Uutisarkisto

Vapaa-aika Ylä-Savossa -kyselyyn vastasi 516 alueen nuorta

Logo Roots_and_wings_colors copy.jpeg
13.12.2018 13.30
2

Nuoret kaipaavat Ylä-Savoon parempaa tapahtumatiedotusta ja lisää mahdollisuuksia vaikuttaa.

Kulttuurista siivet ja juuret -hanke toteutti loka-marraskuussa verkkokyselyn, johon vastasi 516 Ylä-Savon alueen 16-29-vuotiasta nuorta ja nuorta aikuista. 

 Kaksi kolmasosaa nuorista vastasi, että paikkakunnalla on mielenkiintoista tekemistä. Lähes 80% kuuntelee vapaa-ajalla musiikkia, noin 70% katsoo elokuvia tai urheilee, noin 40% lukee, reilu 30% pelaa konsolipelejä ja viidennes soittaa instrumenttia tai harrastaa valokuvausta. Peräti 90% vastaajista on vieraillut viimeisen 12 kuukauden aikana kirjastossa. Kolmannes vastaajista on käynyt musiikkitapahtumassa ja vajaa neljännes katsomassa teatteriesityksen. Noin 17% on vieraillut museossa tai osallistunut muuhun kulttuuritapahtumaan. Vastaajista vain noin 7% on hakenut kulttuuriavustusta tai järjestänyt oman tapahtuman.

 Lähes puolet nuorista toivoi paikkakunnille parempaa tapahtumatiedotusta ja lisää harrastustiloja. Lisäksi kolmannes nuorista vastasi, että heillä ei ole tarpeeksi vapaa-aikaa ja noin viidennes oli sitä mieltä, että pääsyliput ovat liian kalliita tai kunnasta puuttuu heitä kiinnostava tarjonta. Noin 60% alueen nuorista haluaa saada tietoa tapahtumista Facebookista tai koulun kautta. Muita suosittuja kanavia ovat Instagram, sanomalehdet ja kaverit.

Kyselyyn vastanneet nuoret toivovat enemmän heille suunnattuja tapahtumia, eritoten musiikkitapahtumia. Vastauksissa käy myös ilmi, että nuoret toivovat ennen kaikkea matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia ja työpajamaista toimintaa. Nuorten mielestä heitä tulisi kuunnella enemmän, antaa vastuuta ja mahdollisuus järjestää omat tapahtumansa. Vaikuttamisen mahdollisuuksista tulisi nuorten mielestä tiedottaa enemmän.

 

Kyselyllä koottiin tietoa Ylä-Savon kuntien kulttuuritoimien käyttöön. Nuorilta kysyttiin myös, mitkä asiat heitä kiinnostavat musiikin, teatterin ja elokuvan, taiteen ja näyttelyiden, pelien, kirjojen ja kirjallisuuden, tanssin ja museoiden ja kulttuuriperinnön osalta. 

Lisätietoa kyselyn tuloksista sekä kuntakohtaiset koonnit: 

www.iisalmi.fi/kulttuuristasiivetjajuuret