Ajankohtaista

Hankkeilla hyvää – kasvatus- ja opetuspalveluita kehitetään opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksilla

Hankekoordinaattorit kasvatus- ja opetuspalvelut.JPGHankekoordinaattorit Kirsi Vaistela, Kaija Rautaparta-Pennanen ja Susanna Kartimo-Kröger
12.11.2021 10.00

Iisalmen kaupunki koordinoi sivistys- ja hyvinvointitoimialan -hankkeita, joita rahoitetaan valtion erityisavustuksilla. Hankkeiden tavoitteena on kehittää kulloinkin ajankohtaisia koulutuspoliittisia uudistuksia sekä vastata opetuksen, oppilaanohjauksen ja oppimisen tuen kentältä nousseisiin kehittämistarpeisiin. Kussakin hankkeessa on omat asiantuntijoista muodostetut ohjausryhmänsä. Hankekoordinaattorit tekevät monialaista yhteistyötä kuntien erilaisten oppimisen ja kasvatuksen tukeen ja ohjaukseen liittyvien verkostojen kanssa.

Oppilaanohjauksen alueellinen kehittämishanke

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kunnissa, joita ovat Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Vieremä, on käynnistynyt oppilaanohjauksen alueellinen kehittämishanke vuosille 2021 ja 2022. Kehittämistyö liittyy 1.8.2021 voimaan tulleeseen oppivelvollisuuden laajenemiseen ja sen mukanaan tuomiin uusiin lakeihin ja lakimuutoksiin. Hankkeen aikana pyritään kehittämään esimerkiksi perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheen siirtymiä tukevia oppilaanohjauksen toimintatapoja ja tehostetun henkilökohtaisen oppilaanohjauksen käytänteitä.

Esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen hanke

Samoissa kunnissa on toteutettu vuoden 2021 aikana myös esi- ja perusopetuksen oppimisen tuen hanke, jonka tavoitteena on ollut oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä inklusiivisen toimintakulttuurin kehittäminen. Hankkeen aikana työstetty Oppimisen tuen käsikirja linkitetään Iisalmen kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden nettisivuille.

Esi- ja perusopetuksen tuen hanke jatkuu neljän pohjoissavolaisen kunnan, Iisalmen, Siilinjärven, Varkauden ja Kuopion alueilla. Hanke on alkanut elokuun 2021 alusta ja kestää vuoden 2022 loppuun. Tavoitteena on, että inklusiiviset toimintamallit ja oppimisen tuen eri muodot ovat osa arkea ja että Iisalmessa on yhdenmukaiset rakenteet oppimisen tukeen. Tahtotilana on, että kaikille lapsille ja nuorille on tarjolla monitoimijaiset, tasa-arvoiset ja oikea-aikaiset oppimisen tuen palvelut.

Varhaiskasvatuksen oppimisen tuen hanke

Tavoitteena on luoda samankaltaiset rakenteet myös Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän kuntien varhaiskasvatuspalveluihin. Hankkeen aikana tarkastellaan erilaisia varhaiskasvatuksen suunnitelmia ja rakennetaan toimivia käytänteitä siihen, miten lasten hyvinvointia, kehitystä ja oppimista edistetään ja miten lasten yksilöllinen huomioon ottaminen sekä lasten tuen tarpeiden havaitseminen ja toteuttaminen olisivat yhdenvertaisia ja toimivia kunnittain. Hankkeen avulla tarjotaan henkilöstölle myös oppimisen tukeen ja hyvinvointiin liittyvää koulutusta ja jaetaan tietoa esimerkiksi tunteiden säätelyn, toiminnanohjauksen ja tarkkaavaisuuden tukemisen menetelmistä.

Lisätietoja:

Hankekoordinaattorit

Kirsi Vaistela, oppilaanohjauksen alueellinen kehittämiskoordinaattori, Iisalmen kaupunki, sivistys- ja hyvinvointitoimiala. Puh. 040 614 9796 kirsi.vaistela@iisalmi.fi

Susanna Kartimo-Kröger, oppimisen tuen hankekoordinaattori, Iisalmen kaupunki, sivistys- ja hyvinvointitoimiala. Puh. 040 489 4986 susanna.kartimo-kroger@iisalmi.fi

Kaija Rautaparta-Pennanen, oppimisen tuen hankekoordinaattori, Iisalmen kaupunki, sivistys- ja hyvinvointitoimiala. Puh. 040 619 4267 kaija.rautaparta-pennanen@iisalmi.fi