Ajankohtaiset tiedotteet

Iisalmen kaupungin tilinpäätös 2019

26.3.2020 14:00
0

Iisalmen kaupungin vuoden 2019 tilinpäätös on 1,0 milj. euroa ylijäämäinen. Verotulot kasvoivat 1,8 milj. euroa ja valtionosuudet 0,7 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Vuoden 2019 vuosikate 7,9 milj. euroa riittää niukasti kattamaan poistot. Kaupungin lainamäärä pieneni 6,3 milj. eurolla ja asukaskohtainen velka oli viime vuoden lopussa 2 590 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna asukaskohtainen velka väheni 280 eurolla.

Kaupungin toimintamenot kasvoivat 6,4 milj. euroa ja toimintatuotot vähenivät 0,5 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstökulut toteutuivat 0,2 milj. euroa suurempina edellisvuoteen verrattuna. Toimintamenojen kehitys oli viime vuoden osalta selkeästi suurempi mitä kaupungin talousarviossa ja kaupunkistrategiassa on linjattu. Merkittävimmät toimintakulujen kasvuun vaikuttavat tekijät olivat ostetun erikoissairaanhoidon, perhepalvelujen ja varhaiskasvatuksen palvelusetelimenojen kasvu. Kokonaisuutena palvelutarpeet pystyttiin täyttämään sekä palvelut tuotettiin ja järjestettiin hyvällä tasolla.

Kaupungin investoinnit toteutuivat suunniteltua pienempinä. Merkittävimpiä investointeja olivat Vuohiniemen puhdistamon saneeraus sekä katujen ja teiden peruskorjaukset.  Uuden uimahallin suunnittelun käynnistäminen on mittaluokaltaan kaupungin lähihistorian suurin yksittäinen investointi. Kaupungin kokonaisinvestointimäärä pysyi korkeana 11,5 milj. euroa (brutto). Maankäytön kehittämisen puolelta keskeisiä asemakaavatöitä olivat Mansikkaniemen asemakaavan valmistuminen sekä yleiskaavan jatkovalmistelu.

Kaupungin työllissyyskehitys jatkui edelleen positiivisena. Työvoimasta oli joulukuussa 2019 työttömänä 12 %, mikä tarkoittaa, että työttömiä oli 15 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Iisalmen työttömyys on alimmillaan kymmeneen vuoteen. Kaupungin työttömyys on sekä ammatti- että ikärakennesyistä miehiin painottuvaa. Nuorten työttömyys on pysynyt kohtuullisen hyvin hallinnassa.

Kokonaisuutena työllisyyden edistämisessä avainasemassa ovat yritykset, jotka ovat rekrytoineet runsaasti lisää työntekijöitä. Erityisesti metalliteknologian toimiala on kokonaisuudessaan ollut hyvässä kasvussa jo usean vuoden ajan. Avoimia työpaikkoja on ollut tasaisesti haettavissa koko vuoden ajan. Teollisuuden viennin arvo on kasvanut Ylä-Savossa viime vuosien aikana vahvasti. Osaavan työvoiman saatavuudessa on haasteita. Tilanteen korjaaminen edellyttää joustavia ja räätälöityjä koulutuspolkuja nykyiselle työvoimareserville, osaajien rekrytointia lähimaakunnista ja lisäksi ammattitaitoisen työvoiman hankkimista ulkomailta. By Iisalmi -brändityön ja hankkeiden avulla kehitetään kaupungin tunnettavuutta ja vetovoimaa yhdessä yritysten ja oppilaitosten kanssa.

Väestönkehityksen osa-alueet ovat luonnollinen väestönlisäys, kuntien välinen nettomuutto ja nettomaahanmuutto. Syntyvyyden taso on Iisalmessa valtakunnallisen trendin mukaisesti nopeasti laskenut ja painui 147 syntyneen lapsen tasolle. Syntyvyyden ja kuolleisuuden välinen erotus on suurin selittävä tekijä kaupungin väestön vähenemisessä. Viime vuonna väestö väheni 105 henkilöä. Kokonaisnettomuuton osalta kaupungin väkiluku väheni 22 asukkaan verran. Kaupungin asukasluku oli viime vuoden lopussa 21 367 asukasta. Kokonaisuutena Ylä-Savon seutukunta menetti viime vuonna 711 asukasta ja seutukunnan väestömäärä oli vuoden lopussa 52 916. Väestökehitys oli vähenevää yhtä lukuun ottamatta kaikissa maakunnan kunnissa.

Iisalmen kaupunkistrategiassa asetetun vision mukaisesti haluamme olla vuonna 2030 houkuttelevin seutukaupunki. Tavoitteemme tarkoittaa uusia työpaikkoja ja väestökehityksen kehityskulun kääntämistä. Lisäksi tarvitsemme lisää pehmeitä asioita eli toimintaa ja tapahtumia, jotka tuottavat iloa, yhteisöllisyyttä ja elämyksiä.

Vuoden 2019 positiivisen tuloksen ja seitsemän perättäisen ylijäämäisen vuoden avittamina meillä on hyvät edellytykset jatkaa päämäärätietoista kehittämistyötä. Aktiivisen ja vaikuttavan elinkeinopolitiikan ohella tarvitsemme uusia toimenpiteitä kaupungin vetovoiman lisäämiseksi. Kaupungin käyttötalouden pitäminen vakaana edellyttää jatkossakin menokehityksen hallintaa ja tuottavuutta parantavien toimien toteuttamista.

 

Jarmo Ronkainen
Kaupunginjohtaja

Tilinpäätös 2019 löytyy kokonaisuudessaan kaupunginhallituksen kokouksen 30.3.2020 esityslistamateriaaleista:
https://julkaisu.iisalmi.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_kokl_tweb.htm

Linkki tilinpäätösinfo 2019 -videoon: 
https://www.youtube.com/watch?v=HVWpvfsWnbY