Ajankohtaiset koronatiedotteet

Iisalmen kaupungin Sivistys- ja hyvinvointitoimialan tilannekatsaus koronarajoituksista irtaantumiseen

Kuva_Iisalmen peruskoulut palaavat lähiopetukseen 14.5.2020 noudatten valtiollisia ohjeistuksia..jpgIisalmen peruskoulut palaavat lähiopetukseen 14.5.2020 noudattaen valtiollisia ohjeistuksia.
12.5.2020 13.45

​Tämänhetkinen epidemiatilanne Iisalmessa ja Ylä-Savon seudulla on vakaa, joten valtiollisten, hallittua ja asteittaista rajoitustoimista irtaantumista koskevien ohjeiden noudattamisen, huolellisen valmistautumisen ja tarkan seurannan myötä Iisalmen kaupungin Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla voidaan turvallisin mielin avata palveluja porrastetusti. Oheinen tilannekatsaus kertoo tarkemmin kuntalaisille ja muille sidosryhmille, miten Iisalmessa edetään.

Valtioneuvoston linjaus: Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuuden väliaikaiset rajoitukset puretaan 14.5.2020 alkaen

Suomessa vallitsee edelleen koronavirusepidemian vuoksi valmiuslain mukainen poikkeusolo, mutta valtioneuvosto on linjannut 30.4.2020 tehdyllä periaatepäätöksellään, etteivät valmiuslain mukaiset väliaikaiset rajoitukset koskien varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta ole enää tarpeellisia 13.5.2020 jälkeen. Näin ollen varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuuden väliaikaiset rajoitukset puretaan myös Iisalmessa kuten koko maassa 14.5.2020 alkaen. Lisäksi kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimea koskevia rajoituksia puretaan vaiheittain.

Rajoitusten purkaminen tarkoittaa, että varhaiskasvatusta ja perusopetuslain mukaista opetusta koskevaa ns. normaaliolojen lainsäädäntöä palataan soveltamaan sellaisenaan. Tämä tarkoittaa, että 14.5.2020 alkaen kuntien tulee järjestää opetus lähiopetuksena. Kunnat eivät voi enää järjestää opetusta etäopetuksena.

Tartuntatautilain mukaiset toimenpiteet hallitsevat koulujen tilojen käyttöä 14.5.2020 alkaen

Jatkossa 14.5.2020 jälkeen, koulujen tilojen käyttöä hallitaan tartuntatautilain mukaisilla toimenpiteillä. Kunta ei voi omalla päätöksellään päättää koulun sulkemisesta. Tartuntatautilaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä koulun sulkemisesta voi päättää tartuntatautilain nojalla toimivaltainen viranomainen. 

Valtioneuvoston linjaukset koskien lukiokoulutusta, ammatillista koulutusta, ammattikorkeakouluja, vapaata sivistystyötä sekä taiteen perusopetusta

Valtioneuvosto suosittelee, että lukioissa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa, vapaassa sivistystyössä sekä aikuisten perusopetuksessa jatketaan etäopetusta lukuvuoden loppuun. Iisalmessa on päätetty, että lukiokoulutus jatkuu etäopetuksena lukukauden loppuun saakka.

Valtioneuvoston linjaukset kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimea koskevien rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta ohjaavat hallittuun ja asteittaiseen palveluiden avaamiseen

Iisalmessa on laadittu palvelukohtainen suunnitelma em. linjausten perusteella. Lisäksi kaikille toimintayksiköille on laadittu omat kyseistä yksikköä koskevat toimintaohjeet turvallisen käytön varmistamiseksi.

Iisalmessa palvelut käynnistyvät seuraavaa, hallittua ja asteittaista avaussuunnitelmaa noudattaen: 


Palvelu

Avataan 14.5.2020 alkaen

Avataan 1.6.2020 alkaen

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus on ollut auki koko ajan, mutta osa lapsista on ollut kotona suositusten mukaan. Lapsia tulee kotihoidosta takaisin varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

Varhaiskasvatuspalvelua tarjotaan myös kesäaikana.

Perusopetus

Koululaiset siirtyvät lähiopetukseen.

Kesäloma alkaa.

Lukiokoulutus

Opiskelu jatkuu etäopiskeluna.

Kesäloma alkaa.

Kirjasto

Palautuksia aletaan ottaa vastaan ja varausten noutaminen on mahdollista ma 11.5. alkaen poikkeusaukioloajoin. Kirjasto pysyy muutoin suljettuna.

Kirjasto avautuu (mahdollisin rajoituksin, odotetaan AVI:n ohjeita)

Kulttuurikeskus

 

Kulttuurikeskus avautuu. Pienimuotoiset tapahtumat, koulutukset ja kokoukset mahdollisia.

Musiikkiopisto

Opiskelu jatkuu etäopiskeluna.

Kesäloma alkaa.

Kulttuuritapahtumat

 

Pienimuotoiset tapahtumat mahdollisia. Huolehdittava turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta.

Juhani Ahon museo

 

Avautuu yleisölle (mahdollisin rajoituksin, odotetaan ohjeistusta)

Uimahalli

 

Avautuu ja sovelletaan mahdollisesti kokoontumisrajoitusta (seurataan valtakunnallista tilannetta ja odotetaan tarkempaa ohjeistusta). Esim. kesäuimakoulujen järjestämistä harkitaan sovelletusti.

Hanhilammen ampumakeskus

Avautuu myös ohjatulle seuratoiminnalle kaupungin erillistä ohjeistusta ja kokoontumisrajoituksia noudattaen.

 

 

Sankariniemen urheilukenttä

Avautuu myös ohjatulle seuratoiminnalle kaupungin erillistä ohjeistusta ja kokoontumisrajoituksia noudattaen.

 

Käyttö jatkuu kaupungin erillistä ohjeistusta ja kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Kankaan tekonurmikenttä

Avautuu myös ohjatulle seuratoiminnalle kaupungin erillistä ohjeistusta ja kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Käyttö jatkuu kaupungin erillistä ohjeistusta ja kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Haukiniemen tekonurmikenttä

Avautuu ohjatulle seuratoiminnalle kaupungin erillistä ohjeistusta ja kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Avautuu ohjeistusta kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Lähiliikuntapaikat

 

 

Avautuu myös ohjatulle seuratoiminnalle kaupungin erillistä ohjeistusta ja kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Käyttö jatkuu kaupungin erillistä ohjeistusta ja kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Beach volley -kentät

Avautuu olosuhteista riippuen myös ohjatulle myös seuratoiminnalle kaupungin erillistä ohjeistusta ja kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Käyttö jatkuu ohjeistusta ja kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Puistoalueet

Avautuu myös ohjatulle seuratoiminnalle kaupungin erillistä ohjeistusta ja kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Käyttö jatkuu kaupungin erillistä ohjeistusta ja kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Koirapuistot ja ratakadun koirakenttä

Avautuu myös ohjatulle seuratoiminnalle kaupungin erillistä ohjeistusta ja kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Käyttö jatkuu kaupungin erillistä ohjeistusta ja kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Ratakadun heittopaikka

 

 

Avautuu myös ohjatulle seuratoiminnalle kaupungin erillistä ohjeistusta ja kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Avautuu ohjeistusta ja kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Muut ulkoliikuntapaikat kuten nurmikentät

Avautuu olosuhteista riippuen toukokuun lopussa tai kesäkuun alkupuolella.

 

Sisäliikuntapaikat

 

Avautuu sovelletusti ohjeistusta ja kokoontumisrajoituksia noudattaen.

Nuorisotilat

 

Avautuu ohjeistusta ja kokoontumisrajoituksia noudattaen erikseen ilmoitettuna aikana kesän jälkeen.

Ohjaamo

 

Avautuu ohjeistusta ja kokoontumisrajoituksia noudattaen.


Lisätiedot:

Lisätietoja Sivistys- ja hyvinvointitoimialan palvelujen avaamisesta antaa toimialajohtaja
Kirsi-Tiina Ikonen
kirsi-tiina.ikonen@iisalmi.fi, p. 040 8304 336.

Lisätietoja poikkeusolojen kokonaistilanteesta antaa kaupunginjohtaja Jarmo Ronkainen, jarmo.ronkainen@iisalmi.fi, p. 040 661 5351.


Yleiset, poikkeusoloja ja koronaepidemiaa koskevat tiedotteemme sekä linkit Ylä-Savon SOTE:n ajankohtaistiedotteisiin löytyvät verkosta
www.iisalmi.fi/korona