Ajankohtaista

Tarjouspyyntö alueellisten innovaatioekosysteemien toimijoiden kartoituksesta ja nykytilasta

3.2.2022 10.00

Tilannekuvien pohjalta laaditaan tulevaisuuden strategiat ja kehittämistoimenpiteet

Seutukaupunkien innovaatioekosysteemiverkosto -hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä muodostetaan osallistuvien kaupunkien innovaatioekosysteemien tilannekuva. Tilannekuvien pohjalta laaditaan tulevaisuuden strategiat ja kehittämistoimenpiteet seutukaupunki kohtaisesti sekä koko verkoston laajuisesti. Hankkeen aikana nousee selvästi esille alueen innovaatioekosysteemin vetovoiman lähteet sekä uusien tarvittavien toimijoiden ja osaamisen tarpeet.

Iisalmen kaupunki pyytää tarjousta innovaatioekosysteemin toimijoiden ja nykytilan kartoituksesta koskien seuraavaa viittä seutukaupunkia: Rauma, Heinola, Keuruu, Kauhajoki ja Naturpolis Oy, joka pitää sisällään Kuusamon kaupungin ja Taivalkosken kunnan. Selvitystyö antaa pohjan hankkeen seuraavalle vaiheelle, jossa laaditaan tulevaisuuden kehityspolku ekosysteemityölle, sisältäen strategiat, kehittämistoimenpiteet ja tavoitteet kaikkien hankkeessa mukana olevien seutukaupunkien ekosysteemeille.

Hankintailmoitukseen pääset tästä linkistä.