Uutisarkisto

Iisalmi mukaan kunta-alan energiatehokkuussopimukseen

energiatehokkuussopimukset-logo.png
28.11.2018 12.00
0

Iisalmen kaupunki liittyy mukaan kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (sopimuskausi 2017-2025), asiasta päätti kaupunginhallitus 26.11.2018 kokouksessaan. Pohjois-Savosta kunta-alan sopimukseen ovat jo liittyneet Keiteleen kunta, Kuopion kaupunki, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä Rautavaaran kunta (tilanne 1.11.2018). Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Energiatehokkuussopimukset ovat valtion ja toimialojen yhdessä valitsema keino täyttää Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet ilman uutta lainsäädäntöä tai muita uusia pakkokeinoja. Sopimukseen liittyneet asettavat itselleen määrällisen energiankäytön tehostamistavoitteen ja toteuttavat toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoite lasketaan liittymishetkellä käytössä olevasta normaalia toimintaa edustavan kalenterivuoden energiankäytöstä, tavoite vuodelle 2025 vastaa 7,5 % liittyjän energiankäytöstä.

 

Suomessa on käynnistynyt uusi energiatehokkuussopimuskausi vuosille 2017–2025, joka jatkaa edellistä energiatehokkuussopimusten kautta 2008–2016. Edellisellä energiatehokkuussopimuksen sopimuskaudella oli mukana satoja suomalaisia yrityksiä ja yhteisöjä (mm. 117 kuntaa ja 15 kuntayhtymää), joiden toteuttamien energiatehokkuustoimien ansiosta vuoden 2016 lopussa energiaa säästyi vuositasolla lähes 16 TWh. Syntynyt säästö ylittää kaikkien Suomen yli 1,9 miljoonan kerrostalo-asukkaan vuosittaisen lämpöenergiankulutuksen. Toimet leikkaavat vuosittain hiilidioksidipäästöjä yli 4,8 miljoonalla tonnilla ja turhia energiakuluja 540 miljoonalla eurolla.

 

Iisalmi on ollut viimeksi mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksessa kaudella 1996–2007. Energiatehokkuussopimukseen liittyminen on ollut yksi KierRe-hankkeen päätavoitteista, lisäksi liittyminen ja sen kautta tehtävät toimet tukevat erittäin hyvin Iisalmelle laaditun resurssiviisauden toimintasuunnitelman tavoitteiden toteutumista. Kaupunki tulee mm. parantamaan entisestään uusien sekä peruskorjattavien rakennusten energiatehokkuutta sekä jatkaa katuvalaistuksen uusimista led-valaisimiksi.

 

Lisätiedot

Mari Turunen                                                                                       
Projektivastaava, KierRe-hanke                                                         
mari.turunen(a)iisalmi.fi                                                                     
p. 040 584 0803                                                                                   


Kari Nissinen
vt. toimialajohtaja, tekninen toimiala
kari.nissinen(a)iisalmi.fi
p. 040 669 1005


Energiatehokkuussopimukset
http://www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi/

 

KierRe-hanke
www.kierre.info ja www.iisalmi.fi/kierre