Hyviä uutisia #byiisalmi #osaamisenpaikka

Katseet yhteiseen hyvään arkeen

Anne Tuovinen vetää keppi- ja kuminauhajumppaa Genelecin työyhteisölle. Iisalmelaisella kaiutinvalmistajalla työntekijöiden hyvinvoinnin ylläpitäminen näkyy muun muassa pitkissä työsuhteissa ja henkilöstön pienessä vaihtuvuudessa.Anne Tuovinen vetää keppi- ja kuminauhajumppaa Genelecin työyhteisölle. Iisalmelaisella kaiutinvalmistajalla työntekijöiden hyvinvoinnin ylläpitäminen näkyy muun muassa pitkissä työsuhteissa ja henkilöstön pienessä vaihtuvuudessa.
7.9.2022 8.00

Vastuullisuus ja hyvinvointi ovat Iisalmen kaupungin vetovoimatyön painopisteitä. Näin paikallinen kaiutinvalmistaja ja soteala pitävät huolta omistaan.

Mikäpä sen parempaa kuin nauttia taukokahvit katsellen iisalmelaisia järvimaisemia. Genelecin tehtaan ympäristö on muodostunut tärkeäksi kohtaamispaikaksi yrityksen työntekijöille.

Koivun varjossa kokoontuu porukka keppeineen. Anne Tuovinen on ohjannut taukojumppaa työkavereilleen Genelecillä siitä saakka, kun aloitti työt kaiutinvalmistajalla 11 vuotta sitten.

Vietämme töissä suuren osan elämästä, ja siksi on tärkeää kiinnittää huomiota hyvinvointiin kokonaisuutena. 12 minuuttia jumppaa työpäivän välissä auttaa jaksamaan, Tuovinen sanoo. Tuovisen mielestä työhyvinvointi rakentuu vankasti yhteistyölle. Henkilöstö tahtoo olla yrityksen ja työyhteisön kehittämiseen liittyvässä toiminnassa mukana jopa vapaa-ajalla. Tuovisen mukaan kyse on Genelec-hengestä.

Jokainen on mukana omalla panoksellaan. Itse olen kiinnostunut erityisesti työhyvinvointiin liittyvistä asioista ja hankkinut lisäkoulutusta siihen liittyen. Työpäivän aikana tehtaalla kiinnitän huomiota esimerkiksi työasentoihin, aiemmin kuntohoitajana työskennellyt Tuovinen kertoo.

Työyhteisön joulumyyjäiset sekä muut hyväntekeväisyysprojektit, sauna- ja lautapeli-illat sekä urheiluvuorot tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia osallistua vapaa-ajan virkistystoimintaan.

Genelecin toisen sukupolven omistajaperheen jäsen ja yrityskulttuurin kehittäjä Maria Martikaisen mukaan Genelecin vastuullisuus näkyy siinä, että yritys toimii Iisalmesta käsin ja se haluaa vaikuttaa myös ympäröivään yhteiskuntaan positiivisesti.

Ihminen on kokonaisuus ja meillä jokaisella on yksi elämä, joka sisältää erilaisia elämänvaiheita ja osa-alueita. Ensimmäinen tärkeä asia on löytää työ ja perustehtävä, jossa voi kokea riittävästi merkityksellisyyttä, haasteita, oppimista ja onnistumisia. Tällöin työ voi olla yksi elämän energianlähteistä.

 

Kiitosta kehitysideoista

Kun työtehtävänä on huolehtia toisista, on oma jaksaminen erityinen voimavara, joka vaatii huolenpitoa.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työkykykoordinaattori Anne Roponen ja koulutus- ja rekrytointivastaava Tarja Lehtomäki tekevät tiivistä yhteistyötä sotelaisten hyväksi.

Tärkeintä on, että omien työhön liittyvien toiveiden, haaveiden tai huolien kanssa meitä on helppo lähestyä. On suuri luottamuksen osoitus ottaa esille asioita, joihin vaikuttamalla lisäämme työkykyä, Lehtomäki sanoo.

Työntekijöiden terveyttä tukevista käytännön kokeiluista on saatu erittäin hyviä tuloksia. Sote-alan toimijana kuntayhtymä hyödyntää omaa osaamistaan sekä tekee tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Kun Ylä-Savon SOTE antoi työhyvinvointihankkeessa 50 työntekijälleen WellO2-laitteen, kokeiluryhmän sairauspoissaolot pääsääntöisesti vähenivät. Savuton sote -ohjelma taas kannustaa tupakoinnin lopettamiseen. Myös työkierto sekä niin sanottu keikkatyö mahdollistavat työn ja perhe-elämän yhteen sovittamisen, mikä on tuonut kiitosta. Täydennyskoulutukset pitävät työn mielekkäänä.

Työn vaihtelevuus sekä uusien taitojen hyödyntäminen lisäävät ammattitaitoa, mutta myös työn hallinnan tunnetta, kiteyttää Lehtomäki.

Työyhteisöstä kumpuavat ideat työn tekemisen tapojen parantamiseksi ovat arvossaan niin Ylä-Savon SOTE:lla kuin Genelecilläkin. Ylä-Savon SOTE:n viimeisin esimerkki tästä on kannustuspalkkio osana tiedonkeruuta: sosiaali- ja terveysministeriön hankkeessa sotelaiset kartuttavat käytännön kokemuksia henkilöstön mielenterveysasioihin liittyen, ja aktiivinen osallistuminen kyselyyn tuo sekä tietoa organisaatiolle että ylimääräisen tyhy-päivän työntekijöille.
Genelecillä on muun muassa aloitetyökalu, jonka kautta henkilöstö voi tehdä aloitteita mistä tahansa organisaatiota ja toimintaa kehittävästä asiasta. Hyväksytyistä aloitteista myönnetään aloitepalkkio.

 

Veljeskodin kuntolaitteet odottavat kuntoutuksen asiakkaita. Ne ovat myös Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työntekijöiden käytössä, kertovat Tarja Lehtomäki ja Anne Roponen.

Veljeskodin kuntolaitteet odottavat kuntoutuksen asiakkaita. Ne ovat myös Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työntekijöiden käytössä, kertovat Tarja Lehtomäki ja Anne Roponen.

 

Toinen toistamme auttaen

Kiire on yksi kinkkisimmistä nykytyöelämän sanoista. Anne Roponen muistuttaa, että kiirettä on kahta sorttia: sitä, joka potkii eteenpäin ja aktivoi sekä sitä, joka uuvuttaa ja vie työstä hallinnan tunteen. Maria Martikainen herättelee pohtimaan omaa kiireen tuntua:

On tärkeää tunnistaa ja tehdä ero tunteen ja todellisuuden välillä. Onko kyse liian suuresta työnkuormasta? Jos on, onko kyse hetkellisestä piikistä vai pitkällisestä tilanteesta? Onko perustehtävä kirkas? Meneekö aika perustehtävän toteuttamiseen vai johonkin muuhun? Tiedänkö, mitä minulta odotetaan ja pystynkö priorisoimaan eri tehtävien välillä? Muun muassa näiden kysymysten avulla voi päästä kiinni siitä, onko kyseessä kiireen tunne vai aito kiire. Kun on aidosti kiire, pyrimme toimimaan entistä enemmän yhtenä joukkona, toinen toistamme auttaen ja venyen välillä sinnekin, minne emme uskoneet venyvämme.


 

Vastuullisuus ja hyvinvointi tuntuvat uudistetun By Iisalmi -brändistrategian kulmakivissä

Iisalmen kaupungin ja noin 30 kumppanin By Iisalmi -brändi on valinnut uuden strategiansa kulmakiviksi seudun vahvuuksista kertovat teemat:

”Maalla ja maailmalla” – Iisalmessa ja sen lähitienoilla kiireetön elämänmeno yhdistyy kansainvälisiin menestystarinoihin.
”Huolenpito” – Tuemme ihmisten hyvinvointia kulttuurilla ja liikunnalla, ja huolehdimme luonnosta – se huolehtii meistä.
”Rautainen yhteistyö” – Iisalmen ihmeet syntyvät yhteisellä tahdolla, osaamiselle ja teoilla.

By Iisalmi -brändin allekirjoituksessa luvataan ”Emme odota ihmeitä. Teemme niitä.”

Se tarkoittaa, ettei Iisalmessa odoteta, että joku muu ratkaisee haasteet, vaan täällä tartutaan itse toimeen. Iisalmelaiseen tapaan yhteisön jäsenet keksivät ja toteuttavat rohkeasti uusia asioita, joilla kaupunkilaisten elämästä tehdään vieläkin parempaa, oli kyse sitten ihmisten, yritysten tai luonnon hyvinvoinnista.

By Iisalmi -seminaarissa 9.11.2022 lanseerataan kampanja, joka tulee vaikuttamaan iisalmelaisten työhyvinvointiin ja tasapainoisempaan arkeen. Pitkällä tähtäimellä yksilön hyvinvointi tulee näkymään myös yritysten ja koko yhteisön hyvinvointina sekä seudun houkuttelevuutena muuttajiin ja investoreihin nähden. Tehdään yhdessä vastuullisia ihmeitä ja tavataan By Iisalmi -seminaarissa!