Ajankohtaista

Kerro mielipiteesi ja kehitä samalla kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia Ylä-Savossa

23.9.2021 9.00

Ylä-Savon kuntiin (Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Sonkajärvi, Rautavaara ja Vieremä) laaditaan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma vuoden 2022 aikana. Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Ylä-Savon kuntien, Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja maakuntaliiton kanssa.


Edistämisohjelmassa määritellään pitkän tähtäimen visio kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi seudun kunnissa sekä kuvataan toimenpiteet kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuuden lisäämiseksi. Tarkoituksena on lisätä kävelyä ja pyöräilyä sekä arkimatkoilla että vapaa-ajan liikuntamuotona ja näin parantaa kuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia.


Edistämisohjelman sisältö suunnitellaan vuoden 2021 aikana ja sen taustaksi toteutetaan asukaskysely. Asukkailta kysytään, missä ovat kävelyn ja pyöräilyn suurimmat puutteet ja ongelmakohdat sekä selvitetään asukkaiden nykyisiä liikkumistapoja ja niihin vaikuttavia taustatekijöitä. Asukkailta toivotaan myös ideoita kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi tulevina vuosina. Tuloksia hyödynnetään edistämisohjelman laadinnassa. 


Kerro mielipiteesi ja osallistu kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksien kehittämiseen. Kyselyyn voi vastata 31.10.2021 asti ja se löytyy osoitteesta https://query.eharava.fi/3667

 

Lisätietoja kyselystä antavat: 
Kyselyn tekniseen toteutukseen liittyvät kysymykset: Anni Karelehto (Sitowise Oy), 
anni.karelehto@sitowise.com, puh 044 427 9135
Jyrki Könttä (Iisalmi), jyrki.kontta@iisalmi.fi,  puh. 040 588 9022
Teemu Kaitala (Keitele), teemu.kaitala@keitele.fi, puh. 040 846 1100
Ville Kamaja (Kiuruvesi), ville.kamaja@kiuruvesi.fi, puh 0400 741 492
Rami Linna (Lapinlahti), rami.linna@lapinlahti.fi, puh. 040 4883 701
Juha Vainikainen (Pielavesi), juha.vainikainen@pielavesi.fi , puh. 040 489 4834
Jari Sihvonen (Sonkajärvi), jari.sihvonen@sonkajarvi.fi , puh. 0400 243 136
Henri Korkalainen (Rautavaara), henri.korkalainen@rautavaara.fi, puh. 044-4525725
Mikko Kajanus (Vieremä), mikko.kajanus@vierema.fi, puh. 0400 370 112
Salla Airaksinen (Pohjois-Savon ELY-keskus), salla.airaksinen@ely-keskus.fi, puh 0295 026 056