Hyviä uutisia #byiisalmi #osaamisenpaikka

Monoa multitaskaukselle -valmennukseen valittiin mukaan kolme työyhteisöryhmää

Iisalmi_Monoa_multitaskaukselle_mukaan_valittujen_somefeed_5 (1).jpgKolme työyhteisöä aloittaa valmennuksen, jonka aikana opitaan sujuvan aivotyön taitoja.
6.9.2023 8.00

Iisalmen kaupunki ja Työterveyslaitos hakivat elokuussa työyhteisöryhmiä paikallisille työyhteisöille suunnattuun Monoa multitaskaukselle -valmennukseen. Työterveyslaitoksen vetämään valmennuskokonaisuuteen valitut työyhteisöryhmät tulevat Ponsselta, Normetilta ja Live-säätiön Iisalmen toimipisteeltä. Valmennus on käynnistynyt aivotyökyselyllä, ja syys-lokakuun aikana se jatkuu ryhmäkohtaisilla toimenpiteillä. Valmennusta seurataan Iisalmen kaupungin kanavissa ja sen tuloksia esitellään By Iisalmi -seminaarissa 8.11.2023. Monoa multitaskaukselle -valmennuksen ja taustakampanjan tavoitteena on vaikuttaa myönteisesti koettuun työhyvinvointiin ja työn tuloksellisuuteen sekä Iisalmen seudun osaajavetovoimaan.

Mukaan valittuja kolmea työyhteisöryhmää valmentaa Työterveyslaitoksen aivotyövalmentaja, kehittämispäällikkö Tiina Heusala.

”Mukava päästä Ponssen, Normetin ja Live Iisalmen työyhteisöistä koottujen ryhmien kanssa yhteiselle aivotyön kehittämisen matkalle! Tästä Monoa multitaskaukselle -valmennuskokonaisuudesta he kaikki saavat monipuolista tukea aivotyön sujuvoittamiseen. Valmennuksen avulla opimme yhdessä hyödyntämään voimavarojanne paremmin.”, kertoo Tiina Heusala.

Myös mukaan valituissa työyhteisöryhmissä suhtaudutaan innokkaasti tulevaan valmennukseen:

”Meillä Ponssella työhyvinvointi on sydämen asia ja haluamme jatkuvasti kehittää työ- ja toimintatapojamme. Niin kuin maailman parhaat Ponssen metsäkoneet käsittelevät puunrungon kerrallaan, myös me ponsselaiset haluamme entistäkin paremmin keskittyä jokaiseen työtehtävään vuorollaan. Odotamme innolla, että multitaskaus monotetaan porukalla!”, kiteyttää Ponssen HR Specialist Tanja Kojola omasta organisaatiostaan osallistuvan ryhmän tunnelmia.


"Aivoterveyden kannalta on tärkeää, etteivät aivot totu poukkoilemaan asiasta toiseen, ettei syntyisi uutta toimintatapaa ja kehittyisi itseaiheutettu ADT, missä on kyse keskittymiskykyvajeesta. Odotamme valmennukselta keinoja ajankäytön hallintaan ja itsensä johtamiseen sekä taitoja läsnäoloon, keskittymiskyvyn nyt-hetkeen fokusoimiseen." kuvailee fysioterapeutti Sanna Kauppinen Live Iisalmen osallistujaryhmän odotuksia.

Monoa multitaskaukselle -kampanja tarjoaa myös muille kuin itse valmennukseen osallistuville tietoa ja innostusta sujuvoittaa aivotyötään: Kampanjan myötä koostetaan sujuvan aivotyön työkirja, jaetaan viestinnässä valmennettavien havaintoja muiden iloksi ja esitellään valmennuksen tuloksia By Iisalmi -seminaarissa. Seminaarin yhteydessä järjestetään myös Työterveyslaitoksen Tiina Heusalan ohjaama työpaja, johon kuka tahansa aivotyönsä sujuvoittamisesta kiinnostunut voi ilmoittautua mukaan.

”Tietotyössä esiintyvän kuormituksen hallinnassa voit lähteä itse liikkeelle tunnistamalla asioita, jotka kuormittavat työssäsi. Näistä on hyvä jutella myös työkavereiden kanssa. Voit tarkastella sekä omia työtapojasi että työyhteisösi työtapoja. Kannattaa seurata Monoa multitaskaukselle -kampanjaa, jonka kautta saat lisää tietoa tietotyössä esiintyvästä kuormituksesta ja myös ajatuksia ja ideoita, miten voit edistää omaa aivotyöystävällistä työskentelyä.”, kannustaa Tiina Heusala heitä, jotka parhaillaan pohtivat aivokuormitukseen liittyviä kysymyksiä.

Arjen hyvinvointi on myös vetovoimatekijä

Panostukset työelämän kehittämiseen nähdään Iisalmessa osoituksena sosiaalisesta vastuullisuudesta. Kun mukana teoissa on paitsi kaupunki myös siellä toimivia yritys- ja oppilaitoskumppaneita, voidaan puhua koko yhteisöön ulottuvasta vastuullisuustyöstä, jolla voi parhaimmillaan olla erinomaisia vaikutuksia niin nykyisten kuin tulevienkin osaajien ja asukkaiden hyvinvointiin ja samalla seudun vetovoimaisuuteen.

"Iisalmen seutu on huippuosaamisen paikka, jonka yrityksissä syntyy maailman parhaita ja innovatiivisimpia tuotteita kaivosajoneuvoista metsäkoneisiin ja kaiuttimiin. Osaaminen ja innovaatiot syntyvät hyvinvoivien, luovaan ja energiseen ajatteluun kykenevien ihmisten kautta. Kampanjoidessamme yhdessä teoilla, jotka edesauttavat osaamista ja hyvinvointia, vaikutamme myönteisesti koko kaupungin ja seudun kokoiseen työnantajamielikuvaan.” taustoittaa Iisalmen kaupungin markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Laura Koski kampanjaa, joka on osa Iisalmen kaupungin ja By Iisalmi -yritys- ja oppilaitoskumppaneiden brändimarkkinointia.

”Nykypäivän markkinointi ei ole vain viestintää vaan se on myös yhteisiä, yhteisten arvojen mukaisia tekoja. Haluamme aidosti parantaa ihmisten elämänlaatua Iisalmessa ja tehdä tekoja hyvinvoinnin eteen. Viestintä tulee siinä rinnalla ja perässä, kun on aidosti parannettu asioita yhdessä yhteisömme kanssa.”, kiteyttää Terho Savolainen.

”Uskomme työntekijöiden hyvinvoinnin ja sujuvien työprosessien voimaan entistäkin parempien tulosten saavuttamisessa. Kiireneutraali Iisalmi tarjoaa loistavan mahdollisuuden sujuvaan vapaa-aikaan ja työmatkoihin, nyt haluamme tuoda tätä joustavuutta ja ajanhallintaa myös aivotyön prosesseihin.” jatkaa Terho Savolainen.