Ajankohtaiset tiedotteet

Iisalmen seudulla kesätöissä oleville suunnattu kysely kartoittaa viihtymistä ja kiinnostusta asettua seudulle

KESATYOkyselysome_2022.jpg16-29-vuotiaille Iisalmen seudulla kesätöissä oleville suunnattu kysely on avoinna 15.7.2022 saakka.
10.6.2022 9.00
3

Iisalmen kaupunki By Iisalmi –kumppaneineen on pitänyt kausityörekrytointia seudun ulkopuolelle suunnatussa vetovoimamarkkinoinnissaan yllä Koe Iisalmi! –konseptin kautta jo neljän vuoden ajan. Kevättalvisin toteutetun kampanjan kärkenä on toiminut ilmaisen asunnon tarjoaminen ”koeasukkaalle”, joka rekrytoituu kesäkaudeksi seudun yrityksen palvelukseen. Lisäksi edullista kesäasumista tarjotaan Petterinkulman soluasunnoissa muillekin kesätöiden vuoksi kaupunkiin muuttaville. Mitä seudun yrityksiin kesätöihin saapuneet nuoret osaajat kaupungista tai Iisalmen seudusta ajattelevat - sitä Iisalmi haluaa selvittää avaamallaan kyselyllä. 16 – 29 -vuotiaille seudulla kesätöissä oleville suunnattuun kyselyyn vastanneille tarjotaan Iisalmi-infopakettia, joka kannustaa erilaisten harrasteiden pariin ja tukee näin viihtymistä vapaa-ajallakin. Kannustimena vastaamiseen on myös kesälahja, jonka jokainen vastaaja saa lunastaa.

Iisalmen kaupungin www.iisalmi.fi/koeiisalmi -verkkosivulta ja somekanavista löytyvä kysely on suunnattu kaikille 16 – 29 –vuotiaille seudulla kesätöissä oleville. Kyselyssä selvitetään nuorten ja nuorten aikuisten Iisalmeen liittyviä mielikuvia ja kokemuksia. Kyselyn tulosten odotetaan kertovan, miten kohderyhmä on kokenut sekä työskentelyn että vapaa-ajan vieton Iisalmessa, ja miten vetovoimaisena kaupunki näyttäytyy heidän tulevien, pysyvämpien asuinpaikkavalintojen suhteen. Iisalmen koordinoima By Iisalmi -brändi tekee aktiivista markkinointia seudun ulkopuolelle, ja on tärkeää tietää, ovatko markkinoinnin kautta herätetyt mielikuvat olleet kohderyhmän mielestä myös todellisessa arjessa tunnistettavissa. Nuoret ja nuoret aikuiset ovat Iisalmen seudun kannalta erityisen tärkeä kohderyhmä – kaipaavathan seudun yritykset ja samoin myös kaupunki itse tulevaisuudessa osaajia yhä kipeämmin. 

Kyselyyn vastaajia kiitetään tuotelahjalla, jonka he voivat lunastaa Karhun Kellarista. IPK Ponsse Shop ja Iisalmen kaupungin matkailuneuvonta palvelee keskeisellä paikalla Keisarinkulmalla, ja samalla kun vastaajat hakevat Iisalmi-tuotelahjansa, heidän toivotaan tutustuvan seudun kesätapahtuma- ja lähimatkailutarjontaan. 

”Kysymme nuorilta kesäiisalmelaisilta muun muassa sitä, voisivatko he harkita pysyvää asumista Iisalmen seudulla sopivan työ- tai opiskelupaikan osuessa kohdalle. Selvitämme myös heidän spontaaneja ajatuksiaan kaupungista – vahvuuksia ja myös kehittämistä kaipaavia asioita.”, kertoo Iisalmen kaupungin markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Laura Koski.

Myöhemmin tänä kesänä järjestetään yhteistyössä Kuopion alueen kauppakamarin kanssa myös Get Together -tapahtuma samalle nuorten osaajien kohderyhmälle – viime kesänä vastaava tapahtuma jouduttiin perumaan koronarajoituksista johtuen. Kysely kuitenkin toteutettiin myös viime vuonna.

Kyselyn tuloksista tiedotetaan syksyllä. Kaupunki toivoo, että kaikki kesätöitä nuorille tarjoavat yritykset kannustaisivat omia kesätyöntekijöitään vastaamaan kyselyyn.