Ajankohtaiset tiedotteet

Koljonvirrantien varren asemakaavan muutos teknisen lautakunnan käsittelyyn

20.5.2020 16.00
0

Koljonvirrantien varren asemakaavan muutos on käynnistynyt alkuvuodesta 2020 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidettiin nähtävillä 6 -20.4.2020. Lisäksi käytössä oli Ota kantaa-internetsivusto poikkeusolosuhteiden vuorovaikutuksen tukemista varten. Kaavoituksessa on valmisteltu kaksi kaavaluonnosta alueen kehittämiseksi.

Asemakaavan muutosalue sijoittuu Koljonvirrantien ympäristöön. Kirkonsalmen koulun nykyiselle tontille ei tehtyjen perusopetuksen palveluverkkoon liittyvien päätösten mukaisesti rakenneta uutta koulua. Alue on varattu voimassa olevassa kaavassa koulukäyttöön, joten alueen käyttötarkoituksen muuttaminen vaatii asemakaavan muuttamista. Iisalmen kaupungille on tullut useita tiedusteluja riittävän suurista liikerakentamispaikoista olemassa olevan päivittäistavarakaupan ja pääväylän läheisyydestä. Tällä hetkellä kaupungin tonttitarjonta tällaisista liiketonteista on vähäistä. Kaavaluonnoksissa on selvitetty mahdollisuutta muuttaa koulun tonttialuetta liikerakentamiskäyttöön huomioiden alueen kulttuurihistorialliset arvot ja myös asumisen mahdollisuuksia.

Liikekorttelin 230 (Timosaurus jne.) osalta on saapunut kaavamuutoshakemus, jossa tavoitteeksi esitetään saada huoltoyhteys tontille Koljonvirrantien puolelta, saada rakennusoikeus nostettua vastaamaan läheisten liiketonttien tonttitehokkuutta ja saada rakennusalueen raja lähemmäksi Koljonvirrantietä.

Tekninen lautakunta saa käsiteltäväkseen kaksi kaavaluonnosvaihtoehtoa kokouksessaan 25.5.2020. Toisessa kaavaluonnosvaihtoehdossa Kirkonsalmen koulun tontille on osoitettu liikerakentamista ja toisessa sekä liikerakentamista että asumista. Kirkonsalmen kivikoululle osoitetaan oma tonttinsa ja rakennus on osoitettu suojelluksi rakennukseksi. Liikekorttelin 230 osalta on esillä yksi ratkaisu, jossa rakennusoikeutta nostetaan vastaamaan Prisman liiketontin tehokkuutta ja sallitaan huoltoajo tontille Koljonvirrantien puolelta.

Lisätietoja

Sari Niemi Hannele Kelavuori

Kaavoituspäällikkö Asemakaava-arkkitehti
puh. 040 830 4366 puh. 040 830 2783

 

Teklan 25.5.2020 esityslista