Menestystarinat

Suomen kustannustehokkain aluesairaala löytyy Iisalmesta

0
 

Iisalmen aluesairaala on jo kymmenen vuotta ollut Suomen tuottavin ja kustannuksiltaan tehokkain sairaala. Tätä todistavat sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, THL:n tilastot että SOTEn alkuajoista lähtien käytössä ollut niin sanottu kuntamaisemamalli. 

 

 ptaipale.JPG  - THL:n episodi- ja hoitotuottavuusindeksin mukaan Iisalmen aluesairaala on 20–25 prosenttia tehokkaampi kuin keskimäärin vastaavan kokoiset sairaalat Suomessa. Samansuuntaisia tuloksia olemme saaneet myös Sitran kehittämästä kuntamaisemamallista, jossa on mukana noin sata kuntaa, kertoo SOTEn johtava ylilääkäri Pekka Taipale.

Hänen mukaansa Sitran mallissa on hyvää se, että sen avulla voidaan verrata monia asioita keskenään, kuten esimerkiksi samankokoisten kuntien terveysmenoja.

 

- Juuri täältä saatujen tietojen pohjalta SOTEssakin on voitu käynnistää monia kehittämishankkeita ja itse asiassa koko palvelurakenneuudistus, Taipale muistuttaa.

 

 

 Joutuisa prosessi

 

Sairaalan kustannustehokkuuteen vaikuttavat monet tekijät. Toiset tulevat ulkoa, kuten yleinen palkkakehitys, toiset taas voidaan toteuttaa talon sisällä eli toimintaa tehostamalla esimerkiksi rakentamalla potilaiden hoitoon aiempaa joustavampi prosessi.

 

Taipaleen mielestä on tärkeää pohtia tarkkaan aina myös sitä, milloin ja missä vaiheessa joudutaan turvautumaan Kuopion yliopistolliseen sairaalan palveluihin.

 

- On tunnettua, että terveydenhoidon kokonaismenoihin vaikuttavat eniten yliopistollisten sairaaloiden palvelut, jotka ovat kalliita. Näin ollen on järkevää, että kaikki mahdollinen erikoissairaanhoito tehdään Iisalmessa, jossa on käytettävissä myös KYS:n yhteisiä lääkärivirkoja, joita ovat mm. (tähän erikoislääkäreiden nimikeluettelo). Laadusta emme siis tingi, Taipale korostaa.

Hyvällä tiellä

 

Pekka Taipaleen mukaan kehityksen taustalla on palvelurakenneuudistus, joka koskee kaikkia hallintoaloja. Sosiaali- ja terveyssektorilla prosessi on lähtenyt liikkeelle etupainotteisesti.

 

- On hyvä, että olemme lähteneet liikkeelle, ja vaikka Paras -hanke näyttääkin jäävän unholaan, muutokset ovat joka tapauksessa edessämme esimerkiksi kuntarakenneuudistuksen muodossa. Jo kahden SOTE-vuoden aikana olemme saaneet selkeitä säästöjä aikaan. Tästä olemme saaneet kiitosta varsinkin Iisalmen kaupungin taholta.

 

Pienemmistä kunnista on kuultu myös kritiikkiä, mutta Taipale muistuttaa, että ilman SOTEa kustannukset näissä kunnissa olisivat olleet huomattavasti suurempia kuin nyt. Kustannuskehityksen ytimessä on erikoissairaanhoito, jota voidaan tehdä kunnassa kuin kunnassa, mutta useimmissa kunnissa siihen ei ole varaa.  Siksi tarvitaan järkevää ja optimaalista palvelurakennetta, jossa sekä perusterveydenhoito että erikoissairaanhoito voidaan toteuttaa kaikkein edullisimmin palveluista kuitenkaan tinkimättä.

 

- Terveydenhuollossa keskittäminen on järkevää. Sama koskee myös sosiaalipuolta, joka on toinen yhteiskunnallisesti kallis toiminta-alue, Taipale kiteyttää.

 

Juha Halonen

 

 Iisalmen-sairaala.jpg