Hankkeiden uutiset

Millaisia matkailuun liittyviä palveluita seudun yritykset haluavat ostaa?

20210610_113713.jpgTuotekehittelyä Riihipirtillä
1.7.2021 10.00

Kartoituskyselyn tavoitteena oli selvittää Ylä-Savon yritysten konkreettisia palvelutarpeita ja sitä, millaisia tuotteita ja paketteja he tarvitsevat yrityksensä liikematkavieraiden ja asiakkaiden käyttöön. Kyselyssä selvitettiin muun muassa minkälaisia palveluita ja aktiviteetteja seudun yritykset haluaisivat tarjota asiakkailleen, mihin vuorokauden- ja vuodenaikaan palveluntarpeet pääasiassa kohdistuvat, millaiset asiat vaikuttavat palvelutarjoajan valintaan, kuinka merkittäviä ovat kestävän matkailun periaatteet

Luonnon merkitys ja vetovoima tulivat myös tässä kartoituskyselyssä useassa kohdassa esille. Luonto ja siihen liittyvät aktiviteetit sekä metsä koettiin asioina, joiden merkitys lähitulevaisuuden palveluissa Iisalmen seudulla tulee kasvamaan. Lisäksi luontoaktiviteetit nousivat listan kärkisijoille, kun vastaajia pyydetiin kertomaan millaisia palveluita/aktiviteetteja he haluaisivat tarjota liikematkavierailleen. Luontoon liittyvien aktiviteettien ja palveluiden kirjo on laaja; ne voivat olla leppoisaa nautiskelua luonnossa, sykettä nostavaa liikuntaa, välineiden ja varusteiden, kuten pyörien ja fatbikejen vuokrausta tai vaikkapa hyvinvointia luonnosta metsäjoogan muodossa. Myös erilaiset ruokaelämykset luonnossa, kuten nuotiokokkailu, villiyrttikurssit ja marjastus ja sienestys ja ruokailu luonnossa kiinnostavat asiakkaita. Laadukkaasti toteutetut luontoaktiviteetit antavat matkailijalle mahdollisuuden kokea suomalainen luonto kaikilla aisteilla.

Toinen kartoituskyselyssä vahvasti esille noussut teema oli ruoka. Ruoka teemana on helposti yhdistettävissä luontoon ja lisäpalveluna esimerkiksi erilaisiin saunaelämyksiin, jotka myös koettiin vahvana teemana alueella. Muut ruokaelämykset, kuten teemalliset maaseutuillalliset nousivat kyselyssä suosituimmaksi aktiviteetiksi, kun vastaajilta tiedusteltiin minkälaisia palveluita/aktiviteetteja he haluaisivat tarjota vierailleen. 

Ylä-Savon matkailutuotteet kestävälle kehityspolulle -hanke on Työ- ja elinkeinoministeriön ja Etelä-Savon maakuntaliiton rahoittama, jonka toteutusaika on 1.12.2020–31.12.2021. Hankkeelle on määritelty neljä (4) tavoitetta ja toimenpidettä. Yksi näistä neljästä toimenpiteestä on selvitys seudullisen matkailuorganisaation toiminnan vahvistamisesta ja toimintamallista tulevaisuudessa. Tämän toimenpiteen tueksi toteutettiin tämä selvitystyö, jossa haettiin tarkasteltavaksi erilaisia toimintamalli-vaihtoehtoja seudun matkailun organisoimiseksi. Rahoitus: Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet 80 % ja Ylä-Savon seuturaha 20 %.

Kirsi Piirainen

Projektipäällikkö

 

Elinvoimapalvelut

Ylä-Savon matkailutuotteet kestävälle kehityspolulle –hanke

Iisalmen kaupunki

Pohjolankatu 14/PL 10, 74101  Iisalmi

Puh. 040 6289 910, myös WA

Netistä: Ylä-Savon matkailutuotteet kestävälle kehityspolulle -hanke - Iisalmi internet

Tiedostot