Uutisarkisto

Kaupunginhallitus 17.12.2018

13.12.2018 14.11
1

Mansikkaniemen kaava etenee

Mansikkaniemen kaava on tulossa kaupunginhallitukseen ensi maanantaina.

 

Peruopetuksen palveluverkkosuunnitelmassa ja sen kytkennässä koko kunnan yleiskaavaan harkittiin, että koulun sijoittaminen Mansikkaniemelle on hyvä vaihtoehtoa yhdyskuntarakenteen kehittymisen kannalta. Liikenteellisesti alue on hyvin saavutettavissa ja se on olemassa olevien kevyenliikenteen väylien ja alikulkujen varrella. Mansikkaniemen alueella on runsaasti virkistyskäyttöä. Alue on ollut pääosin julkisessa käytössä useita vuosikymmeniä. Kaavaehdotuksessa nämä puustoiset alueet ja ranta-alueet on osoitettu julkiseen käyttöön.

 Kaavaehdotuksessa on huomioitu alueella toimivien ja mahdollisesti uusien tulevien toimijoiden / yrittäjien edellytykset nykyisen kaltaisen toiminnan jatkamiselle ja entisen leirikeskuksen alueella myös laajentamiselle tonttialueella. Kyseisen tontin käyttömahdollisuuksia on väljennetty: mm. rakennusoikeus, käyttötarkoitus ja rakennusala. Kaavaehdotus turvaa toiminnan jatkamisen edellytyksiä alueella. Kaava tuo Mansikkaniemen alueen itäosaan muutoksia alueelle koulun sijoittamisen osalta. Osa nykyisistä pysäköintialueen paikoista on esitetty siirrettäväksi muodostettavalle tontille, lähemmäs entisen leirikeskuksen/ Metsäpirtin rakennusta. Koulun rakentaminen alueelle voisi tuoda uusia yhteistyö- ja tilojen yhteiskäyttömahdollisuuksia ja vilkastuttaa etenkin talvikaudella hiljaista Mansikkaniemen aluetta.