Ajankohtaiset tiedotteet

Ilmastotyötä vauhditetaan kuntien välisellä yhteistyöllä Pohjois-Savossa

23.5.2023 15.30
0

Pohjois-Savossa on käynnistynyt laaja kuntien ja seutukuntien välinen ilmastoyhteistyö, jonka avulla tähdätään ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ja ilmastotyön juurruttamiseen osaksi kuntien jokapäiväistä työtä. Näkyvä ja avoin ilmastotyö tulee lisäämään maakunnan ja seutujen vetovoimaa ja kiinnostavuutta elinkeinoelämän keskuudessa.

Kunnilla on merkittävä rooli niin ilmastotavoitteiden saavuttamisessa kuin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumisessakin. Pohjois-Savo vastaa kansallisiin ilmastotavoitteisiin 15 kunnan yhteisellä ponnistuksella Suunnitelmallisen ilmastotyön juurruttaminen Pohjois-Savoon eli SISU-hankkeen avulla seuraavan kolmen vuoden aikana.


Hankkeen tavoitteena on viedä suunnitelmallinen ilmastotyö osaksi kuntatoimijoiden arkea tarjoamalla tukea ja neuvoja siihen, miten kukin voi huomioida ilmastoasioita omassa työssään. Yhtenä merkittävänä kehittämiskohteena ovat kuntien tekemät hankinnat, joilla on vaikutusta myös yrityksiin ja niiden tekemiin ilmastotoimenpiteisiin. Lisäksi hankkeessa kehitetään ilmastoasioiden seurantaa sekä viedään ilmastotyö osaksi kuntien talousjohtamista ja päätöksentekoa.  


”Kuntien ilmastotyössä ongelmat ovat yhteisiä, joten voimien yhdistämisellä haetaan parempaa vaikuttavuutta. Hankkeessa etsitään ratkaisuja myös kuntien huoltovarmuuden parantamiseen ja sopeutumiseen ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia vastaan, joissa kunnat voivat oppia toistensa ratkaisuista.” kertoo Kuopion kaupungin ympäristöjohtaja Tanja Ahonen.

Osa mukana olevista kunnista on pidemmällä ilmastotyössä ja niiden oppeja hyödynnetään hankkeen kautta ilmastotyötään vasta aloittavissa kunnissa. Vaikka kunnat ja niiden toimijat ovat hankkeen keskeisin kohderyhmä, tullaan hankkeessa toteuttamaan erilaisia kampanjoita, tapahtumia ja haasteita myös asukkaiden ja yritysten suuntaan.

Vaikuttavuutta ilmastotyöhön haetaan seudullisen ja seutujen välisen yhteistyön kautta. Ilmastotyötä kunnissa vievät eteenpäin viisi seudullista ilmastokoordinaattoria. Lisäksi hankkeen projekti- ja viestintävastaava koordinoi hankkeen kokonaistoteutusta ja viestintää.

Kuopion kaupunki toimii ryhmähankkeen päätoteuttajana (Kuopio, Siilinjärvi), osatoteuttajia ovat Iisalmen kaupunki (Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Sonkajärvi), Navitas Kehitys Oy (Joroinen, Leppävirta, Varkaus) ja Kehitysyhtiö SavoGrow Oy (Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto). Hanketta rahoittavat mukana olevat kunnat sekä Pohjois-Savon liitto Euroopan aluekehitysrahastosta.

Lisätietoja: Kirsi Savolainen, ilmastokoordinaattori/projektipäällikkö (Ylä-Savo) p. 040-5162071, kirsi.savolainen@iisalmi.fi