Новости

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman ohjausryhmä: Tilannekuva tarkentuu

IMG_7993.jpgMansikkaniemen koulu avautui maaliskuussa 2023
27.9.2023 15.00

Iisalmen kaupungin luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä kokoontui 26.9.2023 käsittelemään FCG:n laatimaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen nykytilan kuvausta. Ohjausryhmän tavoitteena on luoda Iisalmen koulutuksen vahvuuksia säilyttävät ja myös kehittävät palveluverkkosuunnitelmavaihtoehdot perustuen mahdollisimman tarkkaan tilannekuva-analyysiin. FCG:n johtavat konsultit Raila Oksanen ja Jussi Sallinen saivatkin ohjausryhmältä runsaasti tarkentavia kysymyksiä, joiden viitoittamana tilannekuvan tarkentaminen jatkuu lokakuun aikana.

 Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelmaa koskeva valmistelu ja ohjausryhmän muodostaminen käynnistyivät valtuustoaloitteesta, jonka Kokoomuksen valtuustoryhmä teki 8.5.2023. Valtuustoaloitteessa esitettiin kouluverkkosuunnitelman käsittelyä uudelleen vastaamaan todelliseen opetustarpeeseen. Edellinen kouluverkkoselvitys on tehty vuonna 2017.

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 5.9.2023 saaden tuolloin FCG:n asiantuntijoilta taustoittavan esityksen väestönkehityksestä skenaarioineen. Nyt toisella kokoontumiskerrallaan ohjausryhmä keskittyi nykytilan kuvaukseen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tilanteesta. Tilastoanalyyseja oli luotu kustakin palveluosiosta erikseen sekä koulukohtaisesti. Myös talouden analyysit verrokkikuntien tietoineen olivat osa tilannekuvan kokonaisuutta, jonka parissa ohjausryhmä työskenteli.

Seuraavassa, 11.10.2023 järjestettävässä kokouksessaan ohjausryhmä saa FCG:ltä toivomansa lisäanalyysit, joiden avulla tilannekuvasta saadaan entistäkin kirkkaampi. Tavoitteena on, että myös kuntalaisille ja muille sidosryhmille voidaan tuolloin tarjota tilannekuvakatsaus. Kun käsittelyssä on tärkeät peruspalvelut, on toivottavaa saavuttaa jo ennakoiden yhteinen, mahdollisimman hyvä ymmärrys ja tilannekuva päätöksenteon kohteena olevista asioista.

Ohjausryhmän yhteinen näkemys ja tahtotila on, että synnytettävät palveluverkkosuunnitelman vaihtoehdot tukevat Iisalmen vahvan koulukaupungin profiilia – muutos voi kehittää opetusta ja varhaiskasvatusta entistäkin vahvemmaksi voimavaraksi ja palveluksi.

Iisalmen kaupunki tiedottaa kuntalaisia ja sidosryhmiä valmistelun edetessä. Ohjausryhmän puolesta lisätietoja antaa sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen.