Ajankohtaiset tiedotteet

OSALLISTUVA BUDJETONTI: Päiväkoti Lumilinnan eskarit suunnittelivat leikkipuistoalueen välinehankintoineen

Kasperin suunnittelupiirros leikkialuun välineistä..pngKasperin suunnittelupiirros leikkialueen välineistä.
2.11.2021 13.00
0

Iisalmen kaupungin päiväkoti Lumilinnan esiopetuksen lapsilla eli ”eskareilla” ja henkilökunnalla on ollut tänä syksynä tärkeä kuntalaisvaikuttamisen tehtävä. Heidän tekemillään valinnoilla ja päätöksillä on varmasti vaikutusta paitsi heidän omiin pihaleikkeihinsä myös tulevien päiväkodin lapsiasiakkaiden ja muiden iisalmelaislasten ulkoiluun. Lumilinnassa on nimittäin toteutettu osallistuvan budjetoinnin projekti, jossa lapset ja henkilökunta ovat suunnitelleet päiväkodin lähellä sijaitsevan Metsonpolun leikkipuiston uudistusta välinehankintoineen.

Osallistuva budjetointi on toimintatapa, jossa asukkaat otetaan mukaan yhteisiä verovaroja koskevaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon. Osallistuvaan budjetointiin ei ole yhtä ainoaa oikeaa menetelmää – sitä voidaan toteuttaa monin eri tavoin, monissa erilaisissa tilanteissa ja monenlaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemiseen. Iisalmen kaupungilla toimintamallia on käytetty aiemmin mm. kaupungin pitovoimamarkkinoinnin ja työllisyyspalveluiden suunnitteluun. Nyt Lumilinnan päiväkodissa varhaiskasvatuksen väki pääsi tekemään suunnittelua ja päätöksiä juuri heitä koskeviin investointeihin. Rahaa oli käytettävissä 20 000 euroa.

”Halusimme antaa lapsille palvelunkäyttäjinä konkreettisen vaikuttamismahdollisuuden osallistuvan budjetoinnin toimintamallin mukaisesti. Pidämme kaikenikäisten ja kaikissa elämänvaiheissa olevien asukkaiden osallistamista tärkeänä, ja kunnassamme on aiemminkin saatu hyviä kokemuksia vastaavista yhdessä suunnitelluista investoinneista. Lumilinnalaisten tekemä projekti tuotti paitsi onnistuneen leikkipuistosuunnitelman, myös tärkeitä osallisuuden kokemuksia.” iloitsee Iisalmen kaupungin Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimialajohtaja Kirsi-Tiina Ikonen.

Lumilinnan päiväkodin eskareiden kokemuksia ja näkemyksiä on kuunneltu suunnitelmassa tarkalla korvalla:

”Päiväkotimme varhaiskasvatuksen opettajat ja – ja lastenhoitajat tekivät yhteistyössä suunnitelman, kuinka projekti käytännössä toteutetaan. Lasten ajatusten ja toiveiden kuuleminen oli isossa roolissa, joten oli tärkeää käyttää erilaisia toiminnallisia menetelmiä lasten äänen kuuluvaksi saamiseksi. Laadimme myös asianmukaisesti raportin, jossa on toimintatapojen kuvauksen lisäksi arvioitu tehtyä työtä.”, kertoo Lumilinnan päiväkodin johtaja Paula Rajamäki.

Kokonaisuudessaan projekti sujui niin hyvin, että se rohkaisee ja kannustaa vastaisuudessakin osallistuvan budjetoinnin toteutuksiin.

”Tällaisella toiminnalla on suuri pedagoginen merkitys varhaiskasvatusikäisille lapsille. Lasten oikeuksiin kuuluu kuulluksi tuleminen ja osallisuus omaan elämään vaikuttavissa asioissa. Mikäpä olisi mukavampaa kuin leikkipuiston suunnitteluun osallistuminen.  Kokemus siitä, että on saanut olla mukana leikkipuiston suunnittelussa ja välinehankintapäätöksiin vahvistaa lapsilla kehittyviä osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja. Lapset oppivat prosessissa yhteisten sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen merkitystä. Osallistumisen ja vaikuttamisen kautta lapsen käsitys itsestä kehittyy. Samalla hiotaan yhteisössä tarvittavia vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja.”, kertoo Iisalmen kaupungin vs. varhaiskasvatusjohtaja Katja Koskela.


Liitteenä:
Lumilinnan päiväkodin eskareiden projektin raportti
Kuva: Kasperin suunnittelupiirros leikkialueen välineistä.

 

Lisätietoja:

Kirsi-Tiina Ikonen
toimialajohtaja, Sivistys- ja hyvinvointitoimiala
IISALMEN KAUPUNKI
P. 040 8304 336

Katja Koskela
vs. varhaiskasvatusjohtaja
IISALMEN KAUPUNKI
p. 040 543 4982

Paula Rajamäki
Lumilinnan päiväkodin johtaja
IISALMEN KAUPUNKI
p. 040 489 4972

Tiedostot