Menestystarinat

Iisalmen kaupungille myönnettiin ETNO -palkinto etnisten suhteiden edistämisestä

0
 


Etnisten suhteiden neuvottelukunta luovutti Iisalmen kaupungille ETNO -palkinnon keskiviikkona 12.9.2012 Kuntamarkkinoilla Helsingissä. Palkintoa olivat vastaanottamassa Iisalmen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Jouni Toppinen, kaupunginvaltuuston jäsen Kyösti Kauppinen, kehittämispäällikkö Riitta Topelius sekä Ylä-Savon kuntien yhteinen maahanmuuttoneuvoja Kaja Rahkema.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta pyrkii nostamaan yleiselle tasolle keskustelun kuntien monikulttuurista ja maahanmuuttajatyöstä. Palkinnolla tuodaan esiin erinomaisia esimerkkejä onnistuneista hyvistä etnisistä suhteista ja positiivisesta vuorovaikutuksesta.

Neuvottelukunnan mielestä Iisalmen kaupunki on toiminut maahanmuuttajien kotouttamistoiminnassa ja hyvien etnisten suhteiden edistämisessä esimerkillisesti viimeisen vuoden aikana. Reilu 22 000 asukkaan Iisalmi on humanitaarisilla perusteilla tehnyt päätöksiä maahanmuuttajien vastaanottamisessa ja kotouttamisessa kunnan asukkaiksi.

Neuvottelukunnan pääsihteeri Peter Kariuki perusteli palkitsemispäätöstä sillä, että Iisalmen kaupunki on aktiivisesti toiminut alueellisen maahanmuuttajien kotoutumisohjelman laadinnassa ja toimeenpanossa sekä tehnyt esimerkillisiä päätöksiä pakolaisten vastaanottamisesta ja kotouttamisesta. Iisalmen kaupunki on osoittanut, että laadukasta ja toimivaa maahanmuuttajatyötä on mahdollista toteuttaa myös pienissä ja keskikokoisissa kaupungeissa ja kunnissa.

Maahanmuuttajien kotouttaminen Iisalmessa ja Ylä-Savossa

Iisalmi ja muut Ylä-Savon kunnat osallistuivat aktiivisesti vuosina 2008–2011 toteutettuun maakunnalliseen Vastaanottava Pohjois-Savo –hankkeeseen. Hankkeessa kehitettiin palvelumalleja ja koottiin oppaita, nettisivuja ja muuta materiaalia maahanmuuttajien kotoutumisen tueksi. Ylä-Savon toimintamalliksi muodostui kuntien yhteinen kiertävä maahanmuuttoneuvoja. Hanke myös avusti kuntia kotouttamisohjelmien teossa. Ylä-Savon seudullinen kotouttamisohjelma hyväksyttiin valtuustoissa keväällä 2012. Iisalmen kaupunginvaltuusto sekä Lapinlahden ja Sonkajärven kunnanvaltuustot tekivät kesäkuussa 2012 periaatepäätöksen kiintiöpakolaisen vastaanottamisesta kuntiin. Ensimmäiset 44 afgaanipakolaista tulevat alueelle vuodenvaihteessa. Pakolaisten vastaanotto hoidetaan kuntien yhteistoimintana.


Etnisten suhteiden neuvottelukunta

Etnisten suhteiden neuvottelukunta on valtioneuvoston asettama laajapohjainen asiantuntijaelin. Etnon tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta sekä avustaa ministeriöitä etnisesti yhdenvertaisen ja monimuotoisen yhteiskunnan kehittämisessä.

Etnisten suhteiden neuvottelukunta koostuu valtakunnallisesta neuvottelukunnasta sekä seitsemästä alueellisesta neuvottelukunnasta eri puolella Suomea. Valtakunnallisen ja alueellisten neuvottelukuntien kokoonpanosta säädetään Etnisten suhteiden neuvottelukuntaa koskevassa valtioneuvoston asetuksessa. Valtakunnallisessa neuvottelukunnassa on edustajia ministeriöistä, työmarkkinajärjestöistä, poliittisista puolueista ja etnisiä vähemmistöjä edustavista järjestöistä sekä maahanmuuttajia.

Uutisesta voi lukea myös englanniksi YK:n sivulta osoitteesta: http://www.unhcr.se/en/media/baltic-and-nordic-headlines/2012/september/12-13-september-2012.html#c9372
 Etno-palkinnon-vastaanottajat.jpg