Hyviä uutisia #byiisalmi #osaamisenpaikka

PUOLI MILJOONAA EUROA VIELÄ JAKAMATTA IISALMESSA - Yksinyrittäjät voivat edelleen hakea kunnilta tukea koronakriisiin ​

28.7.2020 14.00

Yksinyrittäjän avustus koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin on valtion myöntämä uusi avustus, joka tuli haettavaksi kuntien kautta huhtikuussa. Iisalmeen rekisteröityneet yrittäjät voivat hakea tukea Iisalmen kaupungin nettisivujen kautta www.iisalmi.fi/toimintatuki Alkuryntäyksen jälkeen hakemusvirta on hiipunut ja kesän aikana kaupungille on tullut vain yksittäisiä hakemuksia. Tukea on maksettu tähän mennessä n. 280 000€, kun valtuuksia olisi maksaa tukea yhteensä 764 000€ eli jakamatta on vielä lähes puoli miljoonaa euroa. Tuki on 2000€ yrittäjää kohti, joten tukea voidaan vielä myöntää usealle sadalle yrittäjälle. Hakuaikaa on jäljellä 30.9.2020 saakka.

”Alkuvaiheessa tukea haettiin aktiivisesti ja päätöksiä tehtiin meilläkin nopeaan tahtiin”, kertoo elinkeinojohtaja Terho Savolainen Iisalmen elinvoimapalveluista. ”Monissa tapauksissa liikevaihdon laskusta ja koronan vaikutuksista jouduttiin pyytämään lisätietoja, mutta lähes kaikille hakijoille on tuki lopulta saatu maksettua lisätietojen toimittamisen jälkeen. Hylättyjä tai asiakkaan perumia hakemuksia on n. 15% kaikista hakemuksista”, Savolainen jatkaa. Pakollisia liitteitä hakemukseen ovat viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus, jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020 sekä todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

Tukiehtoihin on tullut myös matkan varrella jonkin verran muutoksia: ”Tuen ehdoissa oli alkuvaiheessa tiukempia rajoituksia esimerkiksi eläkkeellä samanaikaisesti yritystoimintaa harjoittaville ja palkkatöihin kriisin aikana hakeutuneille. Nämä rajoitukset on kuitenkin nyt poistettu ja väliaikainen työskentely muualla tai eläketulo eivät estä tuen saamista.  Nyt kesän jälkeen onkin vielä hyvä hetki laittaa hakemus tulemaan, jos tuki on tähän asti vielä jäänyt hakematta. Jos jokin asia askarruttaa, kannattaa olla meihin yhteydessä jo ennen hakemuksen jättämistä”, Savolainen neuvoo.

 

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Kaikki muut kustannukset ovat hyväksyttäviä. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä. Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronavirusepidemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella. Sesonkiluonteisessa liiketoiminnassa vertaillaan edellisen sesongin myyntituottojen kehitykseen. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yritysmuodolla ei ole merkitystä, mutta palkattua työvoimaa yrityksessä ei saa olla. Yritystoiminnan tulee myös olla päätoimista. Päätoimiselta yksinyrittäjältä edellytetään, että yrittäjä on YEL-rekisterissä tai joka voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yrittäjällä on useampia yrityksiä, tuki myönnetään vain kerran sille yritykselle, jossa yrittäjä työskentelee päätoimisesti.

Tuen jakamisen tavoitteena on auttaa yksinyrittäjiä selviytymään koronakriisin aiheuttamasta haastavasta taloustilanteesta ja jatkamaan toimintaansa kriisin jälkeen. Tukea on haettava 30.9.2020 mennessä.

 

Lisätietoja:

Elinkeinojohtaja Terho Savolainen, 040 630 5328, terho.savolainen@iisalmi.fi

Kysymyksiä ja vastauksia yksinyrittäjien tuesta osoitteessa https://tem.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta-ja-yksinyrittajista