Uutiskirjeiden uutiset

Elinkeinojohtajan terveiset

23.6.2021 15.00

Elinvoimapalveluiden uutiskirjeen 6/2021 pääkirjoitus

Helteisen Suomen poliittisessa kentässä on ollut erittäin vilkas kesäkuu: uudet kuntapäättäjät valittiin pari viikkoa sitten ja viime viikolla eduskunnassa hyväksyttiin historiallinen SOTE-uudistus. Lähes koko 2000-luvun ajan jatkuneen erilaisten toimintamallien valmistelun jälkeen löytyi kompromissi, jonka pohjalta valtakunnallinen uudistus saadaan liikkeelle. Uusille valtuutetuillemme onkin tulossa erittäin mielenkiintoinen työrupeama, kun kuntien tehtäväkenttä mullistuu hyvinvointialueiden perustamisen myötä ja samaan aikaan käynnistyy työllisyyspalvelujen siirron valmistelu vuodesta 2024 eteenpäin kunnille. Syksyn strategiatyössä onkin hyvä katsoa lyhyen peräpeiliin vilkaisun jälkeen tiukasti tulevaisuuteen ja miettiä millaiseksi kunnan rooli tulee muodostumaan. Sivistys- ja hyvinvointi tulee toki olemaan merkittävin kunnan toimialoista, mutta elinvoimaisen kunnan kehittäminen ja elinkeinopoliittiset ratkaisut ovat myös entistä korkeammalla kuntien agendalla. Iisalmessa uuteen tilanteeseen on hyvät lähtökohdat, koska omiin elinvoimapalveluihin on panostettu jo useamman vuoden ajan hyvin tuloksin.

Iisalmessa teimme juuri vaalien alla kuntalaiskyselyn menneestä strategiakaudesta ja sen onnistumisista, kyselyyn saatiin n. 200 vastausta. Vastaajat vaikuttivat pääosin kohtalaisen tyytyväisiltä tavoitteiden ja kaupungin arvojen toteutumiseen, toki kriittisiäkin kommentteja joukkoon mahtui kuten kehittämistyössä pitääkin. Tulevalta strategialta vastaajat odottavat panostuksia etenkin osaavan työvoiman saatavuuteen, lasten ja nuorten turvalliseen kasvuympäristöön, terveisiin toimitiloihin ja yhteiseen näkemykseen päätöksenteossa – päättäjien tulee tavoitella Iisalmen yhteistä etua. Toisessa strategiavalmisteluun liittyvässä tutkimuksessa kysyimme 1000 suomalaiselta Iisalmen ulkopuolelta näkemyksiä kaupungin imagosta ja vetovoimasta. Sen tutkimuksen perusteella panostuksia viestintään erityisesti kaupungin yritystoiminnasta ja työpaikoista tarvitaan jatkossakin, etenkään Etelä- ja Länsi-Suomessa ei vielä tunneta kaupunkimme mahdollisuuksia riittävästi. Tarve osaavasta työvoimasta kasvaa alueella jatkossakin vauhdilla, koska työelämästä poistuu vuosittain enemmän ihmisiä kuin uusia nuoria tulee työmarkkinoille. Muuttajia tarvitaan kotimaan lisäksi myös ulkomailta, mikä puolestaan tarkoittaa tulevaisuudessa kansainvälisyyden lisäämistä kaikissa kaupungin toiminnoissa. Talouskasvun turvaamiseksi näihin haasteisiin on varmasti panostettava tulevaisuudessa nykyistä enemmän.

Yrityskentältä saadut tiedot samoin kuin tuoreet työllisyystilastot kertovat talouden olevan jo vahvassa noususuunnassa, toukokuun työttömyyslukemat painuivat jo hiukan alle 12%:n ja avoimia työpaikkoja on lähes 350. Koronan aiheuttaman äkkipysähdyksen jälkeen on tultu yllättävänkin nopeasti takaisin tilanteeseen, jossa sekä työvoimasta että komponenteista on pulaa eri toimialoilla. Pidempään jatkuessaan nämä ongelmat haastavat tulevaisuuden kasvunäkymiä, joten yhteistyötä niiden ratkaisemiseksi tarvitaan yli sektorirajojen. Strategiatyössä tulemmekin osallistamaan jo menneen kyselyn lisäksi eri sidosryhmiä syksyn aikana antamaan oman näkemyksensä kaupungin tulevaisuudesta ja kehittämisen painopisteistä.

Mutta ennen kuin pääsemme uppoutumaan tiukemmin strategiavalmistelun pariin, edessä näyttäisi olevan mukavat kesäsäät ja aika mukavasti myös tapahtumia! Niin torilla, Luuniemellä kuin Mansikkaniemelläkin tapahtuu heinäkuussa paljon, joten nautitaan kesästä ja nähdään turvallisesti alueemme tapahtumissa – lisätietoa niistä löytyy osoitteesta www.iisalmi.fi/tapahtumat