Uutisarkisto

Iisalmi investoi tulevaisuuteen

1.11.2018 14.30
1

Iisalmen kaupunki investoi seuraavan kolmen vuoden aikana toimivaan kaupunkiympäristöön, osaamiseen ja hyvinvointiin sekä vetovoimaan ja kasvuun noin 58 milj. euroa.

Merkittävimmät investoinnit kohdistuvat koulujen rakentamiseen (liite). Peruskouluja on tällä hetkellä 11 kappaletta ja kaupunginvaltuuston päättämän perusopetuksen palveluverkkosuunnitelman mukaisesti koulujen määrä pysyy tulevaisuudessa ennallaan.

Muita merkittäviä investointikohteita ovat uusi uimahalli (12,5 milj. euroa), jonka suunnittelu ja rakentaminen ajoittuvat vuosille 2019-2022. Lisäksi suunnitteilla on uuden päiväkodin rakentaminen (4,2 milj. euroa) vuosina 2019-2021.

Iisalmen kaupungin toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 on tasapainossa ja ylijäämäinen. Keskeisimmät tunnusluvut on koottu liitteeseen.

Merkittävimmät tulevaisuuden haasteet liittyvät väestönkehitykseen, korkeaan investointitasoon ja siitä aiheutuvaan lainamäärän kasvuun sekä SOTE- ja maakuntauudistuksen toiminnallisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin.

Kaupungin lainamäärä kasvaa suunnitelmakaudella merkittävästi. Arvion mukaan lainamäärä kasvaa vuosina 2018-2021 n. 37 %. Mikäli suunniteltu investointitaso toteutuu, on asukaskohtainen lainamäärä vuoden 2021 lopussa noin 4 100 eur/asukas (sis. vesiliikelaitoksen).

Keskeisenä tavoitteena suunnitelmakaudella on elinvoiman-, pito- ja vetovoiman sekä kaupunkimarkkinoinnin kehittäminen. Tavoitteena on laadukas ja tehokas palvelurakenne, joka omalta osaltaan vahvistaa koko seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa kaupunkistrategian vision Suomen houkuttelevin seutukaupunki 2030 mukaisesti.

Kaupunginjohtajan esitys Iisalmen kaupungin talous- ja toimintasuunnitelmasta vuosille 2019-2021 on kaupunginhallituksen käsittelyssä 5.11.2018. Suunnitelma löytyy kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen esityslistan materiaaleista: 

https://julkaisu.iisalmi.fi

Alkuperäinen tiedote liitteineen löytyy alta.

Lisätietoja:
Eeva Suomalainen
Talousjohtaja
Puh. +358 40 652 4002
eeva.suomalainen@iisalmi.fi

Tiedostot