Ajankohtaiset tiedotteet

Iisalmen monipuoliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut entistä vahvemmin esille – markkinoinnin tavoitteena kuntalaiset, jotka tuntevat olevansa Elämänsä kunnossa

Kaksi ihmistä katsoo taideteoksiaIisalmen kulttuurikeskus on paikka, joka auttaa olemaan elämänsä kunnossa mm. taiteen kokemisen kautta.
7.9.2021 9.00
0

Iisalmen kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluiden houkuttelevuutta lähdetään vahvistamaan syyskuussa lanseerattavalla Elämäni kunnossa -markkinointikonseptilla, jonka tavoitteena on herätellä iisalmelaisia ja Ylä-Savon seudun asukkaita huomaamaan Iisalmen monipuolinen harrastustarjonta ja oivaltamaan, miten aktiivisella kulttuurin ja liikunnan harrastamisella jokainen voi löytää juuri omaan elämäntilanteeseen sopivat tavat olla elämänsä kunnossa. Iisalmi tarjoaa kokoonsa nähden erinomaiset harrastamisen puitteet liikunta- ja kulttuuritiloineen ja lajikirjoineen. Elämäni kunnossa –markkinoinnilla halutaan lisätä rohkeutta kokeilla sekä kulttuurin että liikunnan tarjoamia palveluja, jos aiemmin on pitäytynyt vain toisessa.

Elämäni kunnossa –markkinointia on suunniteltu kuunnellen kuntalaisten ja kulttuuri- ja liikuntapalveluiden henkilöstön ajatuksia, toiveita ja kehitysideoita. Markkinointiviesteissä kuuluukin aidosti se ilo ja intohimo harrastamiseen, jota sekä iisalmelaiset että palveluiden parissa työskentelevät ammattilaiset tuntevat kulttuurin ja liikunnan parissa.

”Toivottavasti Elämäni kuntoon -markkinointi herättää positiivisia ajatuksia meissä jokaisessa. Hyvinvointi ja terveyden ylläpitäminen on meidän jokaisen itsemme vastuulla, olipa kyse niin fyysisestä kuin henkisestä hyvinvoinnista. Tässä me voimme omalta osaltamme olla teitä kaikkia myös tukemassa. Iisalmessa voi elää ihmeen hyvää elämää, kun se vaan oikein oivaltaa.”, kannustaa kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Pekka Partanen.

”Minä toivon, että kaupunkilaiset kiinnostuvat ajatuksesta, ja havahtuvat miettimään mitä se ”Elämäni kunnossa” oikein tarkoittaa.”, jatkaa kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö Sanna Marin.

Eivätkö iisalmelaiset ole aiemmin harrastaneet riittävästi, kun tällaiselle markkinoinnille on koettu olevan tarvetta? Siitä ei ole kyse, mutta uudenlaisella markkinoinnilla pyritään kirkastamaan harrastamisen ja sitä kautta syntyvän osallisuuden ja yhteisöllisyyden tärkeyttä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Markkinoinnilla pyritään madaltamaan kynnystä harrastamiseen ja uusiin lajikokeiluihin – jokaisella tulee olla tunne siitä, että on tervetullut harrastamaan sellaisena kuin on.

”Me markkinoinnissa olemme pyrkineet kiteyttämään markkinointiviesteihin eli kuviin, teksteihin ja videoihin, ajatusta siitä, että jokainen saa tuntea olevansa elämänsä kunnossa – niin hyvässä kunnossa, kun se hänelle juuri omassa elämäntilanteessaan on mahdollista. Että kaupunki haluaa palveluidensa kautta auttaa jokaista voimaan hyvin!”, kertoo markkinointi- ja viestintäsuunnittelija Laura Koski.

Elämäni kunnossa –markkinoilla halutaan myös avartaa ihmisten ajatuksia siitä, mikä laji voisi tuoda omaan elämään uutta merkityksellisyyttä:

”Ihmiset tapaavat usein mennä samoja latuja. Elämäni kunnossa -markkinointi herättelee miettimään hyvinvointia uudella tavalla. Elämäntapaliikkuja voi löytää jotakin uutta ja elämyksellistä vaikkapa teatterista, ja konserttien vakikävijä voi löytää kenties lapsuuden jälkeen kadonneen liikunnan ilon. Meillä on tähän Iisalmessa hyvät mahdollisuudet, ja kynnys matalalla kokeilla uutta.”, havainnollistaa Sanna Marin.

Iisalmen kaupungilla kaupungin kompakti koko nähdään etuna myös harrastamisen kannalta: Palvelut ovat helposti saavutettavissa lyhyiden etäisyyksien ansiosta. Henkilökunta niin liikunta- kuin kulttuuripalveluissakin on valmis auttamaan lajeista kiinnostuneita, samoin seura- ja yhdistystoiminta kaupungissa on hyvin vireää, puhumattakaan liikuntapalveluja tarjoavista yrityksistä. Harrastamisen kuluja ja sovittamista perheiden arkirytmiin auttaa myös Iisalmen harrastamisen malli IHMe, jonka kerhotoiminta on ilmaista. Nuorisopassin kautta taas tuetaan nuorten omatoimista harrastamista.

Jotta harrastamisen vaihtoehdot löydettäisiin entistä moniulotteisemmin, aikoo kulttuuri- ja liikuntapalveluiden väki jalkautua jatkossa ”ristiinpölyttämään” palveluitaan niin, että esimerkiksi jäähallilla voi törmätä kulttuuritarjontaan ja toisin päin. Tästä onkin jo hyviä kokemuksia aiemmilta vuosilta esimerkiksi Karhut Kirjastossa –kampanjan kautta.

”Syksyn Elämäni kunnossa –kampanja tuleekin nostamaan esille esimerkkejä siitä, miten kulttuuri- ja liikuntaharrastajat voivat innostaa toinen toisiaan kokeilemaan uusia lajeja. Iisalmelaisille tutut henkilöt esittelevät videotarinoiden kautta omia intohimoisia harrastuksiaan.”, kertoo Laura Koski.

”Kuten videoillakin, niin ihan tosielämässäkin kaverin kanssa lähteminen on hyvä ja mukava tapa kokeilla uutta. Lähteä musiikkia harrastavan tuttavan kanssa konserttiin, tai hiihtoreitit tuntevan naapurin mukaan laduille!”, kannustaa Sanna Marin.

Elämänsä kunnossa – mitä se tarkoittaa?

”Ihminen on elämänsä kunnossa silloin, kun hän on itse tuntee niin. Elämänsä kunnossa oleva ihminen on todennäköisesti myös onnellinen. Jokaiselle meistä onnellinen elämä saattaa muodostua erilaisista asioista kuten terveydestä, perheestä, ystävistä, mielekkäästä tekemisestä ja elämyksistä.” pohtii Pekka Partanen.

”Elämänsä kunnossa oleva ihminen on onnellinen, ja kokee elävänsä täyttä elämää. Mielekkäät harrastukset ja elämykset tuovat kipinää arkeen.”, täydentää Sanna Marin.

Iisalmi haluaa ottaa kaupunkina aktiivisen roolin jokaisen asukkaansa hyvinvoinnin mahdollistamisessa ja tukemisessa. Se tapahtuu mm. laadukkaiden kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tarjoamisella vauvasta vaariin, yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Ne ovat merkittävässä roolissa palvelujen tuottamisessa, kun tavoitteena on pitää palvelutarjonta monipuolisena, kiinnostavana, laadukkaana ja helposti saavutettavana.

Harrastamisen palvelut myös matkailullisen vetovoiman tekijöinä sekä muuttajamarkkinoinnin yhtenä magneettina

Elämäni kunnossa –markkinoinnin tärkein tavoite on kuntalaisten aktiivisen harrastamisen ja sitä kautta koetun hyvinvoinnin lisääminen, mutta on konseptista hyötyä muissakin kaupungin toiminnoissa: Seudullisen Iisalmi ja tienoot –matkailumarkkinoinnin verkkokaupassa tullaan jatkossa tarjoamaan Elämäni kunnossa –konseptin mukaisia, Iisalmen kaupungin kulttuuri- ja liikuntapalveluihin perustuvia matkailutuotteita ja –elämyksiä. Näin seudulla reissaavat tai vaikkapa monipaikkaista elämää viettävät etätyöntekijätkin pääsevät nauttimaan seudun palveluista entistä saavutettavammin.

”Kaupungin selvitysten mukaan esimerkiksi yritysten palveluksessa olevat keikkatyöntekijät tai bisnesmatkailijat kaipaavat usein harrasteita irrottamaan heitä työarjesta, ja verkkokaupan tuotteiden kautta erilaiset elämykset ja harrasteet tulevat entistä paremmin saataville niin ryhmille kuin yksittäisillekin asiakkaille.”, kertoo Iisalmi ja tienoot –verkostoa koordinoiva matkailu- ja markkinointiasiantuntija Jarmo Miettinen.

Elämäni kunnossa –markkinointi auttaa viemään seudun pehmeitä vetovoimatekijöitä entistä selkeämmin myös By Iisalmi –muuttajamarkkinoinnin kampanjoiden ohessa potentiaalisten muuttajien tietoisuuteen:

”Hyvät harrastusmahdollisuudet voivat parhaimmillaan olla sinetöimässä muuttopäätöstä hyvän työpaikan löytymisen yhteydessä. Esimerkiksi Iisalmen vuosittaisen koeasumisen kampanjan myötä on jo aiemmin pyritty kertomaan myös harrastamisen mahdollisuuksista, ja nyt se tulee entistä helpommaksi sekä kulttuurin että liikunnan yhdistävän Elämäni kunnossa –konseptin kautta.”, kertoo Laura Koski.

Elämäni kunnossa -nettisivu avataan 7.9.2021 osoitteessa: www.iisalmi.fi/elämänikunnossa

Samaan aikaan julkaistaan ensimmäinen osa lanseerausvideosarjasta Iisalmen kaupungin sosiaalisen median kanavissa.

Lanseerauskampanja jatkuu koko syyskauden ja tulee näkymään mm. IPK-Hermes mestisottelussa 14.12.2021 sekä erilaisissa tempauksissa.