Hyviä uutisia #byiisalmi #osaamisenpaikka

Ideoista ihmeiksi: Osallistuvan budjetoinnin äänestys avataan 11.3.2024

Äänestysvaihe.PNG
1.3.2024 8.00

Iisalmi keräsi tammi-helmikuussa Ideoista ihmeiksi -osallistuvan budjetoinnin mallissaan kuntalaisehdotuksia erilaisista asukkaiden hyvinvointiin vaikuttavista toimenpiteistä. Nyt kuntalaisehdotusten joukosta on valittu äänestysvaiheeseen nousevat kuusi toimenpidettä. Talousarvioon on varattu yhteensä 100 000 euroa, millä katetaan pian alkavassa äänestyksessä valittavien toimenpiteiden toteutus vuonna 2024. Osallistuvalla budjetoinnilla kuntalaiset pääsevät suoraan vaikuttamaan siihen, millaisia mahdollisimman laajasti koko asukaskunnan hyvinvointiin vaikuttavia toimia Iisalmessa tehdään muiden kaupungin toimintasuunnitelmissa olevien hyvinvoinnin edistämisen toimien lisäksi.

Kuntalaisilla oli mahdollisuus kertoa ideoistaan sähköisen lomakkeen sekä kirjastossa saatavilla olleiden paperilomakkeiden kautta 8.1. – 7.2.2024. Kaupunki sai yhteensä 83 ehdotusta. Useissa vastauksissa oli enemmän kuin yksi idea – tällöin ne kaikki käsiteltiin erillisinä ideoina.

"Saimme kuntalaisilta odotetusti runsaasti ideoita siihen, miten 100 000 euroa tulisi käyttää. Hyvinvointia voi edistää monin eri tavoin, ja se näkyi ideoiden monipuolisessa kirjossa. Ideoihin tutustuessa tutustuimme samalla kuntalaisten toiveisiin hyvinvoinnin edistämiseen liittyen", kuvailee Iisalmen kaupungin hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori Hanna Holopainen osallistuvan budjetoinnin työryhmän ajatuksia ideoiden arvioinnin äärellä.

11.3.2024 alkavaan äänestysvaiheeseen eteni kuusi ideaa. Välikarsinnan teki työryhmä, joka kokoontui 27.2.2024 käsittelemään kaupungin toimialojen edustajien esikäsittelemiä ehdotuksia. Työryhmässä oli mukana kaupungin henkilöstön edustajien lisäksi Ikäihmisten neuvoston, vammaisneuvoston sekä nuorisoneuvoston edustajat ja kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajat. Toimialojen edustajat olivat jo ennakkoon arvioineet ideoiden toteuttamiskelpoisuutta. Toteuttamiskelpoisuuden arvioinnissa huomiotiin esimerkiksi se, onko ideaa mahdollista toteuttaa käytettävissä olevalla summalla sekä idean toteuttamisen edellyttämä aikataulu. Jos ehdotetun idean arvioitiin toteutuvan jo jotain toista kautta, ei sitä nostettu mukaan äänestykseen. Lisäksi valintoja ohjasivat seuraavat periaatteet:

·        Idean tulee olla Iisalmen kaupungin arvojen ja strategian mukainen.

·        Idean tulee olla kaupungin toimivallassa.

·        Toteutettavan idean tulee olla kaikkien kaupunkilaisten saatavilla.

·        Toteutettava toimenpide ei voi vaatia jatkuvia henkilöstö- tai ylläpitokustannuksia.

Esimerkiksi uuden Saukko-uimahallin laajentamiseen liittyvät, kustannuksiltaan mittaviksi arvioidut ideat ja hyvinvointialueen toimivallan piirissä oleviin asioihin liittyvät ehdotukset karsiutuivat pois edellä mainituin perustein. Paloisvuoren takarinteiden käyttöönotto on taas esimerkki ehdotuksesta, joka edellyttäisi jatkuvia ylläpitokustannuksia.

Äänestää voi netissä, kirjastossa ja Saukko-uimahallissa

Ideoista ihmeiksi -äänestys on avoinna sähköisellä lomakkeella www.iisalmi.fi/ideoistaihmeiksi -sivulla, Iisalmen kirjastolla sekä Saukko-uimahallissa 11. – 31.3.2024. Äänestettävissä on kuusi ideaa, joista jokainen äänestäjä voi valita vain yhden kohteen, jolle antaa äänensä. Ehdolla ovat:

 

·        Näköalatorni Paloisvuorelle

·        Valoteokset syksylle

·        Koirapuisto keskustan alueelle

·        Uusi frisbeegolfrata

·        Ulkokuntosali Luuniemelle

·        Ulkoilmaelokuva ja tapahtuma

 

Osallistuvan budjetoinnin työryhmä kokoontuu äänestyksen päätyttyä huhtikuussa käsittelemään äänestyksen lopputulosta ja päättämään sen mukaisista jatkotoimenpiteitä.


”Näin osallistuvan budjetoinnin mallimme nimen mukaisesti kuntalaisten ideat muuttuvat yhdessä suunnitelluiksi hyvinvointi-ihmeiksi, joista on iloa kaikille iisalmelaisille!”, kiteyttää Hanna Holopainen.


Lisätietoja:

Hanna Holopainen, hyvinvointi- ja osallisuuskoordinaattori, p. 040 619 5795, hanna.holopainen@iisalmi.fi