Ajankohtaiset tiedotteet

Kivirannan pientaloalueen asemakaavamuutoksen luonnosvaihtoehdot nähtävillä

12.3.2019 9:34
0

Kivirannan pientaloalueen asemakaavan muutostyö on luonnosvaiheessa. Lisätietoa: www.iisalmi.fi/ak373

Kaavaluonnoksia on laadittu kaksi:
Vaihtoehto 1, joka noudattaa pitkälti nykyistä asemakaavaa siten, että ranta-alueet ovat puistoalueita eikä rantatonteista muodostu omarantaisia.
Vaihtoehto 2, jossa rantatonteista muodostetaan omarantaisia tontteja siten, että ranta-alueet ovat tonttiin kuuluvia viheralueita, joille ei voi muodostaa uusia rakennuspaikkoja tai rakentaa uusia rakennuksia.

Kaavaluonnoksia esitellään keskiviikkona 13.3.2019 klo 17.00 Iisalmen kaupungintalon kahviossa, Pohjolankatu 14 (käynti takapihan puolelta). Asemakaavan muutosluonnokset pidetään nähtävillä 4.-29.3.2019.

Osallistumis- ja arviointi suunnitelmaa on täydennetty 12.3.2019:
Tarvittaessa tehdään maankäyttösopimukset kaavaluonnosvaiheen jälkeen niiden kiinteistönomistajien kanssa, jotka eivät ole hakeneet kaavamuutosta ja sitoutuneet osallistumaan kaavoituksesta kustannuksiin. Maankäyttösopimuksella sovitaan maanomistajan osallistumisesta kunnalle aiheutuviin kustannuksiin sen hyödyn perusteella, joka maanomistajalle on arvioitu kaavasta koituvan.