Ajankohtaiset tiedotteet

Iisalmi investoi tulevaan - kaupungin talous- ja toimintasuunnitelma 2021–2023

20.11.2020 15.31
0

Kaupungin talous- ja toimintasuunnitelman 2021–2023 valmistelua on leimannut koronakriisin luomat taloudelliset haasteet. Koronakriisin vaikutukset kuntatalouteen ovat olleet merkittävät. Lisäksi kaupungin investointitarpeet ovat mittavat koko suunnitelmakauden ajan.

Koronakriisin aiheuttaman ylimääräisen paineen sekä investointikustannuksista johtuen kaupungin talousarvio jää alijäämäiseksi. Arvioitu alijäämä vuodelle 2021 on 2 miljoonaa euroa. Alijäämä on tarkoitus saada tasapainoon vuoteen 2022 mennessä, ja taloussuunnitelma vuosille 2022–2023 on niukasti ylijäämäinen. Tähän pyritään esityksen mukaan muun muassa veroprosentin nostamisella 0,5 prosenttiyksiköllä. Veronkorotuksen tarkoituksena on vahvistaa kaupungin tulopohjaa. 

Kaupungin nettoinvestointitaso on vuonna 2021 25 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 investointitaso on 22,7 miljoonaa euroa ja vuoden 2023 osalta 10,8 miljoonaa euroa. Vesilaitoksen osuus on jokaiselta vuodelta 1,8 miljoonaa euroa, joka sisältyy aiemmin mainittuihin lukuihin. Suurimmat yksittäiset rakennushankkeet ovat uuden uimahallin rakentaminen sekä Mansikkaniemen ja Kilpijärven kouluinvestoinnit. Uuden uimahallin kustannukset ovat 15,4 miljoonaa euroa, Kilpijärven koulun 7,4 miljoonaa ja Mansikkaniemen koulun 7,5 miljoonaa euroa. Suunnitelmakauden 2021–2023 purkukohteina ovat Koljonvirran sairaala, Runnin koulu, Kirkonsalmenkoulu, vanha uimahalli, Malminrannan päiväkoti, Kauppakatu 24, Kangaslammin pienkotikeskus, Paloisten päiväkoti ja Lastenkoti Taskukello. Vuosien nettoinvestoinnit ovat yhteen 58,8 miljoonaa euroa, josta kaupungin investoinnit ovat 53,4 miljoonaa euroa ja vesiliikelaitoksen 5,4 miljoonaa euroa. 

Isojen investointien myötä kaupunki tulee esityksen mukaan ottamaan lisää velkaa 48,1 miljoonaa euroa. Velkapaineitta pyritään hillitsemään kaupungin sijoitusvarojen (5 miljoonaa euroa) käytöllä. Velkamäärä asukasta kohden tulee kasvamaan esityksen mukaan reilusti. Vuonna 2021 se on 3495€/asukas, kun vuoteen 2023 mennessä sen arvioidaan nousevan 3994 euroon per asukas. Lainamäärän kasvuarvio vuosina 2021–2013 on 14,3 prosenttia.

Iisalmen työllisyystilanne on heikentynyt merkittävästi koronakriisin myötä. Vuonna 2020 työttömyysaste kävi kesällä yli 20 prosentissa, mutta on pudonnut syyskuun loppuun mennessä 14,2 prosenttiin. Viime vuonna keskimääräinen työttömyysaste oli 11,1 prosenttia. Vuodelle 2021 on varattu työmarkkinatuen kuntaosuuteen 1,75 miljoonaa euroa, joka on 175 000 euroa enemmän kuin tänä vuonna.

Työttömyystilannetta pyritään helpottamaan työllisyyden kuntakokeilulla. Siihen osallistuu useita Ylä-Savon kuntia Iisalmen lisäksi. Kokeilun seurauksena yli 90 prosenttia TE-toimiston asiakkaista siirtyy kaupungin työllisyyspalveluiden alle. Tällä odotetaan olevan positiivisia vaikutuksia työllisyystilanteeseen.

Kaupungin strategisena tavoitteena on edelleen olla houkuttelevin seutukaupunki vuoteen 2030 mennessä. Kaupungin tavoitteena on parantaa asukkaiden hyvinvointia tehokkaalla palvelurakenteella sekä vahvistaa koko seudun kilpailukykyä ja vetovoimaa kehittämällä menestyvän elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä. 

Kaupunki on luopunut strategiassaan väestötavoitteestaan. Kaupungin negatiivinen asukaskehitys selittyy korkealla kuolleisuudella ja matalalla syntyvyydellä. Syntyvyyden lasku on ollut iso haaste koko Ylä-Savossa. Muuttotappioita kaupungissa ei synny, joten uskomme Iisalmen säilyvän pito- ja vetovoimaisena myös jatkossa.

Kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyt ovat 23.11. ja 30.11. Kaupunginvaltuusto käsittelee talousarviota 7.12.2020. 

Talous- ja toimintasuunnitelman löydät kokonaisuudessaan täältä.


Lisätietoja:

Jarmo Ronkainen Eeva Suomalainen
Kaupunginjohtaja Talousjohtaja
Puh. 040 661 5351 Puh. 040 652 4002
jarmo.ronkainen@iisalmi.fi eeva.suomalainen@iisalmi.fi