Ajankohtaiset tiedotteet

KOULUKAUPUNKI IISALMI SATSAA LUKIOLAISIIN: Tietokone- ja oppikirjahankinnat eivät jatkossa kiristä liiaksi perheiden taloutta

Iisalmen lyseon lainaoppikirjat odottavat opiskelijoita.jpgIisalmen lyseon lainaoppikirjat odottavat opiskelijoita.
23.1.2019 13:47
3

Iisalmen kaupunki haluaa panostaa lukio-opetukseen ja kustantaa kannettavat tietokoneet ja reaaliaineiden lainattavat oppikirjat lukiolaisille. Panostusten uskotaan lisäävän kaupungin vetovoimaa ja vahvistavan Iisalmen imagoa opiskelijaystävällisenä kaupunkina. Tulevien lukiolaisten vanhemmilta saatu palaute osoittaa, että satsauspäätöksiin ollaan erittäin tyytyväisiä – myös opiskelijat kiittävät.

Iisalmen lyseon lukion rehtori Pasi Tolonen vahvistaa sekä vanhempien että opiskelijoiden arvostavan hankintoja:

”Koulumme ysien huoltajille suunnatussa tutustumisillassa ja yläkoulun 9. luokkalaisten huoltajaillassa vanhemmat osoittivat olevansa erittäin tyytyväisiä tehtyihin päätöksiin. Myös 9. luokkalaisilta on tullut positiivista palautetta, sillä yläkoulussa 7. ja 8. luokkalaisilla on tällä hetkellä läppärit koulun puolesta, mutta ei 9. luokkalaisilla. Heidän ikäluokka on tavallaan siis väliinputoaja opetuksen digitaalisuuskehityksessä. Asia korjaantuu, jos tai kun he tulevat lyseoon.”

Iisalmi on jo aiemmin herättänyt valtakunnallista kiinnostusta koulukaupunkina. Peruskoulun opetusmäärät ovat valtakunnallisesti katsoen kärkitasoa ja oppimisympäristöjä on rakennettu tukemaan uutta opetussuunnitelmaa. Kaupungissa opetukseen panostaminen on nähty arvovalintana, josta ei olla haluttu tinkiä. Sivistys- ja hyvinvointilautakunta näkee perusteltuna myös tulevat panostukset, joiden myötä lukiokoulutuksen kustannukset opiskelijoille ja perheille laskevat huomattavasti. Jatkossa tietokoneen ja kirjojen hankintakustannukset eivät rajoita pienituloisten perheiden lasten hakeutumista Iisalmen lyseon lukioon.

 

Hyötynä opetuksen sujuvoittaminen ja jatkuvuus digitaalisten valmiuksien kehittymisessä

Iisalmessa nähdään, että yhtenäinen ja testattu laitekanta vähentää tietokoneisiin liittyvien ongelmien käsittelyyn oppitunneilla kuluvaa aikaa. Myös ylioppilaskokeiden sujuvuus paranee yhtenäisen laitekannan ansiosta.

Iisalmessa peruskoululaisilla on käytössään kaupungin hankkimat läppärit. Tietokoneen antaminen myös lukiolaisten käyttöön tuo jatkuvuutta digitaalisten valmiuksien kehittymiseen.

 

Perheiden kirjahankintojen kustannukset keventyvät lainakirjojen avulla

Iisalmen kaupungin talousarvioon on varattu määräraha myös lukion pakollisten kurssien oppikirjojen hankintaan. Kirjoja hankitaan kaikissa oppiaineissa, paitsi ei äidinkielessä, kielissä eikä matematiikassa. Kirjat annetaan lainaksi kurssin ajaksi. Kirjoja hankitaan siten, että niitä riittää kaikille kurssille osallistuville. Suositeltavaa kuitenkin on, että opiskelija hankkii oman kirjan, mikäli hän aikoo osallistua myöhemmin ko. aineen ylioppilaskokeeseen.

Lainakirjapanostuksen toivotaan tuovan myös uusia opiskelijoita Iisalmen lukioon – resursseja olisi palvella erinomaisesti nykyistä suurempaakin opiskelijamäärää.

 

Laaja kurssitarjonta ja yksilölliset opiskelijapolut mahdollistavat opiskelijalle oman erikoislukion luomisen

Hyvästä ilmapiiristään kiitelty Iisalmen lyseon lukio on opiskelijalle oiva valinta myös hyvän kurssitarjontansa vuoksi:

Laaja kurssitarjontamme mahdollistaa yksilölliset opiskelupolut. Meillä opiskelija voi suunnata lukio-opintojaan oman mielenkiintonsa tai jatko-opintosuunnitelmiensa mukaan ja rakentaa eri kursseista oman erikoislukionsa. Polkuja on tarjolla urheilijalle, taiteen ja median alalle, yrittäjyyteen ja yhteiskuntatieteisiin, tekniikkaan ja luonnontieteisiin sekä kieliin ja kansainvälisyyteen.” kertoo Iisalmen lyseon opinto-ohjaaja Tiina Mustonen.

Iisalmen kaupungin imago osaamisen paikkana pitää paikkansa jo varhaiskasvatus- ja kouluvuosista alkaen – Iisalmessa pidetään huolta tulevaisuuden osaamisen turvaamisesta kaikilla asteilla.

 

Lisätietoja:
Pasi Tolonen
rehtori
Iisalmen lyseo
p.  040 830 4368 
pasi.tolonen@iisalmi.fi