Menestystarinat

Positiivisia tekoja esille nostavan By Iisalmi -tunnustuksen äänestys on avattu

0
 

Iisalmen kaupunki ja By Iisalmi -yhteistyökumppaniyritykset ja -oppilaitokset ovat avanneet By Iisalmi -brändin nimeä kantavan tunnustusäänestyksen. By Iisalmi –tunnustuksella nostetaan esille tekoja, joilla on vaikutettu myönteisesti Iisalmen seudun vetovoimaisuuteen ja elinvoimaisuuteen. Tunnustus on osoitus ’Haluan tehdä parasta’ –asenteesta ja positiivisuudesta, jolla on tehty hyvää Iisalmessa tai jopa kansainvälisesti.

By Iisalmi -tunnustuksen äänestyksessä on ehdolla viisi brändityöryhmän raadin valitsemaa ehdokasta. Aiemmin keväällä myös yleisöltä kysyttiin ehdotuksia tunnustuksen saajiksi, ja nämä yleisöehdotukset ovat niin ikään huomioitu ehdokasasettelussa. Ehdolla ovat  Iisalmen Peli-Karhut, Savonian sosionomiopiskelijoiden Kulttuurien karnevaalit, lumilautailija Rene Rinnekangas, kuljetusalan yrittäjä Kari Rönkkö ja Olvin pintahiivaolut IPA. Tunnustus jaetaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa - tavoitteena on tehdä äänestyksestä jokavuotinen.

Iisalmen kaupungin ja seudun yritysten ja oppilaitosten yhteistä By Iisalmi -brändityötä on tehty todenteolla noin vuoden verran. Yhteistyössä on mukana iso joukko alueen kärkiyrityksiä sekä oppilaitoksia. Pääasiallisena kanavana brändiviestinnälle on toiminut sähköinen media ja videotuotannot. Yhteistyökumppaneiden ja heidän työntekijöidensä aidoista tarinoista on tuotettu esittelyvideoita, joiden kautta seutua ennestään tuntemattomatkin pääsevät tutustumaan, millaista ylivoimasen yritysyhteistyön ja ketjussa toimivien osaajien paikaksi sanotulla seudulla on asua, tehdä työtä, opiskella ja yrittää - elää hyvää elämää.  Osaajavideoita hyödynnetään esimerkiksi tulevan syksyn muuttajakampanjassa sosiaalisessa mediassa sekä muissa sähköisissä kanavissa.

Yhteismarkkinoinnilla on haettu niin yrityksille kuin kaupungillekin näkyvyyttä pyrkimyksenä vahvistaa seudun tunnettuutta ja kirkastaa mielikuvia.

- Tavoite on kaikille yhteinen: Yritykset tarvitsevat työntekijöitä ja seutu uusia asukkaita ja elinvoimaa
, toteaa Iisalmen kaupungin elinkeinojohtaja Terho Savolainen.

Uusia asukkaita ja työntekijöitä saadaan kaupunkiin vain silloin, jos seutu koetaan houkuttelevana, palveluja tarjoavana asuinympäristönä, Savolainen jatkaa.

– Paikkakunnalta täytyy löytyä hyvän elämän edellytykset.

Uusien yritysten houkuttelemiseksi Iisalmen seudulla jotain elintärkeää, jota kannattaa nostaa esiin:

– Iisalmi on niittänyt mainetta yrittäjien ylivoimaisen yhteistyön paikkana. Täällä uusikin yrittäjä pääsee osaksi osaamisen ketjua ja yhteistyötä suo monia kasvun mahdollisuuksia. Tätä yhteistyön henkeä onkin yhteismarkkinoinnilla tuotu esiin.

By Iisalmi -tunnustuksen jakaminen on yksi osa seudun imagon rakennusta ja ennen kaikkea se on kannustusta ja kiitosta niille tekijöille, jotka jo ovat omalla toiminnallaan olleet vahvistamassa kaupungin elinvoimaisuutta.

– Tunnustuksen toivotaan samalla kannustavan jatkossakin uusiin, erilaisiin elinvoimaisuutta ja Iisalmen vetovoimaa edistäviin tekoihin, Terho Savolainen sanoo.

Tunnustusta ja sen taustalla olevaa bränditunnusta By Iisalmi -allekirjoituksella on brändityöryhmässä verrattu taideteoksen signeeraukseen: Maalauksen, veistoksen tai muun taideteoksen tekijä tunnistetaan signeerauksestaan. Allekirjoituksen arvoinen työ on tekijälleen ylpeyden aihe. Se on saavutus, jonka eteen on nähty vaivaa ja joka halutaan merkitä omalla nimellä. Samaan tapaan By Iisalmi -tunnustuksen on määrä olla allekirjoitus Iisalmen seudulla syntyneille menestystarinoille, tuotteille, teoille ja palveluille.

Tunnustuksen äänestysaika jatkuu 12.10. saakka osoitteessa www.iisalmi.fi/byiisalmitunnustus. Iisalmen Sanomat on mukana brändityössä mediakumppanina, ja 5.9. lehdessä onkin jaettu äänestyslipukkeita, joiden kautta voi niin ikään äänensä antaa. Äänestyslipukkeita jaetaan myös Iisalmen kaupungin järjestämissä tapahtumissa. Tunnustuksen saaja eli eniten ääniä saanut ehdokas julkistetaan 21.11.2017 järjestettävässä By Iisalmi -seminaarissa Iisalmen kulttuurikeskuksella. Seminaariin voi ilmoittautua osoitteessa www.iisalmi.fi/byiisalmi.

 

Lisätietoja:
Terho Savolainen
elinkeinojohtaja
Iisalmen kaupunki
p.  040 630 5328


 tunnus_tunnustus.JPG