Matkailun ajankohtaiset

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoitusta saavat matkailun kehittämishankkeet valittu

50116623933_d6d631b9b9_k.jpg
15.10.2020 9.00

Ylä-Savon matkailutuotteet kestävälle kehityspolulle -hankesuunnitelma saa rahoitusta

Valitut hankkeet edistävät matkailuelinkeinon elpymistä eri puolilla maata. Hankkeilla vastataan paikallisiin kehittämistarpeisiin, ja samalla niillä voidaan edistää valtakunnallisen matkailustrategian toimeenpanoa. Hankkeet kohdentuvat alueilla useiden toimijoiden eduksi. Ne toteutetaan nopealla aikataululla vuoden 2021 loppuun mennessä. Hankkeiden sisällöissä painottuvat erityisesti digitaalisten valmiuksien ja ratkaisujen kehittäminen, matkailun ympärivuotisuuden lisääminen sekä uusien matkailutuotteiden rakentaminen ja kohderyhmien tavoittaminen.

Ylä-Savon matkailutuotteet kestävälle kehityspolulle – hankesuunnitelma

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on kehittää Iisalmi ja tienoot -jäsenistön tuotteita kestävän matkailun ohjelman periaatteita noudattaen ja luomalla tuotteista tuotepaketteja, joiden jakelua hyödynnetään olemassa olevassa verkkokaupassamme. Vahvistamme organisaatiomme toimintaa ja selvitämme tulevaisuuden kehittämisorganisaatiomallin, joka toimii vastuullisesti ja luotettavasti alueemme vahvojen vientiyritysten, Pohjois-Savon maakunnallisen matkailun kehittämisorganisaation sekä Visit Finland:n yhteistyökumppanina.

Hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Iisalmen kaupunki, joka vastaa Ylä-Savon alueella (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Vieremä) matkailuyritysten yhteistyön kehittämisestä ja yhteismarkkinoinnista. Hankkeen toimenpiteet kohdistuvat Iisalmi ja tienoot –matkailubrändin alla toimivaan yli 30 yrityksen ja toimijan joukkoon. Hanke vastaa ensisijaisesti Suomen matkailustrategian kattoteemaan Kestävyydestä Suomen matkailun kilpailuvaltti.

1. Matkailutuotteiden kehittäminen laadun ja kestävyyden näkökulmasta.

Suunnitellut toimenpiteet:

- tilannekartoitukset, joilla selvitetään yritysten lähtötaso laatuun ja tuotteistusosaamiseen liittyen
- laatutyön kehitysryhmien kokoaminen. Tavoitteena saada kokoon yksi ryhmä, joka lähtee tekemään systemaattista laatukäsikirjatyötä esim. Laatutonni Q1000 –konseptin mukaisesti ja toinen perustason ryhmä, jossa perehdytään laadun elementteihin ja tuotteistukseen
- laatutyön tukeminen yritys-/toimijatasolla ja mahdollisten kehittämistarpeiden edistäminen investointeina jne.

2. Laadukkaiden tuotteiden paketointi ja verkkokaupan hyödyntäminen

Suunnitellut toimenpiteet:

- laadukkaista tuotteista kootaan kansallisesti ja kansainvälisesti myytäviä tuotepaketteja, jolloin jo hankittuun yhteiseen hankinta-alustaan saadaan sisältöä
- viestintäkampanjat hankinta-alustaan luoduista uusista, hiotuista tuotteista
- selvitetään uusia palvelutarpeita, joita alueelta puuttuu – syntyykö niiden pohjalta uusia yrityksiä tai laajentaako jokin yritys toimintaansa uusille liiketoiminta-alueille

3. Alueorganisaation toiminnan vahvistaminen ja tulevan toimintamallin suunnittelu

Hankkeen aikana toteutetaan ostopalveluna selvitys seudullisen alueorganisaation toimintamallista jatkossa (kehittäminen, markkinointi, myynti). Matkailutoimialan ammattimainen organisoituminen olisi alueelle sekä taloudellisesti että imagollisesti hyvin tärkeää (tulo- ja pitovoimaa). Tällä hetkellä vetovastuu jakautuu kahden eri organisaation kesken ja varsinaista myyntiorganisaatiota ei ole lainkaan. Miten toiminta olisi jatkossa syytä organisoida (yrittäjä- tai yhdistysvetoinen toimintamalli), mitä se edellyttää ja millaiset resurssit toiminnan ylläpito ja kehittäminen vaativat? Pohjois-Savon alueella on tulossa selvitys maakunnallisen toiminnan organisoinnista, joten organisoituminen on syytä selvittää myös seudullisesti.

Toiminta-alue, kohderyhmä, hyödynsaajat, hankkeen vaikutukset

Hankkeen toiminta-alueena on Ylä-Savo eli Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi ja Vieremä. Toimenpiteiden varsinaisena kohderyhmänä ovat Iisalmi ja tienoot –matkailubrändin alla toimivat yli 30 matkailualan yritystä ja toimijaa sekä muut Ylä-Savon alueen matkailuyrittäjät, tapahtumajärjestäjät sekä matkailutoimijat.

Suurina hyötyjinä ovat alueen teolliset kärkiyritykset, jotka vuosittain tuovat alueelle vierailulle tuhansia omia asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan. Liikematkailu on alueen matkailuyrityksille hyvin merkittävä tulonlähde ja parantuneen, kansainväliset kriteerit täyttävän palvelutarjonnan kautta kärkiyritykset pystyvät nykyistä paremmin hyödyntämään lähialueen yritysten tuottamia palveluja.

Lisäksi hyötyjinä ovat alueiden kuntalaiset ja matkailijat, koska heidän viihtyvyytensä ja alueella oleva palvelutaso paranee. Koko Ylä-Savon ja alueen kuntien yleisimago paranee hankkeen myötä ja se houkuttelee alueelle uusia yrityksiä ja asukkaita.