Ajankohtaiset tiedotteet

Iisalmi on valmis lunastamaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän omistamat sairaalakiinteistöt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuun siirtyessä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle

29.9.2022 13.00
0

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän jatkotoimenpiteitä valmisteleva työryhmä on päässyt neuvottelutulokseen kuntayhtymän kiinteistöjen omistuksesta. Iisalmi on valmis lunastamaan Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kiinteistöt Ylä-Savon SOTE kuntayhtymältä ja sitä kautta muilta omistajakunnilta. Lunastushintana käytetään sairaalakiinteistöjen tasearvoa, joka on arvion mukaan vuoden vaihteessa n. 40,0 M€. Samalla Iisalmi ottaa vastattavakseen rakennuksiin kohdistuvat lainat. Sairaalakiinteistöt vuokrataan Pohjois-Savon hyvinvointialueelle, joka vastaa jatkossa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä. Päätös vaatii kaikkien Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän omistajakuntien valtuustojen hyväksynnän. Asia etenee kuntien päätöksentekoon loppuvuoden 2022 aikana.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän (SOTE) jäsenkuntia ovat Iisalmen kaupunki, Kiuruveden kaupunki, Sonkajärven kunta ja Vieremän kunta. Kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta kunnille lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja Ylä-Savon SOTE kuntayhtymältä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle kokonaisuudessaan 1.1.2023. Tämän vaikutuksesta Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän operatiivinen toiminta päättyy. Kiinteistöjen lunastuksen myötä omistajakunnat valmistautuvat kuntayhtymän purkamiseen.