Ajankohtaista

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelman ohjausryhmä: Tilannekuva selvillä - vaihtoehtoisia malleja käsitellään marraskuussa

By Iisalmi Kangaslammin koulu-0422.jpgKangaslammin koulu on yksi Iisalmen alakouluista.
11.10.2023 13.00
1

Iisalmen kaupungin luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva ohjausryhmä kokoontui 11.10.2023 käsittelemään FCG:n laatimaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen nykytilan kuvausta. Ohjausryhmän tavoitteena on luoda Iisalmen koulutuksen vahvuuksia säilyttävät ja myös kehittävät palveluverkkosuunnitelmavaihtoehdot perustuen mahdollisimman tarkkaan tilannekuva-analyysiin. FCG:n johtavat konsultit Raila Oksanen ja Jussi Sallinen olivat tarkentaneet tilannekuvaa edellisen kokouksen jälkeen niin selkeäksi kokonaisuudeksi, että ohjausryhmä pyysi heiltä seuraavaan, marraskuiseen kokoukseen tilannekuvan pohjalta laadittujen vaihtoehtoisten palveluverkkomuutosten mallinnuksia. Nyt käsitellyn tilannekuvakokonaisuuden keskeiset havainnot julkaistaan myös kuntalaisten ja muiden sidosryhmien saataville.

Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelmaa koskeva valmistelu ja ohjausryhmän muodostaminen käynnistyivät valtuustoaloitteesta, jonka Kokoomuksen valtuustoryhmä teki 8.5.2023. Valtuustoaloitteessa esitettiin kouluverkkosuunnitelman käsittelyä uudelleen vastaamaan todelliseen opetustarpeeseen. Edellinen kouluverkkoselvitys on tehty vuonna 2017.

Ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 5.9.2023 saaden tuolloin FCG:n asiantuntijoilta taustoittavan esityksen väestönkehityksestä skenaarioineen. Toisella kokoontumiskerrallaan 26.9.2023 ohjausryhmä keskittyi nykytilan kuvaukseen varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tilanteesta. Tilastoanalyyseja oli luotu kustakin palveluosiosta erikseen sekä koulukohtaisesti. Myös talouden analyysit verrokkikuntien tietoineen olivat osa tilannekuvan kokonaisuutta, jonka parissa ohjausryhmä työskenteli.

Viimeisimmässä, 11.10.2023 kokouksessaan ohjausryhmä sai FCG:ltä toivomansa lisäanalyysit, joiden avulla tilannekuvasta saatiin varsin selkeä. Tilannekuvan keskeiset havainnot on koottu kuntalaisille ja muille sidosryhmille avoimesti julkaistavaan tilannekuvakatsaukseen. Kun käsittelyssä on tärkeät peruspalvelut, on toivottavaa saavuttaa jo ennakoiden yhteinen, mahdollisimman hyvä ymmärrys ja tilannekuva päätöksenteon kohteena olevista asioista. Kaupunki edistää tätä tavoitetta julkaisemalla palveluverkkosuunnitelman viestintää varten keskitetyn verkkosivun www.iisalmi.fi/palveluverkkosuunnitelma2023. Verkkosivulta on luettavissa kaikki ohjausryhmän tiedotteet sekä nyt julkaistu FCG:n laatima tilannekuvakatsaus.

Ohjausryhmän yhteinen näkemys ja tahtotila on, että synnytettävät palveluverkkosuunnitelman elinvoimaiset vaihtoehdot tukevat Iisalmen vahvan koulukaupungin profiilia – muutos voi kehittää opetusta ja varhaiskasvatusta entistäkin vahvemmaksi voimavaraksi ja palveluksi.

Iisalmen kaupunki tiedottaa kuntalaisia ja sidosryhmiä valmistelun edetessä. Ohjausryhmän puolesta lisätietoja antaa sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen.