Ajankohtaista

Ohjeita kiinteistön omistajille ja taloyhtiöille uhkaavasti käyttäytyvien tiirojen varalta

18.5.2022 11.00

Alkukesästä pesivät tiirat saattavat käyttäytyä aggressiivisesti, jos ne kokevat pesän lähellä liikkuvan ihmisen uhkana. Alla Iisalmen kaupungin ohjeistus toimenpiteistä, joihin kiinteistönomistajan tai kiinteistönhoitoyhtiön kannattaa ryhtyä, mikäli tiirojen käyttäytymisestä syntyy ongelma:


pesintää on ensisijaisesti pyrittävä ennaltaehkäisemään aktiivisten ja passiivisten (mm. erilaiset pelotteet, kuten huuhkajakuvat, haukkaleijat sekä melua tuottavat laitteet) häirintä- ja karkotusmenetelmien avulla
vesikatolla olevat mahdolliset kiviainekset kannattaa poistaa
kaupunki ei voi antaa lupaa pesien tuhoamiselle
poikkeuslupa lintujen häirintään ja pesien hävittämiseen on haettava Varsinais-Suomen ELY-keskukselta