Uutiskirjeiden uutiset

YTYÄ! –hankkeen viimeisiä kuukausia viedään

3.10.2019 9:10

YTYÄ! –hankkeen viimeisiä kuukausia viedään rukkaset tiiviisti käsissä pysyen. Menneen kuukauden aikana yhteistyö Ylä-Savon työnantajien kanssa on ollut tiivistä ja antoisaa. K-kauppakiertue kaikissa Ylä-Savon kunnissa on takanapäin. Uusia työnhakija-asiakkaita saimme vielä polutettavaksi ja iloitsen siitä, että työnantajatkin löysivät meidät K-kaupoista. Avoimia työpaikkoja tuntuu olevan edelleen hyvin monenlaisiin tehtäviin. Järjestimme myös rekrypäivät neljässä eri yrityksessä, joiden tavoitteena oli tuoda alueen yrityksiä ja työpaikkatarjontaa tunnetuksi työnhakijoille.

Vain murto-osa keskisuurista yrityksistä tunnetaan, työnhakijoilla ei ole kattavaa tietoa siitä, millaisia työmahdollisuuksia yrityksissä on. Valitettavan usein pidämme asioita itsestäänselvyyksinä, näin se ei saisi olla. Hankkeen aikana yritysasiakkaille on tarjottu monipuolisia palveluita, kuten rekrytointitarpeen määrittelyä, rekrytointiprosessin läpivientiä, uusien työntekijöiden yksilöllisten koulutuspolkujen suunnittelua, työmahdollisuuksien näkyväksi tekemistä sekä työvoimatarpeisiin vastaamista.

Uskon siihen, että Ylä-Savon alueella voi aistia hyvää yhteishenkeä, joka toivottavasti on edesauttanut juurruttamaan suuria yrityksiä kotikuntiinsa. YTYÄ! –hanke palvelee työnantajia marraskuun 2019 loppuun saakka.

YLÄ-SAVOSTA SUOMEN ETÄTYÖYSTÄVÄLLISIN SEUTUKUNTA

YTYÄ! –hanke teetätti ostopalveluna selvityksen vaihtoehtoisista työllistymis- ja työllistämismalleista Ylä-Savon alueella. Selvityksessä toteutettiin mm. kyselyt kahdelle eri kohderyhmälle: työnhakijat ja yksityiset työnantajat. Selvityksen tavoitteena oli toimintamallin luominen työpaikkojen täyttämisen sekä työnhakijoiden työllistämisen edistämiseksi.

Työnhakijoiden sekä avoimien työpaikkojen välillä on selkeä kuilu, joka nousee esille kohtaanto-ongelmana. Toisin sanoen työnhakijoilla on avoimiin työpaikkoihin nähden soveltumaton tai vajaa koulutus tai työkokemustausta. Selvityksen vaihtoehtoinen toimintamalli keskittyy Ylä-Savon kehittämiseen etätyön edelläkävijänä. Toimintamalli sisältää neljä erillistä osioita keskittyen etäosaamisen sekä etätyöllistämisen/etäjohtamisen kehittämiseen, sopivien fasiliteettien luomiseen sekä Ylä-Savon kehittämiseen ja brändäämiseen etätyöystävällisimmäksi seutukunnaksi.

Toimintamalli on tarkoitus pilotoida Yhteistyöllä työtä -YTYÄ! hankkeen aikana vuosina 2020-2022. Pilotoinnin tulosten perusteella toimintamalli pyritään istuttamaan arkikäytäntöihin. Toimintamallille harkitaan mahdollisia toteutustapoja, jotta toimintamalli toimiessaan jäisi käytännöksi, eikä vain osaksi selvitystä. Selvityksen muut kohteet yrityksille olivat: yhteistyöllistäminen, yrityksen kansainvälistäminen, työnantajabrändin kehittäminen sekä sesonkien yhdistäminen.

1.1.2020 voimaan tulevassa työaikalaissa huomioidaan ja tehdään täsmennyksiä joustotyöaikaan, työaikapankkiin, liukuvaan työaikaan, sekä työaikalain soveltamisaloihin. Etätyö ei ollut ennen virallisesti lain mukaan työaikaa, vaikka käytännössä sitä on toteutettu enemmän tai vähemmän. Jotta etätyöstä tulisi virallisempaa, uudessa työaikalaissa etätyö on kirjattu lakiin.

Syksyistä väriloistoa toivotellen,

Tiina Juutinen
projektipäällikkö
p. 040 545 9589