Menestystarinat

Ylä-Savo petrasi yrittäjämyönteisyydessä - Oulun ja Kuopion seudut jäivät taakse EK:n mittauksessa

0
 

 

 

Seinäjoki säilytti asemansa maan vetovoimaisimmaksi rankattuna alueena jo

kolmannen kerran peräkkäin. Toiseksi nousi Turku, joka oli vuonna 2015

yhdeksäs. Kaksi vuotta sitten listauksessa toisena ollut Hämeenlinna tippui kolmanneksi. Peräsijoja 25:n alueen tutkimuksessa pitävät Kajaani, Kouvola ja Kotka-Hamina.

 

Ylä-Savon seudun lisäksi Iisalmen kaupunki petrasi sijoitustaan yhdellä pykälällä sijalle 42., mutta parantamisen varaa on edelleen. Iisalmessa onkin tartuttu järjestelmällisesti yrittäjien odotuksiin ja kehittämistarpeisiin: Yritysyhteistyön kehittämisohjelma hyväksyttiin elokuussa 2016 ja etenee vuoden 2017 aikana mm. hankintaohjelman päivittämisellä ja vuorovaikutuksen kasvattamisella eri muodoissa. Yrittäjätilaisuuksia, kontaktointia ja päätöksenteon yritysvaikutusten arviointia on lisätty merkittävästi aiempiin vuosiin verrattuna.

 

Seutukuntien sijoitukseen vaikuttavat yritysjohtajien arvioissa muun

muassa yritysten mahdollisuudet osallistua julkiseen palvelutuotantoon, yritysten tasapuolinen kohtelu ja huomioiminen riippumatta yrityksen koosta, toimialasta tai elinkaaren vaiheesta sekä lupaprosessien nopeus ja sujuvuus.

 

Valtakunnallisesti tarkastellen yritysjohtajien mielestä paikalliset toimintaedellytykset ja elinkeinopoliittinen päätöksenteko on kehittynyt hieman aiempaa myönteisempään suuntaan. 44 prosenttia yritysjohtajista arvioi paikallisen yritysilmapiirin hyväksi ja 28 prosenttia heikoksi. Päätöksenteon yrityslähtöisyyteen oli tyytyväisiä 38 prosenttia vastaajista. 30 prosenttia oli tyytymättömiä.

 

Eniten kehitettävää on kuntien yrityspalveluissa sekä palvelurakenteissa. Muun muassa monet pk-yrittäjät kokevat jäävänsä vaille riittävää huomiota ja tukea, kun kuntapäättäjät kohdistavat resurssejaan joko alkuvaiheen yritysneuvontaan tai suurtyönantajien tarpeisiin.

 

Esille nousi myös pula osaavasta työvoimasta sekä yritysten vaikeudet

päästä mukaan kuntapalvelujen tuottamiseen. Vain 15 prosenttia arvioi

kuntien palvelurakenteet hyviksi, kun 32 prosenttia piti niitä heikkoina.

 

Kuntaranking-kyselyyn vastasi joulu-tammikuussa 2016-17 yhteensä 2 206

yritysjohtajaa eri puolilta Suomea. Vastaajat edustavat suomalaisia

työnantajayrityksiä, joita maassamme on vajaat 90 000.

 

Kuntaranking-kyselyyn voi tutustua tarkemmin osoitteessa https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2017/02/09/kr-k/

 

 

                   Lisätietoja:

 

Terho Savolainen

elinkeinojohtaja

Iisalmen kaupunki
p. 040 630 5328

terho.savolainen@iisalmi.fi