Ajankohtaiset tiedotteet

Senioriasumisen mahdollisuus avautumassa keskustaan

6.2.2019 16:13
5

Iisalmessa on pitkään keskusteltu senioritalon tarpeesta ja senioritalon rakentamisesta Iisalmeen oli vireillä myös valtuustoaloite. Aloitetta käsiteltäessä todettiin, että kokonaan erillisen seniorintalon rakentaminen ei kuitenkaan nykyisessä asunto- ja markkinatilanteessa ole perusteltu. Myös ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelmassa senioriasumisen eri muotoihin kiinnitettiin huomiota. Itsenäisen asumisen toimenpideohjelmassa arvioitiin palveluasumisen tarvetta ja priorisoitiin olemassa olevan rakennuskannan ja uudisrakentamisen tarvetta ikääntyneiden asumisessa. Suunniteltu yhteishanke, jossa torin laitaan tulevassa nelikerroksisessa talossa olisi kuntoutustiloja, palveluasumista ja senioreille tarkoitettua vuokra-asumista palvelee parhaiten Iisalmen senioriasumisen tarpeita. Tässä uudessa hankkeessa yhdistyy nyt useampi senioriasumisen kehittämistavoite.

Kaupunki on mukana hankkeessa mahdollistajana

Kaupunki on ostanut rakennushanketta varten tontin Iisalmen Teollisuuskylä oy:ltä, jonka se vuokraa perustettavalle kiinteistöyhtiölle.  Jotta hanke voisi toteutua kaavan osoittamassa laajuudessa, on em. maa-alueelle sijoittuvat Teollisuuskylä Oy:n kiinteistöä Riistakatu 5 palvelevat viemäri- ja vesijohdot siirrettävä Teollisuuskylän oman tontin puolelle. Jotta Teollisuuskylä Oy:n Riistakatu 5:n kiinteistön putkien siirto ja kulku tontille voidaan toteuttaa, tulee Riistakadun varteen sijoittuva yksikerroksinen osa rakennuksesta purkaa. Tämä aiheuttaa kustannuksia arviolta seuraavasti: yksikerroksisen osan purkukustannukset 100 000 €, putkien siirtokustannukset 50 000 € ja Teollisuuskylä Oy:n vaatima korvaus menetetyistä vuokratuloista purettavan rakennuksen osalta 40 000 € eli yhteensä 190 000 €.  Kaupungin tämän vuoden talousarviossa on varattu alueen pysäköinnin järjestelyihin 100 000 euron määräraha, joka käytetään nyt tähän hankkeeseen. Kaupunginhallitus esittää valtuustolle lisämäärärahan myöntämistä hankkeen toteuttamiseksi. Lisämääräraha on perusteltavissa strategisesti ja Iisalmen elinvoiman kannalta keskeisellä hankkeella, joka toteutuessaan lisää keskustan elinvoimaisuutta ja toteuttaa kaupunkistrategiaa keskeisiltä osin.

Kaupungin omistama vuokrataloyhtiö Petterinkulma Oy osallistuu rakennushankkeeseen yhdessä Hoivatilat Oyj:n ja Vetrea Terveys Oy:n kanssa. Torinkulmalle rakennetaan uusi talo, josta Petterinkulman omistukseen tulisi ylin kerros, joka käsittäisi 17 asuntoa. Suunnitellut asunnot ovat pääosin hissillisiä yksiöitä ja pieniä kaksioita. Suunnittelussa huomioidaan esteettömyys. Vuokrauksessa käytetään sosiaalisen asuntotuotannon kriteerejä.

Petterinkulma Oy:n osallistuminen hankkeeseen tarkoittaa käytännössä myös sitä, että kaupunki antaa omanvelkaisen takauksen yhtiön tarvitsemalle lainalle. Takausasia tulee erillisenä asiana kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn vielä tänä keväänä.

Kaupungin näkökulmasta suunnitteilla oleva hanke palvelee erinomaisesti kaupungin senioriasumisen tavoitteita ja parantaa myös kaupunkikuvaa keskeisellä paikalla, aivan torin laidalla.

Lisätietoja: hallintojohtaja Esa Laukkanen, 0400 771 092