Vireillä olevat kuntalais- ja valtuustoaloitteet
22.3.2019 Kuntalaisaloite katuvalojen saamisesta osuudelle Runnintie - Kiulumäki - Runnin kylä

Tekninen lautakunta on käsitellyt asiaa 18.6.2019 §:n 102 kohdalla: Tekninen lautakunta päättää esittää Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelman valmisteluryhmälle, että se arvioi Runnin koulun vanhempainyhdistyksen aloitteen Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelman päivityksen yhteydessä. Aloite todetaan loppuun käsitellyksi.


Kommentit

Lisää kommentti

Ei kommentteja