Ajankohtaista

"Juhlimme elinvoimaista ja tulevaisuuteen luottavaisesti katsovaa vahvaa seutukaupunkia" - Iisalmi täyttää 130 vuotta

30.12.2020 11.00

Kysyimme Iisalmen kaupungin johdolta, mitä he ajattelevat 130-vuotiaasta Iisalmesta: mitä juhlimme, kun juhlimme 130-vuotiasta Iisalmen kaupunkia, mitä haasteita ja erityisiä ”osaamisen paikkoja” heidän työpöydillään on tulevana vuotena, ja mitä he ajattelevat Iisalmen seudun vahvuudeksi mielletystä yhteistyön perinteestä. Samalla haastamme kaikki iisalmelaiset pohtimaan oman kotikaupunkinsa merkitystä.

Iisalmen kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen kiteyttää juhlavuoden olevan merkityksellinen etenkin investointien ja tulevaisuuden rakentamisen kannalta:

”Juhlimme elinvoimaista ja tulevaisuuteen luottavaisesti katsovaa vahvaa seutukaupunkia. Juhlavuonna on kunnallisvaalit, joten samalla juhlimme paikallista itsehallintoa ja kunnallista demokratiaa.

Iisalmen juhlavuosi on investointien määrällä mitattuna Iisalmen historian suurin eli yli 25 M€. Investoinnit kertovat vahvasta yhteisestä tahtotilasta tehdä kaupungista nykyistäkin parempi ja vetovoimaisempi. Kaupungin tulevaisuustyössä on mahtavaa olla mukana ja kaupunginjohtajan työssä on hienoa ja monipuolista olla osaltaan edistämässä yhteistä tahtotilaa ja tekemistä.”

Myös luottamushenkilöt kokevat yhdessä tekemisen ja avoimuuden olevan tärkeä osa iisalmelaisuutta:

”Juhlistamme Iisalmea, joka on muotoutunut nykyisekseen yhteistyöllä. Samalla juhlimme Ylä-Savon seutukeskusta, joka sykkii ja virtaa koko Pohjois-Savoon, Suomeen ja maailmalle.” toteaa kaupunginhallituksen puheenjohtaja Juho Pulkka ja jatkaa:

”Omassa toimessani pidän yllä yhteistyön toimintakulttuuria. Pyrin nostamaan uusia hyviä avauksia keskusteluun ja tukemaan sellaisia, kun joku toinen niitä esittää.
Mielestäni Iisalmessa yhteisöllisyys näkyy kaikkialla. Sopivankokoisena kaupunkina asioita voi viedä eteenpäin matalalla kynnyksellä. Turhia raja-aitoja eri toimijoiden välillä ei juuri ole.”

Iisalmen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kati Åhman miettii peilaa tämän päivän menestystä historiaan:

”130-vuotinen taival on ollut pitkä. Sen aikana Iisalmi on kehittynyt menestyväksi kaupungiksi niin asukkaille kuin yrityksille. Tämä kehittyminen on vaatinut paljon rohkeutta, riskien ottamista, positiivista ajattelua ja ennen kaikkea uskoa tulevaisuuteen.

Pidän tärkeänä työskennellä viemällä positiivisella ja avoimella asenteella tekemisiä eteenpäin. Osaava ja uudistuva Iisalmi on valmis tulevaisuuden haasteisiin - ja sen teemme yhdessä!

Seuraamme aikaa ja olemme valinneet polun, jossa mennään eteenpäin asukkaiden, yritysmaailman ja luottamushenkilöiden vahvalla yhteistyöllä. Vahva yhteisöllisyys näkyy myös kaupunkimme järjestökentässä. Vapaaehtoistoiminta on kansalaisyhteiskuntamme tukipilareita ja vapaaehtoisten sitoutumisessa huokuu suuri motivaatio.” Kati Åhman määrittelee iisalmelaisen yhteistyön perinteen.

Iisalmi on tunnettu Suomen parhaimpiin lukeutuvana koulukaupunkina. Se näkyy myös Sivistys- ja hyvinvointitoimialan toimialajohtajan vastauksissa ajatuksissa:

”Tulevana vuonna juhlimme rakasta kotikaupunkia, jonka kehittymistä olen saanut seurata jo yli 50 vuotta. Kaupungissa on osattu sekä säästää ja arvostaa vanhaa, mutta myös kehittää uutta sopivassa suhteessa. Minulle Iisalmen ihmeitä ovat erityisesti lapset, joiden eteen toimialamme työskentelee suurella sydämellä.” kertoo Kirsi-Tiina Ikonen ja jatkaa:

” Yhteisällisyyttämme kuvastaa esimerkiksi se, että erilaiset yhdistykset, seurat ja järjestöt ja erityisesti niissä toimivat ihmiset antavat näkyvän panoksen kaupungin toimintaan. Heidän ansiostaan saamme kaupunkiin upeita urheilu- ja kulttuuritapahtumia, joihin tullaan matkojenkin päästä. Esimerkkinä tästä ovat monet SM-urheilukisat ja vaikkapa maakuntajuhlat.”

Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö Sanna Marin katsoo myös lasten silmin 130-vuotiasta Iisalmea:

”Mielestäni meillä on syytä juhlia suhteellisen hyvinvoivaa ja mukavan kokoista rakasta kotikaupunkia. Lapsilla on Iisalmessa hyvä olla koulussa ja harrastuksissa. Iisalmessa eläminen on turvallista ja leppoisaa.”

Kulttuuritarjontaa Sanna Marin pitää myös hyvänä:

”Iisalmessa on kokoonsa nähden hyvät mahdollisuudet harrastaa ja kokea kulttuuria. Kulttuurikeskus on tärkeä paikka itselleni ja kaupunkilaisille. Siellä koetaan elämyksiä ja kohdataan. Onneksi valtuusto päätti sen kuuluisan yhden äänen voimin rakentaa kulttuurikeskuksen! Juhlavuodelta odotan työni puolesta itse juhlavuoden tapahtumakokonaisuutta, Koivukujabiennaalia, prosenttitaideprojekteja ja virtuaalisten kulttuuripalveluiden kehittämistä.”

 

Elinkeinojohtaja Terho Savolainen nostaa esille vahvan ja yhteistyöhenkisen yhteisön yrittäjineen:

”Saamme juhlia elinvoimaisen Ylä-Savon seutukunnan keskuskaupunkia ja sen ihmeitä tekevää yhteisöä. Yhdessä kaikki kuntalaiset, yritykset, järjestöt ja muut toimijat voivat toiminnallaan juhlistaa kaupunkimme pyöreitä vuosia!”

Elinkeinojohtajan työpöydällä on juhlavuonnakin yritysyhteistyön asioita ja elinvoiman moniulotteista kehittämistä:

”Elinvoimapalveluissa edistämme kaiken kokoisten yrittäjien asioita ja rakennamme yhteistyössä entistäkin elinvoimaisempaa seutukuntaa. Uusien yritysten perustaminen, nykyisten yritysten kasvu ja kansainvälistyminen sekä osaavan työvoiman saatavuuden varmistaminen ovat jatkossakin avainteemoja työssämme. Yhteistyö ja yhteisöllisyys näkyvät vahvasti verkostoituneessa yrityskentässä, järjestöissä sekä jokaisen kuntalaisen elämässä. Iisalmen ihmeitä tehdään tunnettujen veturiyritysten lisäksi sadoissa pienemmissä yrityksissä ja myös vireässä liikunnan ja kulttuurin yhteisössä. Iisalmessa jokaisella on mahdollisuus hyvään elämään ja menestykseen, kaikki ovat tervetulleita yhteistyöhön mukaan!”

Iisalmessa on saatu elää vakaan talouden vahvoja vuosia. Mitä talousjohtaja Eeva Suomalaisen ajattelee talousjohtamisen roolista:

 

”Kaupunkistrategian tavoitteena on vakaa kuntatalous ja että tulot kattavat menot eikä alijäämää synny. Tätä tavoitetta kohti me viranhaltijat ja luottamushenkilöt teemme töitä. Oma tehtäväni on tuottaa päätöksentekoon mahdollisimman ajantasaista ja oikeaa taloustietoa, jonka pohjalta voidaan tehdä hyviä päätöksiä.”

Eeva Suomalainen nostaa juhlavuoden keskiöön elinvoiman ja eri elinkeinojen vahvuudet ja mahdollisuudet myös maailman muuttuessa:

”Juhlimme elinvoimaista ja virkeää seutukaupunkia, joka on onnistunut pysymään mukana maailman muutoksessa. Erityisen ylpeitä saamme olla vahvasta teollisesta yrityssektorista ja monipuolisesta elinkeinoelämästä. Vahvuutenamme on myös elävä maaseutu ja runsaat alkutuotannon mahdollisuudet.”

Talousjohtaja näkee myös kolmannen sektorin työn merkityksellisenä:

”Järjestötoiminta on yksi kaupunkimme ylpeyden aihe. Kaupunki tukee vuosittain kymmeniä eri järjestöjä avustuksilla ja edistää sitä kautta aktiivista kansalaistoimintaa. Järjestöt tukevat merkittävässä määrin kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä ja niissä tehtävä työ on äärimmäisen arvokasta.”

Hallintojohtaja Tiina Karppinen muistuttaa, että kaupungin juhlavuonna jokainen kaupunkilainen on juhlan aihe:

”Juhlimme vapautta, kaunista kaupunkimaisemaa, hyviä kouluja, kaupunkimme arvoja, hyviä harrastusmahdollisuuksia. Juhlimme sitä, että jokainen iisalmelainen on tärkeä ja kaikki ovat merkityksellisiä.”

”Omassa työssäni juhlavuotena saamme uudet luottamushenkilöt ja valtuutetut ja siihen päästään onnistuneilla vaaleilla.”

 

Teknisen toimialan toimialajohtaja Kari Nissinen näkee työssään sekä rakennetun ympäristön vaalimisen ja kehittämisen yhtä lailla tärkeänä:

”Omassa työssäni saan olla mukana huolehtimassa kaupungin upeasta rakennetusta ympäristöstä. Saan myös olla mukana rakentamassa uutta Iisalmea, erityisesti uusia, laadukkaita toimitiloja ja infrastruktuuria.”

Myös Kari Nissinen arvostaa yhteisöllisyyttä:

”Yhteisöllisyys lähtee meistä kaikista. Parhaimmillaan se on läsnä meidän jokapäiväisessä elämässämme. Yhdessä tekemisen meininki näkyy erityisesti Iisalmen vireässä seura- ja yhdistystoiminnassa.”

Tähän ajatukseen on hyvä päättää yhteisöllinen haastatteluhetki. Juhlavuoden aikana haastattelemme samoin kysymyksin myös muita kaupungin toimialojen edustajia – seuraavana vuorossa ovat Sivistys- ja hyvinvointitoimialan edustajat. Jaamme myös Minun Iisalmeni -Facebookissa ja City Of Iisalmi -Instagramissa haastattelujen ydinajatuksia. Kannustamme kaikkia iisalmelaisia pohtimaan kotikaupunkinsa Iisalmen merkitystä ja sen rakentamista yhä vanhemmaksi, onnellisten ihmisten ja hyvinvoivien yritysten kaupungiksi. Somessa suosittelemme käyttämään hashtageja #iisalmi130 #byiisalmi

Lisätietoja Iisalmen juhlavuodesta:

 
Kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö Sanna Marin sanna.marin@iisalmi.fi p. 040 588 9074
matkailu- ja markkinointiasiantuntija Jarmo Miettinen jarmo.miettinen@iisalmi.fi  p. 040 830 2681

www.iisalmi.fi/juhlavuosi