Ajankohtaiset tiedotteet

Mansikkaniemen asemakaava osittain voimaan

27.11.2019 10:14
0

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mansikkaniemen asemakaavan 11.2.2019 § 3. Päätöksestä valitettiin.

Kaupunginhallitus määräsi 15.4.2019 § 86 asemakaavan osittain voimaan MRL 201 § mukaisesti ennen kuin valtuuston päätös on saanut lainvoiman lukuun ottamatta kortteleita 71, 72 ja 73 sekä VL-aluetta kiinteistön 140-407-878-4 (yhteinen hiekkapalsta) osalta, joihin valitukset kohdistuivat. 

Itä-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi valitukset. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä on haettu valituslupaa koskien kiinteistön 140-407-878-4 (yhteinen hiekkapalsta) aluetta. 

Kaupunginhallitus päätti 25.11.2019 § 266 määrätä asemakaavan osittain voimaan MRL 201 § mukaisesti ennen kuin valtuuston päätös on saanut lainvoiman, lukuun ottamatta yhteisen hiekkapalstan aluetta, johon valitus kohdistuu.

Valituksen alaisella alueella on voimassa rakennuskielto.

 

Lisätietoja www.iisalmi.fi/ak370