Ajankohtaista

Opiskelijoiden apurahojen ja stipendien haku vuonna 2021

14.9.2021 14.00

Vuoden 2021 opiskelijoiden apurahojen ja stipendien haku on meneillään. Haettavana ovat Kauppaneuvos A.E. Aminoffin rahaston stipendihaku sekä kolme rahastoa, joista kaupunki myöntää apurahoja.

Kauppaneuvos A.E. Aminoffin Rahaston stipendihaku

Rahasto tukee taloudellisesti Iisalmessa peruskoulun käyneiden opiskelijoiden jatko-opintoja. Stipendien myöntämisen keskeisin kriteeri on hakijan opintomenestys nykyisessä oppilaitoksessa. Rahasto on myöntänyt stipendejä ensimmäistä vuottaan opiskeleville vain erittäin painavin perustein. Stipendit on tarkoitettu nuorille opiskelijoille. Lisätietoja osoitteessa www.aeaminoff.fi. Stipendiä voi hakea ainoastaan sähköisesti verkkosivuilla kohdassa ”Haku” olevan linkin kautta. Hakuaika on 1.- 30.9.2021.

Iisalmen kaupungin opintoavustusrahasto

Iisalmen kaupungin opintoavustusrahastosta apurahoja ja stipendejä voivat hakea Iisalmessa vähintään kolme vuotta asuneet opinnoissaan menestyneet nuoret henkilöt vähintään yhden lukuvuoden kestävien opintojen tukemiseen. Apurahoja jaetaan opiskelua varten korkeakoulussa tai toisen asteen oppilaitoksessa opiskelua varten. Stipendi voidaan myöntää eteenpäin pyrkivälle nuorelle henkilölle, joka on osoittanut erityistä kekseliäisyyttä ja menestystä opinnoissaan tai työalallaan.

Helmi Johanna Makkosen rahasto

Helmi Johanna Makkosen rahastosta apurahaa opintoihin voivat hakea Kauppis-Heikin alakoulun tai entisen vastaavan uutterat, opintojaan jatkavat oppilaat.

Elvi Rönkön rahastosta apurahaa opiskelun tukemiseen voivat hakea Hernejärven nykyisen koulun oppilaaksiottoalueen lahjakkaat, opinhaluiset, vähävaraiset nuoret. Apurahan saajien tulee olla kirjoilla alueella. Hakijat voivat olla myös peruskouluikäisiä.

Kaupungin myöntämiin apurahoihin hakemuslomakkeita saa Iisalmen kaupungintalon ja kulttuurikeskuksen asiakaspalvelusta sekä osoitteesta www.iisalmi.fi/lomakkeet. Hakemuslomakkeet on toimitettava viimeistään 30.9.2021 kello 15.30 kirjaamo@iisalmi.fi tai kaupungintalon kirjaamoon, PL 10 / Pohjolankatu 14, 74101 Iisalmi. Lomakkeen voi palauttaa myös sähköisesti Suomi.fi/viestit -palvelun liitetiedostona osoitteessa https://www.suomi.fi/viestit. Lisätietoja antaa hallintojohtaja Tiina Karppinen, p. 0400 771 092.