Menestystarinat

Tutkimustulos: Iisalmessa elinvoimaisin kaupunkikeskusta 2016

1
 

Elävät kaupunkikeskustat ry julkisti perjantaina 20. toukokuuta elinvoimatulokset 17 suomalaisesta kaupunkikeskustasta. Iisalmen elinvoimaluku oli tutkimuksen mukaan 3.885, joka oli tutkimukseen osallistuneista suurin. Suuruusjärjestyksessä seuraavina olivat Tornio-Haaparanta (3,799), Tampere (3,724) ja Turku (3,5281).

Tuloksissa kerrotaan, että Iisalmen elinvoimaluku on poikkeuksellisen korkea, johon on vaikuttanut se, että kaupunkikokonaisuus on pidetty hyvässä tasapainossa. Koska SaFe-luku on alle 50 %, se kertoo siitä, että kivijalkakaupan perinteisiä liikehuoneistoja on onnistuneesti otettu arkiyrityskäyttöön. Iisalmi on onnistunut esimerkillisesti tasapainoilemaan kaupunkirakenteen kehittämistyössään.

Kaupungin elinkeinojohtaja Terho Savolainen näkee tutkimuksen tuloksissa kuitenkin vielä parannettavaa
- "Vielä kehitettävää löytyy, kun muutamiin ydinkeskustan tyhjiin kauppatiloihin löydetään toimijoita". Nyt yrittäjien kannattaisikin hyödyntää mahdollisuus sijoittaa yrityksensä ydinkeskustaan, näitä mahdollisuuksia kun ei aina ole tarjolla." - Savolainen vinkkaa.  

Myös parhaillaan vireillä olevassa ydinkeskustan asemakaavamuutoksessa huomioidaan lisä- ja täydennysrakentamismahdollisuudet. – ”Meillä kaavamuutoksen yhtenä tavoitteena on mahdollistaa niin kaupallisten liiketilojen sekä asumisen lisärakentaminen ydinkeskustassa, joiden toivomme tuovan lisää elinvoimaa keskustaan. Esimerkiksi linja-autoaseman alue on yksi kehittämiskohteista” – kertoo asemakaava-arkkitehti Hannele Kelavuori.

Elinvoimanmittausmenetelmää valtakunnallinen Elävät Kaupunkikeskusta ry on ollut kehittämässä aktiivisesti jo noin kolme vuotta. Viime vuonna elinvoimatulokset julkistettiin kahdeksasta kaupungista, joista lähes kaikki ovat olleet nyt mukana.

Menetelmässä jokainen kaupunkikeskustan liikehuoneisto merkitään omalla tunnusvärillään sähköiseen karttapohjaan:
- lauantailiikkeet,
- ravintolat,
- arkiyritykset
- ja tyhjät sekä remontissa olevat liikehuoneistot.

Kuuma ydinkeskusta muodostuu yhtenäisistä kuumista korttelisivustoista, joissa vähintään puolet liikehuoneistoista on satunnaista asiakasta palvelevia lauantaiyrityksiä. Elävä kaupunkikeskusta rajataan 200 metrin kehällä kuuman ydinkeskustan ympärille.

Muutoksia seurataan vuosittain. Muutokset ovat keskiössä, ei suora vertailu eri kaupunkien välillä. Tavoitteena on, että säännöllisessä elinvoimamittauksessa on mukana 50 Suomen suurinta keskustaa lähivuosina.

ELINVOIMAMITTAUKSEN NELJÄ KESKEISINTÄ TUNNUSLUKUA

Elinvoimaluku on tärkein. Se lasketaan kaikki elävän kaupunkikeskustan lauantaiyritykset (lauantailiikkeet + ravintolat) vähentäen tyhjät liikehuoneistot suhteuttaen kaupungin asukaslukuun. Elinvoimaluvun keskiarvo vuoden 2016 mittauksessa (mukana17 kaupunkikeskustaa) oli hieman alle 3.

SaFe-prosentti kertoo kaupunkikeskustan rakenteellisesta tasapainosta. Tavoitteena on, että lauantaiyritykset (lauantailiikkeet + ravintolat) olisivat enemmistönä. Kriittinen raja on, jos lauantaiyritykset jäävät vähemmistöön kaupunkikeskustassa.

BusRe-prosentti kertoo lauantailiikkeiden ja ravintoloiden välisestä suhteesta. Liikkeitä pitäisi aina olla elävässä kaupunkikeskustassa enemmän kuin ravintoloita.

Black Hole -prosentti kertoo tyhjistä liikehuoneistosta suhteessa kaikkiin keskustan liikehuoneistoihin. On yksinkertaisin tapa seurata elinvoiman kehittymistä vuosittain. Parasta on, että ei olisi yhtään tyhjää liikehuoneistoa.

Tutkimuksen tarkat vertailutaulukot osoitteesta: www.allincityapp.com

Ydinkeskustan vapaat toimitilat löydät osoitteesta: http://toimitilat.yla-savo.fi 
Ydinkeskustan
nähtävillä olevan asemakaava osoitteessa: http://www.iisalmi.fi/ydinkeskusta

 Louhenkatu-280x130.jpg