Menestystarinat

Iisalmen Perheentalo-yhteistyöstä mallia muualle Suomeen ja ulkomaille

1
 

Perheentalo-yhteistyön johtaja Sinikka Roth on saanut esitellä omassa luokassaan olevaa yhteistyömallia viime elokuussa Turussa Pohjoismaiden Lastensuojelupäivillä sekä tammikuussa Itävallassa Erasmus-rahoitteisen hankkeen yhteistyömaille.

 

- Tällä hetkellä Perheentalo yhteistyötä on Iisalmen lisäksi myös Joensuussa ja tulossa pian myös Kuopioon, kertoo Roth.

 

Perheentalo-yhteistyö kuuluu myös Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaan Emma & Elias -avustusohjelmaan, jonka tutkija Petri Paju teki vuonna 2014 Perheentalon toimintaan liittyvän kyselytutkimuksen.

 

- Petteri toi tutkimuksessaan esille toiminnasta saatuja tuloksia, joita kannattaa viedä muuallekin, toteaa Roth

 

Perheentalo-yhteistyö on yhtenä esimerkkinä mukana myös sosiaaliministeriön lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa, jonka pitäisi valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä.

 

Mitä on Perheentalo-yhteistyö?

 

Vuonna 2004 perustettu Perheentalo -yhteistyö on Iisalmen Pelastakaa Lapset ry:n, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iisalmen yhdistys ry:n ja Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistys ry:n kumppanuusmalli. Lisäksi tiivistä yhteistyötä tehdään myös Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kanssa ja monien muiden yhteistyötahojen kanssa.

 

Yhteistyö alkoi, kun joukko vapaaehtoisia yhdistysten jäseniä kokoontui ja totesi tarpeen kehittää yhteistyötä lapsiperheiden parissa. Jokaisella yhdistyksellä oli jokin oma toiminta, jota lähdettiin kehittämään yhteisöllisesti. Sovittiin toiminnan reunaehdot, sitoutettiin mukaan lähtevät yhdistykset ja tehtiin kirjalliset aie/kumppanuussopimukset.

 

Perheen talo -yhteistyön päämääränä on vakiinnuttaa kolmannen sektorin ja julkisen sektorin ehkäisevän lastensuojelun kumppanuusmalli, jossa paikallisten kansalaisjärjestöjen toteuttamalla ammatillisesti organisoidulla ja johdetulla vapaaehtoistyöhön perustuvalla työllä on oma paikkansa palvelurakenteissa.

 

Rothin mukaan yhteistyö toimii aidon yhteisöllisyyden ja vapaaehtoistyön ansiosta.

 - Toimintaan osallistumiseen ja tuen saamiseen on matala kynnys. Vapaaehtoiset menevät tarvittaessa myös perheiden luo.

 

Yhteistyön tavoitteita ovat mm. lasten ja lapsiperheiden arjessa suoriutumisen edistäminen, perheiden ottaminen mukaan toiminnan suunnitteluun, vapaaehtoisten osallistumisen mahdollisuuksien lisääminen sekä lapsilähtöisen ajattelutavan vahvistaminen. Näiden tavoitteiden pohjalta yhteistyön päätavoitteeksi ja sloganiksikin on muotoutunut lause ”Yhdessä lapsen parhaaksi”.

 

Perheentalo-yhteistyön toimintoja järjestetään Mannerheimin Lastensuojeluliiton Iisalmen yhdistyksen Perhekeskus Onnissa ja Ilonassa, jossa toimii perhekahvila sekä Ylä-Savon Ensi- ja turvakotiyhdistyksen Perheentuvassa. Yhteistyö työllistää tällä hetkellä kolme henkilöä.

 

Toiminta on ollut raha-automaattiyhdistyksen rahoittamaa toiminnan alusta saakka. RAY:n rahoittamaa Emma & Elias -avustusohjelmaa koordinoi Lastensuojelun Keskusliitto.

 

Perheentalo-yhteistyön toimintoja:

 

 

http://www.perheentalo.fi/Image/mokit/mokki_tur.gif?rnd=1392629503

Vertaisryhmät

http://www.perheentalo.fi/Image/mokit/mokki_kel.gif?rnd=1392629499

Iloa vapaaehtoistoiminnasta

http://www.perheentalo.fi/Image/mokit/mokki_ora.gif?rnd=1392629495

Apua Arkeen! Tukihenkilöt ja Doulat

http://www.perheentalo.fi/Image/mokit/mokki_vaalvih.gif?rnd=1392629491

Yökylä ja Mummola

http://www.perheentalo.fi/Image/mokit/mokki_tumsin.gif?rnd=1392629488

Mediakasvatus

http://www.perheentalo.fi/Image/mokit/mokki_vaalpun.gif?rnd=1392629474

Tapaamispaikka

http://www.perheentalo.fi/Image/mokit/mokki_kelrus.gif?rnd=1392629479

Perheleiri

http://www.perheentalo.fi/Image/mokit/mokki_bei.gif?735005

Eroneuvo-illat

 

Lisätietoja:

http://www.perheentalo.fi/

 

Petri Pajun kyselytutkimus luettavissa:

http://docplayer.fi/3100445-Ihanaa-aikaa-poissa-kotoota.html

 

 Perheentalo.jpg