Ajankohtaista

Iisalmen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu 1.8.2022

14.4.2022 13.19

Iisalmen kunnallisessa varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu 1.8.2022 alkaen ja samalla luovutaan kuukausiperusteisesta laskutuksesta. Voimassa olevat ja uudet sijoitukset muutetaan tuntiperusteisiksi varhaiskasvatuksen toimesta. 

Hoitoaikaperusteinen asiakasmaksu:

  • Asiakasmaksu muodostuu sähköisessä hakemuksessa valitun tuntimäärän perusteella (varhaiskasvatustarpeen maksimimäärän) ja perheen toimittamien tuloselvitysten mukaan.
  • Tuntirajoja voidaan tarkistaa perhe-, työ tai opintotilanteiden muuttuessa kesken toimintakauden ja muutos tehdään vähintään kolmelle seuraavalle kalenterikuukaudelle
  • Varattuja ja toteutuneita tunteja voi seurata Edlevosta
  • Käyttämättä jääneitä tunteja ei hyvitetä
  • Etukäteen varattu käyttämätön päivä kuluttaa hoitotunteja varauksen mukaisesti (esim. sairauspäivä)
  • Lapsen tullessa varhaiskasvatusyksikköön, henkilökunta kirjaa hänet saapuneeksi ja lähtiessä poistuneeksi
  • Hoitoaikavaraukset tehdään edellisen viikon sunnuntaihin klo 24.00 mennessä sähköisesti Edlevon kautta.

 

Varattujen tuntien ylitys

  • Jos toteutuneet tunnit ylittävät varatut tunnit, asiakasmaksu siirtyy automaattisesti toteutuneen tuntimäärän mukaiseen maksuluokkaan.
  • Tuntimäärää tarkistetaan, jos ylitys on toistuvaa

Tuntiportaikot varhaiskasvatus ja vuorohoito

Käytössä Peltosalmen, Lumilinnan ja Kirkkopuiston Montessori päiväkodeissa sekä kunnallisessa perhepäivähoidossa

Tuntiperusteinen 0-84t/kk (60%)
Tuntiperusteinen 85-126t/kk (70%)
Tuntiperusteinen 127-147t/kk (80%)
Tuntiperusteinen yli 148t/kk (100%)

Käytössä Simpukan ja Paloisten päiväkodeissa

Vuorohoito 0-84t/kk (60%)
Vuorohoito 85-126t/kk (70%)
Vuorohoito 127-147t/kk (80%)
Vuorohoito yli 148t/kk (100%)

Esiopetus täydentävä; käytössä koulujen yhteydessä olevissa erillisissä esiopetusryhmissä sekä Lumilinnan ja Kirkkopuiston Montessori päiväkodeissa
Eo+Tuntiperusteinen 0-84t/kk (60%)
Eo+Tuntiperusteinen 85-126t/kk (70%)
Eo+Tuntiperusteinen 127-147t/kk (80%)

Esiopetus täydentävä; käytössä Simpukan ja Paloisten päiväkodeissa
Eo+Vuorohoito 0-84t/kk (60%)
Eo+ Vuorohoito 85-126t/kk (70%)
Eo+ Vuorohoito 127-147t/kk (80%)

Laskutettavien tuntien laskenta

Laskutettavat tunnit lasketaan varattujen ja käytettyjen tuntien mukaisesti tarkastelemalla sekä hoitoaikavarauksessa (Edlevo) varattua hoitoaikaa, että Läsnässä kirjattuja toteutuneita hoitoaikoja. Eli laskutettava aika muodostuu yhdistämällä uloimmat aikaparit.

Esimerkki 1:

Huoltajan tekemä hoitoaikavaraus (Edlevo): 6.30 - 15.30 = 9 h Toteuma (Läsnä): 6.45 - 16.45 = 10 h Laskutettava aika: 6.30 - 16.45 = 10 h 15 min.

Esimerkki 2:

Huoltajan tekemä hoitoaikavaraus (Edlevo): 6.30 - 15.30 = 9 h Toteuma (Läsnä): 6.30 – 14.30 = 8 h Laskutettava aika: 6.30 – 15.30 = 9 h.