysverkostojen syntymistä, palvelutarjonnan monipuolistumista ja liiketoiminnan vahvistumista Pohjois-Savossa ja Etelä-Savossa sote-uudistuksen synnyttämässä uudessa markkinatilanteessa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Savon ja Etelä-Savon alueen sote-yritykset. Hankkeeseen haetaan mukaan 175 yritystä. Mukana ovat nyt myös Pohjois-Karjalasta Polvijärvi ja Outokumpu. Sekä hankkeeseen mukaan pääsevät myös yhdistykset, säätiöt ja järjestöt.

Hanke tarjoaa sosiaali- ja terveysalan palveluja tarjoaville yrittäjille tietoa ja tukea hallittuun kasvuun, taloudelliseen kannattavuuteen, sähköisten järjestelmien monipuoliseen käyttöön, työhyvinvoinnin edistämiseen ja palveluinnovaatioiden luomiseen. Hanke tarjoaa yrityksille:

-yrityskohtaisen nykytila-analyysin Solki-työkalun avulla

-kehittämissuunnitelman teko analyysin pohjalta

-yrityskehittäjän ohjaamaan kehittämissuunnitelman toteuttamista

-toiminnan sparrausta ja uusien toimintatapojen luomista

-yritysryhmäkohtaisia työpajoja ja asiantuntija-koulutuksia

-yritysverkostoja ja niiden nopeita kokeiluja

-uusinta tietoa, sparrausta, innostamista

Mitä maksaa?

Kaikki edellä mainitut palvelut kuuluvat hankkeen perustoimintaan, josta yrityksen maksuosuus on 300e koko hankekaudelta. Lisäksi yrityksillä on mahdollisuus ostaa kilpailutetuilta asiantuntijoilta erityisosaamista yrityskohtaisiin kehittämistarpeisiin (omavastuuosuus 100e/pvä)

Hankkeen monipuolinen koulutusohjelmisto päivittyy kevään-19 aikana, joten seuraathan tapahtumakalenteria www.navitas.fi

Kysy rohkeasti lisätietoja ja lähde mukaan:

Yrityskehittäjä Hannele Turunen, p. 040 646 2113, hannele.turunen@iisalmi.fi

Projektipäällikkö Sari Andersson, p.044 770 0052, sari.andersson@navitas.fi

www.navitas.fi

vipuvoimaa.jpg   EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png